Uzņemšana  2021./2022. m. g.

Uzņemšana 10. klasē 

Atver un apskati piedāvājumu

Uzņemšanas laiki, stājoties vidusskolā


Aizkraukles novada vidusskolas 9.klases beidzējiem:  2., 3. un 4. jūnijs 9:00- 16:00 (ņemot līdzi motivācijas vēstuli),  reģistrēšanās uzņemšanai - e-klasē, sadaļā Jaunumi.
Citu skolu 9.klases beidzējiem: 15., 16. un 17, jūnijs 9:00- 16:00 (ņemot līdzi  Apliecību par pamatizglītību, medicīnisko izziņu un motivācijas vēstuli).
Uzzināt par  iespējām pieteikties citā laikā, uzdot jautājumus varat pa lietvedības telefonu:  65123228 .

Noteiktajā laikā skolēni aicināti ierasties kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni. Pirms iestāšanās izvērtēt un izvēlēties sev piemērotāko  mācību virzienu, 3 apgūstamos padziļinātos mācību priekšmetus un interesējošos specializētos priekšmetus  vidusskolas kursā, kā arī sagatavot iesniegšanai motivācijas vēstuli. Gaidīsim skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekamu vērtējumu (zemāku par 4 ballēm), izvēlētajos padziļinātajos mācību priekšmetos nav ieteicams vērtējums, zemāks par 5 ballēm.

Ja jūsu veselības stāvoklis nepieļauj atrašanos sabiedrībā, lūdzam sazināties pa telefonu,  lai vienotos par tālāku dokumentu iesniegšanu gaitu.

"Atvērto ekrānu dienas 2021" ANV - specializēto mācību priekšmetu iepazīšanai:

1) Nodarbība kopā ar  specpriekšmeta "Uzņemējdarbības pamati" skolotājām.
2) Datorizētās projektēšanas specpriekšmeta nodarbība  
3) Nodarbība par publisko runu
4) Nodarbība priekšmetā "Digitālais dizains"

Iepazīsties ar mācību programmu :

Specpriekšmetu anotācijas:


Aizkraukles novada vidusskolā no 15.februāra līdz 31.maijam reģistrē nākamo 1.klašu skolēnu vecāku iesniegumus  2021./2022.m.g.

Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki   raksta iesniegumu uz skolas veidlapas un iesniedz  to elektroniski  [email protected] aizkraukle.lv

 1.jūnijā nākamo pirmklasnieku nodarbības no plkst. 10.00 – 12.00 un   vecāku kopsapulce Draudzības krastmalas skolas ēkā.
1.jūnijā vecāki iesniedz sekojošus dokumentus:
           *  izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);
           *  medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );
           *  Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglīto-jamo uzņem speciālās izglītības programmā.
           *   fotogrāfiju izm. 3X 4.
  Saziņai-direktora vietniece Ilga Kravale mob.29429485.

Iesnieguma veidlapa lejupielādei.

Uzņemšana 2020./2021. m.g.

Pirmo klašu uzņemšana

Informācija vecākiem.

 No 10.februāra līdz 31.maijam  Aizkraukles novada vidusskolā

uzņem nākamo 1.klašu skolēnus 2020./2021.m.g.

 Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai 1. klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus un  raksta iesniegumu uz skolas veidlapas.

 1.jūnijā iesniedz sekojošus dokumentus:

           *  izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai ( izsniedz PII);

           *  medicīnisko karti- 026/u veidlapa ( izsniedz PII );

           *  Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

           *   fotogrāfija izm. 3X 4.

  Dokumenti jāiesniedz  direktora vietniecei  Ilgai Kravalei mob.29429485.


Iesnieguma veidlapa izdrukai

Uzņemšana 10. klasē

Mācību saturs, sākot ar 2020. gada 1. septembri.

Specpriekšmetu anotācijas:

No 1.jūnija Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, notiek nākamo 10. klašu skolēnu uzņemšana.

Lai nodrošinātu valstī noteikto ierobežojumu un drošības noteikumu ievērošanu, uzņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, katram izvēloties  piemērotu laiku ŠEIT.

Noteiktajā laikā skolēni aicināti ierasties kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni (uzrādot personu apliecinošu  vai aizbildniecību apliecinošu dokumentu), lai pārrunās ar karjeras konsultantu un skolas administrācijas pārstāvi, izvēlētos sev piemērotāko  mācību virzienu un apgūstamos mācību priekšmetus vidusskolas kursā. Ar mācību grozu  iespējamām izvēlēm var iepazīties ŠEIT. Ja ir jautājums, kuru vēlētos apspriest vai noskaidrot   uzņemšanas dienā skolā, to iepriekš  var uzdot ŠEIT.

Gaidīsim skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekamu vērtējumu (zemāku par 4 ballēm).

Ja jūsu veselības stāvoklis nepieļauj atrašanos sabiedrībā, lūdzam sazināties pa telefonu,  lai vienotos par tālāku dokumentu iesniegšanu gaitu.

Saziņa: 

ANV direktors Aldis Labinskis mob.28382330

Mācību uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (Apliecība par pamatizglītību, medicīniskā izziņa) tiks pieņemti ANV kancelejā 15., 16. un 17. jūnijā no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00. 

Izdarot izvēli, ieklausieties skolas absolventos


0

Pirkumu grozs