Kopš 2023.gada nogales skolā norisinās eTwinning projekts "Eko domāšana: Piena pakas atdzimšana". Projektā piedalās Aizkraukles novada vidusskolas 5. un 6.klašu skolēni, kā arī angļu valodas klubiņa dalībnieki. Projekta sadarbības partneru izglītības iestāde ir Madonas pilsētas PII "Priedīte". 

Šis projekts tapis ar mērķi dalīties pieredzē un rādīt piemēru citiem. ANV ir eko skola ar stāžu, savukārt Madonas PII vēlas, lai viņu audzēkņi tiktu vairāk informēti eko jautājumos un gūt iedvesmu, un zināšanas par to, kā dzīvot zaļāk. 

Projekta logo:


Konkrētā projekta tēma ir par piena paku. Pienu dzer kā skolās, tā bērnu dārzos. "Kur nokļūst piena paka pēc tam, kad to izdzer un izmet atkritumu grozā?" jautāja PII "Priedīte" bērni mūsu skolas skolēniem. Kā atbildi skolēni izdomāja sagatavot īsu, pamācošu video, lai bērni zinātu, kurā konteinerī piena pakas nokļūst un kas ar tām notiek pēc tam. Šajā sakarā projekta dalībnieki devās uz Aizkraukles "KUK", kur viņiem tika novadīta izzinoša un interesanta mācību nodarbība par atkritumu šķirošanu un tika pastāstīts konkrēti arī par piena pakām.  Tapa video, kas tika nosūtīts PII "Priedīte" audzēkņiem. Šobrīd ANV skolēni caur vairākiem mācību priekšmetiem darbojas ar piena pakām, lai izzinātu, pētītu un analizētu dažādus procesus un likumsakarības. Dabaszinību priekšmetā skolotājas J.Blauas vadībā notika nodarbība "Kas lācītim vēderā?", kur skolēni pētīja, no kādiem materiāliem veidota piena tetrapaka, noskaidroja, ka kombinējot divus vai vairākus materiālus, iegūst kompozītmateriālu, kā arī secināja, ka dažādu materiālu īpašības tiek izmantotas, lai tetrapakai būtu gan forma, gan tiktu nodrošināta mitruma un gaismas necaurlaidība.

  
 Iegūtās zināšanas lieti noderēja video veidošanā, jo tika arī noskaidrots, ka piena paka nesastāv tikai no kartona - tādējādi, bija jāsaprot, kurā konteinerī izdzerto piena paku ir jāmet. Arī Aizkraukles "KUK" darbiniece  atklāja, ka nereti piena tetrapakas tiek izmestas pie kartoniem, kas nav pareizi. Tās jāutilizē melnajos konteineros. Lai piena paka tomēr tur nenokļūtu, Madonas PII bērniem ir uzdevums izdomāt veidus, kā pakas pārstrādāt, dodot tām otro elpu.

   

Paralēli Aizkraukles novada vidusskolas skolēni strādā pie ANV skolas korpusa Draudzības krastmalas 5 maketa izstrādes, kur galvenais materiāls ir piena paka. Šajā nodarbē notiek sadarbība ar dizaina un tehnoloģiju skolotāju J.Solovjovu. Procesā bija jāizplāno maketa uzbūve. Šo 6.klašu skolēni veica angļu valodas stundā, tādā veidā bagātinot vārdu krājumu. Dizaina un tehnoloģiju stundā skolēni noteica maketa stilu, materiālus, vielas, kādas izmantot, lai makets kalpotu pēc iespējas ilgāk.  Tas ir kā starpizglītības iestāžu un starppilsētu sadraudzības simbols. Projekta beigās tas tiks uzdāvināts Madonas PII "Priedīte", savukārt, partneri ANV dāvinās piena tetrapakās izaudzētos koku stādiņus, kā arī papildinās viņiem dāvāto ANV maketu ar augiem un ziediem, kurus bērnudārza audzēkņi jau sākuši sēt sēkliņas izdzertajās piena tetrapakās. 


  
  
 

Kā vēsta projekta sauklis "Piens ir vērtīgs. Un piena paka arī!" - viens no veidiem, ko projektā iesaistītie dalībnieki iesaka, ko darīt ar piena pakām, lai nemestu tās atkritumos - izmantot tās kā mācību līdzekli sākumskolā.  Tas var būt ļoti noderīgi un saistoši. Efektīva mācību stunda nav tikai par to, ka skolēni skolas solā stundas laikā sēž klusi un rāmi. Efektīva tā būs tad, ja tiks izveidota draudzīga saikne starp skolēniem savā starpā un skolotāju. Ja skolēni būs motivēti iesaistīties mācību procesā arī pēc savas iniciatīvas, viņi nebaidīsies paust savu viedokli, aktīvi darbosies un viņos raisīsies vēlme dalīties ar uzzināto un procesā apgūto.  Projekta pievienotā vērtība - starppriekšmetu saikne un skolēnu motivācija izzināt, pētīt un ar entuziasmu iesaistīties mācību procesā dažādos mācību priekšmetos. 

Sk. Dace Bebriša