Pirmo klašu uzņemšana

Skolēnu uzņemšana Aizkraukles novada vidusskolā 1. klasē 

Informācija vecākiem.

No 4.februāra Aizkraukles novada vidusskolā uzņem nākamo 1.klašu skolēnus 2019./2020 .m.g.

Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un raksta iesniegumu uz skolas veidlapas.

Vecāki iesniedz sekojošus dokumentus:

* dzimšanas apliecības kopiju;

* izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);

* medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );

* Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

* fotogrāfiju izm. 3x 4.

Gaidām Jūs Aizkraukles novada vidusskolā Rūpniecības ielā 10.

Dokumenti jāiesniedz direktora vietniecei Ilgai Kravalei mob.29429485.


Skolēnu uzņemšana Lāčplēša ielā0
Šajā sadaļā

     .