Projekts Iecietības kultūras stiprināšana skolas vidē

Projekts NR. AIF/2022/SCT3/01 finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" vairāk par projektu https://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-7/

#AktivoIedzivotajuFonds # EEAgrantsLatvia #iacedu

Piedalāmies semināros Ratniekos un Varakļānos

Augusta beigās projekta skolotājas  Gunita Elksne , Inese Keiša un Līga Graznoviča piedalījās divu dienu radošā seminārā LU semināru un atpūtas kompleksā Ratnieki. Skolotājām bija iespēja iepazīties ar projektā veiktā pētījuma ''Jauniešu attieksmes pret iecietību un diskrimināciju '' izpētes kopsavilkumu, apgūt jaunas metodes darbam ar skolēniem ko bija sagatavojušas IAC darbinieces, tikties ar pasaules apceļotāju Zani Eniņu un Satversmes tiesas tiesnesi Artūru Kuču.

  Projekta komanda kopā ar 10 dalībskolu pārstāvjiem

 Novembra beigās  projekta skolotājas kopā ar vidusskolas skolniecēm - Lauru Mūrmani , Amandu Ničiporuku, Martu Ušacku devās uz projekta noslēdzošo mācību dienu Varakļānu vidusskolā. Seminārā bija iespēja iepazīties ar Varakļānu vidusskolas pieredzi realizējot projektu, piedalīties IAC veidotajās aktivitātēs un saņemt projekta galarezultātu - kalendāru 2024. gadam, kurā apkopota visu dalībskolu pieredze. Aizkraukles novada vidusskolas kalendārs kā Ziemassvētku dāvana ir nonācis pie katra klašu kolektīva  , kā arī pie skolas sadarbības partnera P.Barisona Aizkraukles mūzikas skolas.
Kultūru tikšanās aktivitāte- orientēšanās spēle  “Vienoti dažādībā”

2023. gada 30. maijs

Norises vieta – Aizkraukles pilsēta

Mērķauditorija: 7.,8.klases un 10.,11. klases

saite uz fotogrāfijām no pasākuma:   https://photos.app.goo.gl/yZjBwZcWDhgC59sz8

Orientēšanās spēles stacijas:

Stacijas nosaukums Mīkla/ Vietas apraksts Aizkrauklē
“Izzini dažādību” Vieta, kur dažādu tautību cilvēki var satikties kopīgu tradīciju kopšanai un iepriecināt ar tām citus.  Vietu skaits ir 600.
“Saproti dažādību” Vieta, kur tiek pieņemti visi novadam nozīmīgākie lēmumi, kas nodrošina visām tautībām un sociālajām grupām vienlīdzīgas tiesības.
“Nogaršo dažādību” Vieta, kur ir iespēja palutināt garšas kārpiņas ar dažādu tautu ēdieniem. Atrodas vistuvāk pilsētas robežai un vienam no apavu veikaliem. ( ja nu jums apavi saplīst!)😊
“Ceļojums pa Eiropu” Vieta, kur satiekas dažādi cilvēki, lai dotos dažādos virzienos ar kopīgu transportu.
“Ceļojums pa Eiropu” Vieta, kur atrodas burti, teikumi, teksti dažādās valodās.

Uzdevumi:

Stacija Uzdevums
“Izzini dažādību” Doti Eiropas valstu nacionālo simbolu attēli un to apraksti. Pareizi jāsavieno.( Attēlu ir vairāk nekā aprakstu)
“Saproti dažādību” Termini un to skaidrojumi. Saliekam pareizi!
“Nogaršo dažādību” Dotas ēdiena sastāvdaļas, jāatpazīst ēdiens un valsts, kurā tas ir tradicionālais ēdiens
“Ceļojums pa Eiropu” Doti attēli ar kādai valstij simboliskās lietām, tradīcijām. Dots to apraksts un valstu nosaukumi. Visas trīs lietas pareizi jāsaliek. Doti attēli par Latviju, pašiem jāveido apraksts.
“Sadzirdi dažādību” Tiek atskaņotas 5 dziesmas dažādās Eiropas valodās. Jāatpazīst valoda.
 


"Jā/ Nē diskusijas" metode angļu valodas stundās 9.a klasē

Izmantojot projektā ieteikto metodi, apgūstam labas viedokļa argumentēšanas spējas. Šoreiz apspriežamie apgalvojumi skar iekļaujošas skolas vides tēmas. ( Skolotāja I. Keiša) 

  
  

Skolēni ar interesi un aizrautību strādā ar projekta materiāliem. 

9. klases apgūst cilvēktiesību jautājumu- sports un cilvēktiesības. ( Skolotāja L. Graznoviča)

  
  

Priecājamies uzņemt reģionālo semināru! 

  
  


Informējam skolas kolektīvu par dalību projektā
  
  


Ievadseminārs Siguldā 8.-9. decembrī

Projekta darba plāns

1.     Skolas dalība projekta pasākumos
2022. gads
Pasākums
Piedalās
8.- 9. decembris
Ievadseminārs  Siguldā
3 pedagogi
2023. gads27. janvārī

2. februārī
Pirmie reģionālie semināri:
Aizkraukles vsk., Daugavpils, Gulbenes
Varakļāni Ropaži
Rīgas 33.vsk., Bauska, Kuldīga, Liepāja
Ventspils

6 dalībnieki no katras komandas:
3 pedagogi un vismaz 3 jaunieši  
Augusts
15.-16.aug.
Vasaras skola
Divas dienas, Ratnieki (Līgatne)
3 pedagogi
Novembris - decembris

Otrie reģionālie semināri:
-        divas norises vietas
-        katrā  5 skolu komandas
6 dalībnieki no katras komandas:
3 pedagogi un vismaz 3 jaunieši  
2024. gads


Februāris
Projekta noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference
2  dalībnieki no komandas

2.     Aktivitātes skolā
Projekta aktivitātēm skolā/kopienā katrai komandai pieejams atbalsts 200 EUR apmērā
(kancelejas precēm, materiāliem un taml.)
Laiks
Aktivitāte
Apliecinājums
2022.g. decembris
Anketēšana par jauniešu attieksmi  saistībā  ar iecietību un diskrimināciju
50 skolēni (9.-12.kl.)
Aizpildīta elektroniska anketa.
Vēlams līdz 21.dec., izņēmuma gadījumos - janvārī
2023. gads
pavasara semestris
CT mācību programmas aprobācija ar skolēniem
50    skolēni (9.-12.kl.)
Aprobācijas veidlapa Nr.1. līdz 2023.g. pavasara brīvlaikam (ieskaitot)
2023. gads
pavasara semestris
Nodarbība pedagogiem – CT programmas iepazīšana. Meistarklases, semināra, pedagoģiskās sēdes vai citā formātā savas un/vai citu skolu pedagogiem (20 dalībnieki)
Dalībnieku parakstu veidlapa līdz 2023.g. pavasara brīvlaikam (ieskaitot)
2023. gads
rudens semestris
Kultūru tikšanās un iecietības kalendāra veidošana (pedagogi, skolēni, kopiena)
Informācija sekos