Aicinām iesniegt dokumentus par uzņemšanu 1.klasē sākot ar 13.maiju .
Dokumentu pieņemšana Aizkraukles novada vidusskolas Draudzības krastmalas ēkā.

Otrdienās un Ceturtdienās no 9.00 līdz 16.00         Pirmdienās, Trešdienās un Piektdienās no 9.00 līdz 13.00.

Pirmo klašu uzņemšana


Informācija vecākiem.

 No 10.februāra līdz 31.maijam  Aizkraukles novada vidusskolā

uzņem nākamo 1.klašu skolēnus 2020./2021.m.g.

 Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus un  raksta iesniegumu uz skolas veidlapas.

 1.jūnijā iesniedz sekojošus dokumentus:

           *  izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);

           *  medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );

           *  Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

           *   fotogrāfija izm. 3X 4.

  Dokumenti jāiesniedz  direktora vietniecei  Ilgai Kravalei mob.29429485.


Iesnieguma veidlapa izdrukai

Uzņemšana 10. klasē

Mācību saturs, sākot ar 2020. gada 1. septembri.

Specpriekšmetu anotācijas:

No 1.jūnija Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, notiek nākamo 10. klašu skolēnu uzņemšana.

Lai nodrošinātu valstī noteikto ierobežojumu un drošības noteikumu ievērošanu, uzņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, katram izvēloties  piemērotu laiku ŠEIT.

Noteiktajā laikā skolēni aicināti ierasties kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni (uzrādot personu apliecinošu  vai aizbildniecību apliecinošu dokumentu), lai pārrunās ar karjeras konsultantu un skolas administrācijas pārstāvi, izvēlētos sev piemērotāko  mācību virzienu un apgūstamos mācību priekšmetus vidusskolas kursā. Ar mācību grozu  iespējamām izvēlēm var iepazīties ŠEIT. Ja ir jautājums, kuru vēlētos apspriest vai noskaidrot   uzņemšanas dienā skolā, to iepriekš  var uzdot ŠEIT.

Gaidīsim skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekamu vērtējumu (zemāku par 4 ballēm).

Ja jūsu veselības stāvoklis nepieļauj atrašanos sabiedrībā, lūdzam sazināties pa telefonu,  lai vienotos par tālāku dokumentu iesniegšanu gaitu.

Saziņa: 

ANV direktors Aldis Labinskis mob.28382330

Mācību uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (Apliecība par pamatizglītību, medicīniskā izziņa) tiks pieņemti ANV kancelejā 15., 16. un 17. jūnijā no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00. 

Izdarot izvēli, ieklausieties skolas absolventos


0
 .