ANV interešu izglītības mērķis ir radīt  vienlīdzīgas iespējas visu skolēnu  personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un  sekmēt formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju (dzīves prasmju apgūšana, sociālas atstumtības mazināšana, antisociālas uzvedības prevencija).

VISC metodiskie ieteikumi programmu izstrādei interešu izglītībā- šiet 

2020./2021. mācību gada piedavājums Lāčplēša ielā

N.p.k.

Programma

Vadītājs

1.

Jauktais koris „De Cantare”

9.-12. klase

E. Grāvītis/A. Ziņģīte

2.

5.-8. klašu koris ”Sonante”

L. Kamzole- Gagaine

I. Pumpase

3.

Vokālais ansamblis 5.-6.kl.

L. Kamzole- Gagaine

4.

Tautas deju kol. 10.-12.kl.  “ANĢis”/Pavadījums dejām

G. Skudra /A. Zīlīte

5.

Tautisko deju pulciņš 5.-7.kl.

G. Skudra /A. Zīlīte

6.

Jaunais skolas sporta dzīves līderis

A. Jušķēviča

7.

Volejbols 5.-12.kl.

G. Andersone

8.

Florbols 4.-9.kl. zēni

Kaspars Židovs

9.

Florbols 4.-9.kl. meitenes

Kaspars Židovs

10.

Basketbols 5.-12.klasēmmeitenes

G. Andersone

11.

Basketbols 7.-12.klasēm

V. Galvanausks

12.

Elektronikas un apskaņošanas klubs

A. Labinskis

13.

Programmēšana  Python valodā 7.-11.klase

G. Romanovskis

14.

Lego robotika ( 5.-11.kl.)

G. Romanovskis

15.

3D konstruēšana un drukāšana

A.Romanovska

16.

Mazā  ideju vācelīte

I.Pumpase

17.

Kino  un foto  pulciņš

5.-12.klasēm

B.Bahs

18.

Kokapstrāde 5.-12.kasēm

J. Driķis

19.

Folkloras kopa 5.-9.klasēm

I.Pumpase


Aizkraukles novada vidusskolas  interešu izglītības programmas 2019./2020.mācību gadā    ( Lāčplēša ielā)                                                   
Programma Vadītājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Mērķauditorija
Kultūrizglītība    
   
Jauktais koris “De Cantare” E.Grāvītis A.Zinģīte D.Zemzariņa     16.30-18.30      
9.-12.klašu skolēni
Koris L.Kamzole-Gagaine I.Pumpase   8.10- 8.50     16.00-17.00    
5.- 8.klašu skolēni
Vokālais ansamblis L.Kamzole-Gagaine     11.35-12.10   11.35-12.10
5.- 6.klašu skolēni
Folkloras kopa I.Pumpase     15.30-17.00    
5.- 9. klašu skolēni
Koklētāju ansamblis D.Delvere         16.00-18.00
7. – 12. klašu skolēni
Tautisko deju kolektīvs G.Skudra L.Ķirse   16.30-17.30     16.30-17.30    
5.-7.klašu skolēni
Tautisko deju kolektīvs “ANĢIS” G.Skudra L.Ķirse   17.30-19.00     17.30-19.00    
10.-12.klašu skolēni
             
             
Sports
         
Jaunais skolas sporta dzīves līderis A.Juškēviča 14.40-15.30   14.40-17.30    
5.- 12.klašu skolēni
Volejbols G.Andersone 15.30-17.30   15.30-17.30    
5.-9.klašu skolēni
Volejbols G.Andersone       15.30-17.30 (Draudzības Krastmalā)  
10.-12.klašu skolēni
Florbols zēniem K.Židovs 15.00-17.00            
5.- 9.klašu skolēni
Florbols meitenēm K.Židovs       15.00-17.00  
5.-9.klašu skolnieces
Radošās industrijas       
   
Lego robotika G.Romanovskis   14.40-16.40   14.40-16.40      
5. - 11.klašu skolēni
Programmēšana Andoid vidē G.Romanovskis         15.30-17.30  
7.- 12.klašu skolēni
3D konstruēšana un druka A.Romanovska     14.40-16.40      
5.- 12.klašu skolēni
Mazā ideju vācelīte I.Pumpase 15.30-16.20     15.30-16.20  
5.-6.klašu skolēni
Kokapstrāde J.Driķis          
7. - 9.klašu skolēni
 
Tehniskā jaunrade
       
Elektronikas un apskaņošanas klubs A.Labinskis 15.30-16.20     15.30-16.20  
8.-12.klašu skolēni  
Kino un foto pulciņš B.Bahs         16.00-18.00
7. – 12.klašu skolēni  

    

Interešu izglītība 2018./2019. m.g.

Digitālā kino pulciņš 1. semestrī

No šī mācību gada sākuma Aizkraukles novada vidusskolā darbojas Digitālais kino pulciņš skolotāja Bruno Baha vadībā. Skolēnu brīvais laiks ārpus stundām ir ļoti noslogots – kādam koris, kādam nodarbības mākslas skolā, citam sporta treniņi, kādam mājas darbi, tādēļ pirmos mēnešus ļoti strādājām pie tā, lai nokomplektētu saliedētu un atbildīgu pulciņa kolektīvu. Spēcīga komanda rada augstvērtīgus un ambiciozus mērķus, tādēļ laba komanda ir atslēga un panākumiem gandrīz ikvienā dzīves jomā.

Pulciņa virsmērķis ir sniegt iespēju jauniešiem veidot atraktīvus video un foto darbus, kas izglīto, iedvesmo un iepriecina. Personīgi mana vēlme ir, lai pulciņš kalpo kā neliels pakāpiens tam, lai skolēnam palīdzētu atrast savu nākotnes profesiju –  videoblogeris, žurnālists,režisors, varbūt aktieris un scenogrāfs.

Dotie uzdevumi, savukārt, ir ar mērķi piedāvāt interesantus ar filmēšanu un fotografēšanu saistītus uzdevumus, kas attīsta radošo domāšanu, aktiermeistarības, uzstāšanās un problēmrisināšanas prasmes, kā arī attīsta darba plānošanu, montāžas un pārdomātas kadra kompozīcijas veidošanas prasmes. Cauri visam - skolēns attīsta savu personību, jo viņš uzņemas atbildību par veicamajiem pienākumiem, spēj sastrādāties komandā, spēj risināt problēmas.

Pēc 1. semestra darbošanās:

-esam nedaudz iepazinuši kino rašanās vēsturi;

-saprotam pamatprincipus fotogrāfijas `veidošanai` kadrā;

- iepazinuši Aizkraukli tumsā, fotogrāfējot gaismas efektus, ēnas un objektus ar zibspuldzi; zinām dažas vietnes tīmeklī, kas palīdz darbā ar fotogrāfijām: failiem.lv, photomania.net u.c.;

- iemācījāmies fotogrāfijas no telefona ievietot datora Powerpointā;

- uzrakstījuši savu pirmo uzmetumu scenārijam, lai pēc tam veidotu Latvijas video sveicienu;

- attīstījām prasmi montēt uzfilmēto materiālu;

- izmēģinājām spēkus reportiera lomā, filmējot rudens krāsas;

- apguvām fotokorekcijas prasmes, izmantojot on-line bezmaksas rīku;

- iemācījāmies fotogrāfijās ievietot Minjonus;

 Ieskatam daži paveiktie darbi:

Apsveikums no Danielas Vaivares un Elzas Liedskalniņas Latvijai Dzimšanas dienā:

1.) https://ej.uz/apsveikumsDaniela

2.) https://ej.uz/apsveikumsElza

 Viens no pirmajiem projektiem bija doties dabā un nofotografēt 12 dažādus krāsu toņus, atbilstoši Vilhelma Ostvalda izveidotajai krāsu apļa shēmai. Likām lietā zināšanas par portreta un landscape un makro režīmiem, un devāmies pētīt ainavas, dabas objektu tekstūras. Arī veikalu plauktos pamanījām interesantus toņus. Atziņa – krāsu dažādība ir ik uz soļa, taču ir nepieciešama prasme tos saskatīt. Lūk, dažus rezultātus variet apskatīt izveidotajā oriģinālajā on-line katalogā, kas var būt kā palīgs vizuālās mākslas skolotājiem, mācot krāsu mācību bērniem:

https://ej.uz/kinokrasuaplis

 Otrajā semestrī mūs sagaida vairāk tehniskās zināšanas par fotogrāfiju un kino, dažādas unikālas idejas radošuma veicināšanai, kā arī mūsu pirmā kopējā īsfilma. Un, beidzot - konts Youtube. Centīsimies Aizkraukles novada vidusskolas vārdu nest plašāk arī visā Latvijā. No sirds pateicos visiem pulciņa dalībniekiem – Danielai, Kristijai, Katrīnai, Elzai, Selīnai un Madarai par aktīvu darbošanos visa semestra garumā trešdienu novakarēs. Paldies skolēnu vecākiem, jauniešu izaugsmi veicinot. Paldies noteikti saku arī direktora vietniecei Gunitai Elksnei un skolas direktoram Aldim Labinskim par atsaucību!

Kino pulciņa vadītājs Bruno Bahs, epasts saziņai: [email protected]

Lāčplēša  ielā

saite uz 2018./2019.m.g. nodarbību grafiku     

Izvēlies sev atbilstošo pulciņu! ( saite)


Rūpniecības ielā

Tautu deju kolektīvs 1.kl.

Gita Skudra (Lielā zāle)

C. 14.00 - 15.30

Tautu deju kolektīvs 2.kl.

Gita Skudra(Lielā zāle)

O. 14.50 – 16.10

T. 14.00 - 14.40

Tautu deju kolektīvs

3.-4.kl.

Gita Skudra(Lielā zāle)

O. 14.00 - 14.40

T. 14.50 – 16.10

C. 15.40 – 16.20

Ritmika 1.kl.

Gita Skudra(Lielā zāle)

O. 13.10 – 13.50

T. 13.10 – 13.50

C. 13.10 – 13.50

Koris 1.- 4. kl.

Antra Zīlīte(Lielā zāle)

O. 8.10 – 8.50

T. 8.10 – 8.50

C. 8.10 – 8.50

Vokālais ansamblis 1. - 4.kl.

Antra Zīlīte( Mūzikas kab.)

P. 8.10 – 8.50

Pie. 8.10 – 8.50

Blokflautas 1.-2.kl.

Antra Zīlīte( Mūzikas kab.)

P. 11.40 – 12.00

O. 11.40 – 12.00

C. 11.40 – 12.00

Blokflautas 3.-4.kl.

Antra Zīlīte( Mūzikas kab.)

T. 12.40 – 13.00

Pie. 12.40 – 13.00Jaunie matemātiķi 2. - 4. kl.

Skaidrīte Sētiņa (306)

P. 13.10 – 13.50

O. 8.10 – 8.50

Pie. 8.10 – 8.50

Volejbols

Mārtiņš Holsts (Sporta zāle)

P. 8.10 – 8.50

T. 8.10 – 8.50

Pie. 8.10 – 8.50

Tautas bumba 4.kl.

Gunta Andersone (Sporta zāle)

O. 14.50 – 15.30

Šahs

Irina Sokola (104)

P. 13.10 – 14.40

O. 13.10 – 14.40

Koriģējošā vingrošana

1.-4.kl. Diāna Artjomenko

 

P. 8.10 – 8.50 – 3.C,3.B

   14.00 - 14.40 – 1.B,1.C

O. 13.10 – 13.50 – 2.A,2.B

    14.00 - 14.40 – 2.c

T. 13.10 – 13.50 – 2.A,2.B

     14.00 - 14.40 – 3.A

 

Datorika 4.kl.skolēniem G.Rozītis

( Datorklasē)

C. 14.00- 14.40 4.a

P.  8.10 – 8.50   4.c

    14.00 – 14.40  4.b

Angļu valodas fak. 1.kl. un 2.kl. skolēniem M.Kukīte ( Angļu val. kab.)

P. 8.10 – 8.50  2.c

    11.30 – 12.10  2.a

O. 8.10 – 8.50  1.a

   

P. 8.10 – 8.50    1.c

    11.30 – 12.10 2.a

   13.20 – 13.50  2.b

 

Angļu valodas fak. 1.b kl. L.Andžāne

(1.b kl. kab.)

C. 8.10 – 8.50 1.b

 

 

 

Sports fak. 4.b kl. M.Holsts ( Hallē)

O. 13.10 – 14.40

 

Sports 3.a klase K.Židovs ( sporta zāle)

 ( Hallē)

O. 8.10 – 8.50

 

P. 13.10 – 14.40

Grāmatu draugi 2.-3.klasēm Ā.Liepiņa (Bibliotēkā)

P. 13.10 – 14.40Draudzības krastmalā

Programma
 PedagogsDiena, laiks, vieta
 "Mazais dabas pētnieks" 3.d/3.m
 I.Sprengeļe T.14.25-15.45
Koris  1.-5.kl.
V.Stoga
O.8.10-8.50
C.8.10-8.50
101.kab.
 Ansamblis 5.-8.kl. V.Stoga Pirmd..8.10-8.50
O.14.25-15.05
101.kab.
 "Burvju vārds" 2.-4.kl.
 L.Pečurina Piektd.13.40-15.00
210.kab.
 "Literārais salons" 8.kl.
 L.MolodkinaC.14.25-15.45
305.kab.
Ritmika
 M.Mīlīga Pirmd.11.45-12.25(1.m)
P.,T.13.40-14.20(2.m/3.m)
P.,T.12.50-13.30 (3.d)
P.14.25-15.05 (4.d)
 Basketbols 7.-9.kl.(zēni)
 V.Galvanausks O.15.30-17.00
T.15.30-17.00

0
 .