Uzņemšana 10. klasē 2023./2024. mācību gadam

Atver un apskati piedāvājumu

Iepazīsties ar mācību programmām


Uzņemšanas laiki, stājoties vidusskolā

21.06.   10:00- 17:00 

22.06.  8:00-16:00

(ņemot līdzi apliecību par pamatizglītību, medicīnisko izziņu un motivācijas vēstuli).

Uzzināt par  iespējām pieteikties citā laikā, uzdot jautājumus varat pa lietvedības telefonu:  65123228 .

Noteiktajā laikā skolēni aicināti ierasties kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni. Pirms iestāšanās izvērtēt un izvēlēties sev piemērotāko  mācību virzienu, 3 apgūstamos padziļinātos mācību priekšmetus un interesējošos specializētos priekšmetus  vidusskolas kursā, kā arī sagatavot iesniegšanai motivācijas vēstuli.
Saskaņā ar Aizkraukles novada vidusskolas nolikuma 13. 2. punktu vispārējās vidējās izglītības programmā uzņem izglītojamos, kuriem, beidzot 9.klasi visos priekšmetos ir ne mazāk kā 5 balles un ir nokārtoti centralizētie eksāmeni.

Ja jūsu veselības stāvoklis nepieļauj atrašanos sabiedrībā, lūdzam sazināties pa telefonu,  lai vienotos par tālāku dokumentu iesniegšanu gaitu.

"Atvērto ekrānu" stundas  ANV specializēto mācību priekšmetu iepazīšanai:

1) Nodarbība kopā ar  specpriekšmeta "Uzņemējdarbības pamati" skolotājām.
2) Datorizētās projektēšanas specpriekšmeta nodarbība  
3) Nodarbība par publisko runu
4) Nodarbība priekšmetā "Digitālais dizains"

Specpriekšmetu anotācijas:Uzņemšana pirmajā klasē 2023./2024. mācību gadam.

Lasīt informāciju par uzņemšanu.

Iesnieguma veidlapa lejupielādei.

Iesniegumu elektroniskā iesniegšana: [email protected]

Pirkumu grozs