Skolas padomes sastāvs 2020./2021. m.g.

Draudzības krastmalā

# Vārds, uzvārds Klase
1. Arvis UPĪTS 1.a
2. Didzis GRUNDULIS 1.b
3. Inese NIEDRA 1.c
4. Marika Apiņa 1.d
5. Līga Kriškijāne 1.e
6. Diāna TRAVINA 2.a
7. Linda RATNIECE 2.b
8. Gita SADOVSKA 2.c
9. Gatis GŪTMANIS 3.a
10. Līga VOLKOVA 3.b
11. Karolina GRIGORJEVA 3.m
12. Toms BRAVACKIS 4.a
13. Linda GALINO 4.b
14. Inese HAUKA 4.c
15. Dace SAĻA 4.m

Lāčplēša ielā

16. Mārīte MOŽEIKO 5.a
17 Andra SIMANOVA 5.b
18. Jana DZOSENA-MIGLA/ padomes lietvede 5.c
20. Sanda KASPARĀNE 6.a
21. Vairis KUSIŅŠ 6.b
22. Inese MEIRE 6.c
23. Ilze PRIEDE 6.d
24. Gunta GRĪVA 7.a
25. Dina KAVOSA-SIŅICINA 7.b
26. Dace STAKENA 7.c
27. Sandra PODNIECE 7.d
28. Diāna MOREVA 7.m
29. Jana UZULNIECE 8.a
30. Normunds BIŠUKS 8.b
31. Marita POTAŠE 8.c
32. Inese KALNOZOLA 8.d
33. Larisa PAVĻIŠČEVA 8.m
34. Vita KOKARE/padomes priekšsēdētāja 9.a
35. Signija KUKULE 9.b
36. Baiba KELLERE 9.c
37. Sigita MILČA 9.d
38. Inese PASTARE 10.a
39. Baiba ERMANSONE 10.b
40. Solvita DUBERE 11.a
41. Lidija KAZAKA 11.b
42. Ilze BEĶERE 12.a
43. Rolands GAGAINIS 12.b
44. Vita JANKAUSKA 12.c
45. Treisija Tifānija TUKRE Sk.pašpārvalde
46. Kaspars ŽIDOVS Skolotājs
47. Ilva OZOLA Skolotāja
48. Leons Līdums  Aizkraukles
novada domes priekšsēdētājs
 
49. Aldis Labinskis ANV direktors  0