2020./ 2021.mācību gadā Aizkraukles novada vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem -  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. 

Projektā dalību turpina karjeras konsultante Linda Briška (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā).

                                                                                                         

 
0
 .