Darbības algoritmi ārkārtējās situācijas apstākļos

Skolotājiem

Audzinātājiem, atbalsta personālam

Skolēniem

Vecākiem

Direktora rīkojums par darbu ārkārtējās situācijas periodā

Rīkojums

Rīkojuma pielikumi 

Nolikumi, noteikumi, saistošie dokumenti

Skolas 45. jubilejas salidojuma nolikums. 1. daļa 2. daļa

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Koplīgums

Vērtēšanas kārtība atrodama e- klases jaunumos

Drošības tehnikas instruktāžas

Drošības tehnikas instrukcijas atrodamas e- klases jaunumos vai šeit:
0
Šajā sadaļā

     .