Skolas himna

Atskaņot himnu

Atskaņot fonogrammu

Autore  Agnese Rozenbauma

Cauri gadiem skola stāv Daugaviņas krastā,
Cauri gadiem balsis skan, tai par godu skan.
Cauri gadiem skolas ceļš, mūs caur dzīvi ved,
Cauri gadiem saules stars logos gaismu met.

Ilgi, ilgi liepas aug, mums tās līdzi aug.
Ilgi zvanu skaņas trauc- mūs uz skolu sauc
Skola mājas tev un man- mājas grāmatai,
Skola mājas tev un man- mājas draudzībai.

Cauri gadiem skola stāv Daugaviņas krastā,
Cauri gadiem balsis skan- tai par godu skan,
Mūsu skolas karogs, kas godu, vārdu nes,
Saulē mirdz kā darināts no sirds un dvēseles.


Skolas vērtības ir:

CIEŅA

SADARBĪBA

IZAUGSME