Uzņemšana 10. klasē 2022./2023. mācību gadam

Atver un apskati piedāvājumu

Iepazīsties ar mācību programmāmUzņemšanas laiki, stājoties vidusskolā

9.klases beidzējiem-  15., 16., 17. jūnijs 9:00- 16:00 (ņemot līdzi apliecību par pamatizglītību, medicīnisko izziņu un motivācijas vēstuli).

Uzzināt par  iespējām pieteikties citā laikā, uzdot jautājumus varat pa lietvedības telefonu:  65123228 .

Noteiktajā laikā skolēni aicināti ierasties kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni. Pirms iestāšanās izvērtēt un izvēlēties sev piemērotāko  mācību virzienu, 3 apgūstamos padziļinātos mācību priekšmetus un interesējošos specializētos priekšmetus  vidusskolas kursā, kā arī sagatavot iesniegšanai motivācijas vēstuli.
Saskaņā ar Aizkraukles novada vidusskolas nolikuma 13. 2. punktu vispārējās vidējās izglītības programmā uzņem izglītojamos, kuriem, beidzot 9.klasi visos priekšmetos ir ne mazāk kā 5 balles, bet valsts pārbaudes darbos, ja tādi ir bijuši, ne mazāk kā 4 balles.

Ja jūsu veselības stāvoklis nepieļauj atrašanos sabiedrībā, lūdzam sazināties pa telefonu,  lai vienotos par tālāku dokumentu iesniegšanu gaitu.

"Atvērto ekrānu" stundas  ANV specializēto mācību priekšmetu iepazīšanai:

1) Nodarbība kopā ar  specpriekšmeta "Uzņemējdarbības pamati" skolotājām.
2) Datorizētās projektēšanas specpriekšmeta nodarbība  
3) Nodarbība par publisko runu
4) Nodarbība priekšmetā "Digitālais dizains"

Specpriekšmetu anotācijas:Aizkraukles novada vidusskolā no 15.februāra līdz 31.maijam reģistrē nākamo 1.klašu skolēnu vecāku iesniegumus  2022./2023.m.g.

Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki   raksta iesniegumu uz skolas veidlapas un iesniedz  to elektroniski  [email protected] aizkraukle.lv

 1.jūnijā nākamo pirmklasnieku nodarbības no plkst. 10.00 – 12.00 un   vecāku kopsapulce Draudzības krastmalas skolas ēkā.
1.jūnijā vecāki iesniedz sekojošus dokumentus:
           *  izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);
           *  medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );
           *  Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglīto-jamo uzņem speciālās izglītības programmā.
           *   fotogrāfiju izm. 3X 4.
  Saziņai-direktora vietniece Ilga Kravale mob.29429485.

Lietvede:  65122843

Iesnieguma veidlapa lejupielādei.

Pirkumu grozs