Pirmo klašu uzņemšana

Informācija vecākiem.

 No 10.februāra līdz 31.maijam  Aizkraukles novada vidusskolā

uzņem nākamo 1.klašu skolēnus 2020./2021.m.g.

 Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus un  raksta iesniegumu uz skolas veidlapas.

 1.jūnijā iesniedz sekojošus dokumentus:

           *  izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);

           *  medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );

           *  Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

           *   fotogrāfija izm. 3X 4.

 

1.jūnijā nākamo pirmklasnieku nodarbības no plkst. 10.00 – 12.00 skolas ēkā Draudzības krastmalā 5  Vecāku kopsapulce plkst.17.30

 Gaidām Jūs Aizkraukles novada vidusskolā Rūpniecības ielā 10  trešdienās un ceturtdienās vai Draudzības krastmalā 5  otrdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

 Dokumenti jāiesniedz  direktora vietniecei  Ilgai Kravalei mob.29429485.


Iesnieguma veidlapa izdrukai
0
Šajā sadaļā

     .