Projekts Iecietības kultūras stiprināšana skolas vidē

Projekts NR. AIF/2022/SCT3/01 finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" vairāk par projektu https://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-7/

#AktivoIedzivotajuFonds # EEAgrantsLatvia #iacedu

"Jā/ Nē diskusijas" metode angļu valodas stundās 9.a klasē

Izmantojot projektā ieteikto metodi, apgūstam labas viedokļa argumentēšanas spējas. Šoreiz apspriežamie apgalvojumi skar iekļaujošas skolas vides tēmas. ( Skolotāja I. Keiša) 

  
  

Skolēni ar interesi un aizrautību strādā ar projekta materiāliem. 

9. klases apgūst cilvēktiesību jautājumu- sports un cilvēktiesības. ( Skolotāja L. Graznoviča)

  
  

Priecājamies uzņemt reģionālo semināru! 

  
  


Informējam skolas kolektīvu par dalību projektā
  
  


Ievadseminārs Siguldā 8.-9. decembrī

Projekta darba plāns

1.     Skolas dalība projekta pasākumos
2022. gads
Pasākums
Piedalās
8.- 9. decembris
Ievadseminārs  Siguldā
3 pedagogi
2023. gads27. janvārī

2. februārī
Pirmie reģionālie semināri:
Aizkraukles vsk., Daugavpils, Gulbenes
Varakļāni Ropaži
Rīgas 33.vsk., Bauska, Kuldīga, Liepāja
Ventspils

6 dalībnieki no katras komandas:
3 pedagogi un vismaz 3 jaunieši  
Augusts
15.-16.aug.
Vasaras skola
Divas dienas, Ratnieki (Līgatne)
3 pedagogi
Novembris - decembris

Otrie reģionālie semināri:
-        divas norises vietas
-        katrā  5 skolu komandas
6 dalībnieki no katras komandas:
3 pedagogi un vismaz 3 jaunieši  
2024. gads


Februāris
Projekta noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference
2  dalībnieki no komandas

2.     Aktivitātes skolā
Projekta aktivitātēm skolā/kopienā katrai komandai pieejams atbalsts 200 EUR apmērā
(kancelejas precēm, materiāliem un taml.)
Laiks
Aktivitāte
Apliecinājums
2022.g. decembris
Anketēšana par jauniešu attieksmi  saistībā  ar iecietību un diskrimināciju
50 skolēni (9.-12.kl.)
Aizpildīta elektroniska anketa.
Vēlams līdz 21.dec., izņēmuma gadījumos - janvārī
2023. gads
pavasara semestris
CT mācību programmas aprobācija ar skolēniem
50    skolēni (9.-12.kl.)
Aprobācijas veidlapa Nr.1. līdz 2023.g. pavasara brīvlaikam (ieskaitot)
2023. gads
pavasara semestris
Nodarbība pedagogiem – CT programmas iepazīšana. Meistarklases, semināra, pedagoģiskās sēdes vai citā formātā savas un/vai citu skolu pedagogiem (20 dalībnieki)
Dalībnieku parakstu veidlapa līdz 2023.g. pavasara brīvlaikam (ieskaitot)
2023. gads
rudens semestris
Kultūru tikšanās un iecietības kalendāra veidošana (pedagogi, skolēni, kopiena)
Informācija sekos


Pirkumu grozs