Vecāku atbalsts bērnam karjeras izvēlē

     Lēmums karjeras izvēlē katram cilvēkam jāpieņem pašam, tomēr nenovērtējama ir ģimenes, vecāku loma bērna profesijas un izglītības ceļa izvēlē. Kam pievērst uzmanību, kā  palīdzēt, lai sniegtu atbalstu savam  bērnam  karjeras izvēlē, plānošanā un vadībā?   Kas ietekmē profesijas izvēli?

 • Intereses (mīļākais mācību priekšmets, ārpusskolas aktivitātes, hobiji, interneta resursos interesējošas tēmas )
 • Spējas, prasmes, talanti.
 • Vērtības (tas, kas konkrētajam cilvēkam šķiet visbūtiskākais). Vērtību analīze palīdz saprast, kā cilvēks rīkojas un kāpēc viņš dara to, ko dara.
 • Personības īpašības, veselība (no tiem būs atkarīgi vēlamie darba apstākļi).
 • Profesijas pieprasījums darba tirgū (Kam būs  vajadzīgs tas, ko bērns gribētu darīt?). Tomēr der atcerēties, ka, izvēloties profesiju, kurā ir liela ieinteresētība, talants un radošs potenciāls,  ir iespēja kļūt par vislabāko un pieprasītāko speciālistu, neraugoties uz to, ka vakanču šajā jomā ir maz.
 • Apkārtējā vide, ģimene, atbalsts (Ko gan bērns varētu sasniegt bez saviem atbalstošajiem vecākiem...)

Jautājumi, ko  uzdot sev, lai novērtētu savu lomu bērna karjeras izvēlē:

 • Vai es esmu labs sava bērna viedokļa un domu uzklausītājs?
 • Vai es esmu sava bērna iedvesmotājs?
 • Vai es esmu jaunu  iespēju atklājējs savam bērnam?
 • Vai es motivēju savu bērnu aktīvai darbībai?
 • Vai es varu savam bērnam sniegt padomu, kad viņš to lūdz?
 • Vai es pamanu sava bērna pozitīvās rakstura īpašības, dotumus, prasmes un intereses, lai mudinātu viņu izvēlēties nodarbošanos, kurā likt lietā savas stiprās puses?
 • Vai manu atbalstu bērnam nevada stereotipi vai mīti par veiksmīgu karjeru (piemēram, manam bērnam jāapgūst profesija, kas ir prestiža, nevis vienkārši interesanta viņam; konkrēta izglītības iestāde vai studiju programma ir garantija spožai karjerai; vēlos, lai bērns dara to pašu, ko es; mācoties profesionālās izglītības iestādē pēc 9. klases, dzīvē neko nevar sasniegt, u.c.)?

  Ko darīt, lai atbalstītu  savu bērnu karjeras izvēlē?       

 • Kopā pētīt profesijas un izglītības iespējas  profesijupasaule.lv
 • Meklēt izglītības  iestādes un informāciju par atvērto durvju dienām http://niid.lv
 • Apmeklēt izglītības izstādi Ķīpsalā Skola, kurā var iepazīt Latvijas un ārvalstu izglītības iestāžu piedāvājumus (katru gadu februārī)
 • Stāstīt par savu pieredzi ceļā uz profesiju
 • Atbalstīt bērna vai jaunieša dalību interešu izglītībā, papildu kursos, kas ir saistīti ar iespējamo nākotnes nodarbošanos
 • Mudināt bērnu pastiprināti apgūt tos mācību priekšmetus, kuri būs īpaši būtiski konkrētajā profesijā
 • Veicināt bērna  valodu zināšanu paplašināšanu un uzlabošanu - katra jauna apgūtā valoda paplašina karjeras iespējas
 • Mudināt bērnu apmeklēt Ēnu dienas, lai ielūkotos dažādu profesiju ikdienā (katru gadu februārī)
 • Iesaistīt bērnu vasaras darbā, brīvprātīgo darbā (veidojas pieredze, profesionālās prasmes, kontakti, izpratne par darba attiecībām)
 • Un tas nav viss...

Grāmata“ Mans bērns izvēlas karjeru"

Karjeras konsultantes Intas Lemešonokas padomi vecākiem

Materiālu sagatavoja ANV karjeras konsultante Linda Briška