Prioritāte un uzdevumi 2023./2024. mācību gadam

Vienotas pieejas nodrošināšana skolēnu kvalitatīvai izglītībai, veidojot tikumīgu, par savu mācību procesu līdzatbildīgu un motivētu personību.

1)izveidot sistēmu skolēnu sasniegumu dinamikas monitorēšanai un izaugsmes veicināšanai

2)turpināt skolēnu un skolotāju sadarbību labbūtības nostiprināšanai

3)turpināt skolotāju savstarpējo mācīšanos, apgūt metodes  darba pilnveidošanai un mācību procesa aktuālo jautājumu risināšanai


Pirkumu grozs