12. klases klātienes nodarbības

Direktora rīkojums

Kārtība epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanai

Spēkā ar 2021. gada 1. septembri. Atvērt.Par 1.-4.klases mācībām no 25.01.2021.

Atvērt

Par 1.-4. klases brīvlaika pagarinājumu

Atvērt

Par 1.-4. klases mācībām no 14. XII 2020.

Atvērt

5. un 6.  klases darba režīms no 11.01. 2021.

Atvērt

5. un 6.  un 1.-4. klases darba režīms
no 04.12. 2020.

Atvērt rīkojumus

Mācību režīms, sākot ar 2020. gada 
26. oktobri

1.- 6. klasei mācības notiek klātienē saskaņā ar stundu sarakstu

7.- 12klasei mācības notiek attālināti saskaņā ar stundu sarakstu:

  • ziņas par stundas norisi līdz stundas sākumam skolotājs ieraksta e-klases dienasgrāmatā,
  • skolēna klātbūtni norādītajā mācību vidē skolotājs kontrolē katras stundas laikā,
  •  iemeslus, kāpēc nepiedalās stundās,  skolēns vai vecāki līdz plkst. 9:00 ziņo klases audzinātājam un priekšmetu skolotājiem.


Kārtībā, kāda tiek organizēts mācību process sākot ar 2020. gada 1. septembri

Lāčplēša ielā

Draudzības krastmalā

Piesardzības pasākumi- informācija vecākiem

Stundu bloku/pusdienlaiku grafiks:

Attālināti mācoties 4. bloka sākums 13:30

...

0