Vidusskolas centralizēto eksāmenu un   konsultāciju grafiks

Atvērt 2020. gada vidusskolas  konsultāciju grafiku ( Mainīts informātikas konsultācijas laiks 1. jūlijā! Skatīt šeit)

Atvērt eksāmenu grafiku

Eksāmenu norisi reglamentējošais dokuments

Darbības algoritmi ārkārtējās situācijas apstākļos

Ar pirmo aprīli ir izdarītas izmaiņas ( iekrāsotas)

Skolotājiem

Audzinātājiem, atbalsta personālam

Skolēniem

Vecākiem

Direktora rīkojums par darbu ārkārtējās situācijas periodā

Rīkojums

Rīkojuma pielikumi Drošības tehnikas instruktāžas

Drošības tehnikas instrukcijas atrodamas e- klases jaunumos vai šeit:
0
Šajā sadaļā

     .