ANV interešu izglītības mērķis ir radīt  vienlīdzīgas iespējas visu skolēnu  personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un  sekmēt formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju (dzīves prasmju apgūšana, sociālas atstumtības mazināšana, antisociālas uzvedības prevencija).

VISC metodiskie ieteikumi programmu izstrādei interešu izglītībā- šiet 

Interešu izglītība Aizkraukles novada vidusskolā 2021./2022.m.g. 
Draudzības krastmalā 5

Apskatīt piedāvājumu

Interšu izglītība Aizkraukles novada vidusskolā 2021./2022.m.g.Lāčplēša ielā 21

Apskatīt piedāvājumu  • Papildinformācija pie klašu audzinātājām

2020./2021. mācību gada piedāvājums Lāčplēša ielā

N.p.k.

Programma

Vadītājs

1.

Jauktais koris „De Cantare”

9.-12. klase

E. Grāvītis/A. Ziņģīte

2.

5.-8. klašu koris ”Sonante”

L. Kamzole- Gagaine

I. Pumpase

3.

Vokālais ansamblis 5.-6.kl.

L. Kamzole- Gagaine

4.

Tautas deju kol. 10.-12.kl.  “ANĢis”/Pavadījums dejām

G. Skudra /A. Zīlīte

5.

Tautisko deju pulciņš 5.-7.kl.

G. Skudra /A. Zīlīte

6.

Jaunais skolas sporta dzīves līderis

A. Jušķēviča

7.

Volejbols 5.-12.kl.

G. Andersone

8.

Florbols 4.-9.kl. zēni

Kaspars Židovs

9.

Florbols 4.-9.kl. meitenes

Kaspars Židovs

10.

Basketbols 5.-12.klasēmmeitenes

G. Andersone

11.

Basketbols 7.-12.klasēm

V. Galvanausks

12.

Elektronikas un apskaņošanas klubs

A. Labinskis

13.

Programmēšana  Python valodā 7.-11.klase

G. Romanovskis

14.

Lego robotika ( 5.-11.kl.)

G. Romanovskis

15.

3D konstruēšana un drukāšana

A.Romanovska

16.

Mazā  ideju vācelīte

I.Pumpase

17.

Kino  un foto  pulciņš

5.-12.klasēm

B.Bahs

18.

Kokapstrāde 5.-12.kasēm

J. Driķis

19.

Folkloras kopa 5.-9.klasēm

I.Pumpase

    Pirkumu grozs