Uzņemšana 10. klasē 2024./2025. mācību gadam

Uzņemšana uz 10. klasi notiek 1. jūlijā no 13:00-18:00 un 2. , 3. jūlijā no 9:00-17:00 Lāčplēša ielā 21 bibliotēkas telpās, citos laikos pie darbvedes. Saziņas telefoni: 65123228,  28382330

Iepazīsties ar mācību programmām

Visu 3 virzienu ( grozu) kopsvilkums.

Noteiktajā laikā skolēni aicināti ierasties kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni. Pirms iestāšanās izvērtēt un izvēlēties sev piemērotāko  mācību virzienu, 3 apgūstamos padziļinātos mācību priekšmetus un interesējošos specializētos priekšmetus  vidusskolas kursā, kā arī sagatavot iesniegšanai motivācijas vēstuli.

"Atvērto ekrānu" stundas  ANV specializēto mācību priekšmetu iepazīšanai:

1) Nodarbība kopā ar  specpriekšmeta "Uzņemējdarbības pamati" skolotājām.
2) Datorizētās projektēšanas specpriekšmeta nodarbība  
3) Nodarbība par publisko runu
4) Nodarbība priekšmetā "Digitālais dizains"

Specpriekšmetu anotācijas:Uzņemšana pirmajā klasē 2024./2025. mācību gadam.

Skolēnu reģistrēšana uzņemšanai  1. klasē- informācija vecākiem.

No 1.marta Aizkraukles novada vidusskolā reģistrē nākamo 1.klašu skolēnus 2024./2025 .m.g.

Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, raksta iesniegumu uz skolas veidlapas.

Līdz 3.jūnijam vecāki iesniedz sekojošus dokumentus: 
* izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII); ja tāda tiek izsniegta par pirmskolas izglītības programmas apguvi;
* iesniedz medicīnisko karti- ( veidlapa 026/u );
* iesniedz izrakstu no ambulatorās pacientakartes ( veidlapa Nr. 027/u) par veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
* Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.
* fotogrāfiju izm. 3x 4.

Gaidām Jūs Aizkraukles novada vidusskolā Draudzības krastmalā 5
Tikšanās pirmklasniekiem ar skolotājām un vecāku sapulce plānota 3.jūnijā.

Dokumenti jāiesniedz direktora vietniecei Ilgai Kravalei mob.29429485 vai lietvedei Guntai Otto mob.29638684

Iesniegumu elektroniskā iesniegšana: [email protected]

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.