2021./ 2022.mācību gadā Aizkraukles novada vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura norise Aizkraukles pašvaldībā ir pagarināta līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem -  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem.