Skolā pieejamas individuālās karjeras konsultācijas, kurās ir iespējams: 


izveidot savu karjeras attīstības plānu un 

padziļināt izpratni par savu karjeras izvēles veidošanos un lēmuma pieņemšanu.


iegūt informāciju par

profesijām,

izglītības iespējām,

darba tirgus situāciju,

noderīgiem interneta resursiem.

izzināt 

savas spējas, prasmes, intereses, rakstura īpašības, vērtības. 

uzzināt

kā veidot CV,

kā rakstīt motivācijas vēstuli,

ko ņemt vērā, piedaloties darba intervijā.

Konsultācijas pieejamas pie karjeras konsultantes Lindas Briškas  kabinetā (līdzās medmāsas kabinetam), kā arī tiešsaistē. Iepriekš pieteikties e-klasē vai pa tel. 24942386

      2020./ 2021.mācību gadā Aizkraukles novada vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura norise Aizkraukles pašvaldībā ir pagarināta līdz 2021. gada 30. decembrim.

Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem -  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. 

Projektā dalību turpina karjeras konsultante Linda Briška (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā).