ANV interešu izglītības mērķis ir radīt  vienlīdzīgas iespējas visu skolēnu  personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un  sekmēt formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju (dzīves prasmju apgūšana, sociālas atstumtības mazināšana, antisociālas uzvedības prevencija).

VISC metodiskie ieteikumi programmu izstrādei interešu izglītībā- šeit 

Interešu izglītības piedāvājums 2023./ 2024. m.g. 1.-6.klasei

Atvērt

Interešu izglītības piedāvājums 2023./ 2024. m.g. 10.-12.klasei

7.-9. klases skolēniem ir pieejami visi attēlā redzamie pulciņi un vēl-FOLKLORAS KOPA un KOKAPSTRĀDES PULCIŅŠ.

Priecājamies, ka aktīvi darbojas jauns virziens interešu izglītībā- Laikmetīgā deja 

Nodarbības notiek ceturtdienās un piektdienās. Vada T. Žaka. Jau 28.04 pirmais koncerts !!! Lai darbi sokas!