ANV interešu izglītības mērķis ir radīt  vienlīdzīgas iespējas visu skolēnu  personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un  sekmēt formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju (dzīves prasmju apgūšana, sociālas atstumtības mazināšana, antisociālas uzvedības prevencija).

VISC metodiskie ieteikumi programmu izstrādei interešu izglītībā- šeit 

Interešu izglītības piedāvājums 2022./ 2023. m.g.

Atvērt


Pirkumu grozs