"Depozīta sistēmas lietošana" 4. Klases Finanšu pratības un 5. a klases skolēnu pētījums


Šogad čakli ir pastrādājuši 4. klases interešu izglītības pulciņa Finanšu pratība skolēni, kas vairāku nedēļu garumā veica pētījumu un izstrādāja uzskates materiālu par Depozīta sistēmas Aizkrauklē izmantošanu. Savukārt, 5. a klases skolēni izvērtēja pārstrādi un praktiski pārbaudīja iespējas gan lietot Depozīta sistēmu, gan pārstrādāt un izmantot apģērbu. Pētījums un praktiskā darbošanās notika starptautiskajā Erasmus + projektā “Skolotāju un pētnieku sadarbības tīkls pētniecībā balstītām mācībām” (Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based Learning) skolotājas Kristīnes Baltas vadībā.

Aprites ekonomikas pētīšana

11.klašu darbošanās starptautiskajā Erasmus + projektā “Skolotāju un pētnieku sadarbības tīkls pētniecībā balstītām mācībām” (Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based Learning) apkopota nelielā video. Pētniecībā balstītais mācību process 11.klasē notika vēstures un sociālo zinātņu stundu laikā no 04.-03. līdz 12.04 skolotājas Zanes Sirmaces- Liedskalniņas vadībā. 

Teachers & Researchers Networking for Inquiry-

based Learning

Dalāmies pieredzē ar Lietuvas kolēģiem 

Zane Sirmace- Liedskalniņa stāsta par 11. klašu projektiem, Kristīne Balta par 4.kl. un 5. klašu projektiem un Lauma Riekstiņa par 1. klases projektu. 

11. klasēs tiek pētītas  ļoti dažādas tēmas 

 
 
  
  

Informējam sabiedrību par saviem projektiem. 

https://www.aizkraukle.lv/lv/jaunums/projekti-neatnemama-izglitibas-dala


Aizkraukles novada vidusskola aktīvi izmanto iespējas piedalīties Latvijas un starptautiskos projektos, kā arī iesniedz savus projektus konkursiem. Kāpēc?

Latvijas un mūsu skolas izglītības mērķis ir veidot, attīstīt skolēnos zināšanas, prasmes un attieksmes jeb kompetenci, kas ļauj kvalitatīvi izmantot iegūto savas karjeras un personības attīstībā, kas ļauj pašiem radīt jaunas zināšanas, piedalīties sabiedrības dzīvē un sabiedrības attīstībā.

Aizkraukles novada vidusskola sadarbojas ar Latvijas Universitāti (LU), precīzāk, ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Šobrīd skolā kopā ar Latvijas Universitāti un zinātnieku asociāciju no Lietuvas tiek realizēts starptautisks Erasmus + projekts “Skolotāju un pētnieku sadarbības tīkls pētniecībā balstītām mācībām”, šajā projektā darbojas skolotājas L. Riekstiņā ar 11. klases skolēniem, K. Balta ar 4. un 5. klases skolēniem, Z. Sirmace- Liedskalniņa ar 11. klases skolēniem, kā arī direktora vietniece G. Elksne, kas koordinē sadarbību skolā un ar LU un Lietuvas zinātniekiem. Projekta laikā tiek attīstītas pētniecībā balstītas mācīšanās prasmes, metodiski realizējot visus pētniecības darba etapus. Mūsu skolas kopīgā projekta tēma ir aprites ekonomika, bet katra klase ir izvēlējusies sev kādu vienu konkrētāku apakštēmu. Plānošanas etaps ir paveikts, šobrīd skolēni veic pētījumus. Darbs skolēniem noslēgsies maijā, bet skolotājiem jūnijā, kad tiks izvērtēti rezultāti.

Otrs projekts – pētījums, kurā iesaistāmies kopā ar LU, ir “Tikumiskas audzināšanas programma e-TAP 1.- 9.klasei”. Projektā divu gadu laikā 5. un 7. klases strādās pēc šīs programmas un LU pētnieki regulāri sniegs atbalstu, kā arī sekos līdzi rezultātiem. Programmā tikumi tiek saprasti kā morālie ieradumi, kas atbilst morālajām vērtībām un palīdz tās īstenot dzīvē. Tikumiskā audzināšana ietver visas tiešas un netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz jauniešiem iegūt un attīstīt tikumus. Skolā tikumiskā audzināšana tiks piedāvāta apzinātā, plānotā, organizētā un reflektīvā veidā, īstenojot šo rakstura izglītības programmu. Projektā iesaistījušās trīs 5. klases – audzinātājas: K. Balta, L. Andžāne, D. Bebriša un trīs 7. klases – audzinātāji: K. Židovs, L. Ķirse, K. Blaua.

Direktora vietniece G. Elksne ir arī LU darba grupā, kas veido rakstura attīstīšanas programmu vidusskolai.

Savukārt projekts “Šķiro draudzīgi!” ir tapis programmas EIT Climate-KIC programmas “Young Innovators” ietvaros, ko Latvijā ievieš Vides Izglītības fonds sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti EIT Climate-KIC Hub Latvia. Šajā projektā darbojas skolas Eko padomes skolēni kopā ar skolotājām K. Blauu un Ž. Murahinu. Projekta laika tapušos informatīvi vizuālos materiālus var skatīt arī Aizkraukles pilsētā. Skolēni veica pilnu plānošanas ciklu, sākot ar idejas izstrādi, informācijas vākšanu līdz pat plakātu izveidei, pilnveidojot gan medijpratību, gan kritisko un radošo domāšanu.

Šajā pavasarī, pateicoties D. Bebrišas un G. Elksnes iniciatīvai, esam arī iesnieguši savu projekta “Ceļojums vērtību pasaulē – atklāj neredzamo!” pieteikumu Erasmus+ projektu konkursam, uzrunājuši skolas Slovēnijā un Horvātijā, ar kurām plānojam sadarboties. Ar nepacietību gaidām konkursa rezultātus!


4. klase pēta atkritumu šķirošanu pilsētā, depozītu sistēmu. 

 
 

The BIG IDEAS fulfilment through Inquiry

Will cooperation between teachers and researchers become a tradition enabling students to inquire? This is the aim of one of the first Erasmus+ Small-Scale Partnership international projects of the Lithuanian Educational Research Association (LERA), where teachers and researchers come together for joint activities.

Since January LERA is implementing a 6-month project Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning. The partners of this Project: from Latvija – Aizkraukle district secondary school; from Lithuania - Social leadership association; Vilnius Vytautas Magnus Gymnasium; Santaka Gymnasium in Pilviškiai, Vilkaviskis district; Stanislovas Rapolionis Gymnasiums in Eišiškės, Salcininkai district.

Achieving the aim of this project, LERA has brought together Lithuanian (prof. Rūta Girdzijauskienė, prof. Neringa Strazdienė, asoc. prof. Gražina Šmitienė, PhD Eglė Pranckūnienė, PhD Natalija Ignatova, PhD Sandrita Škėrienė) and Latvian (asoc. prof. Dita Nīmante) educational researchers. These researchers sharing their experience and knowledge initiate the development and the implementation of the inquire-based learning (IBL) projects in the schools that enable students to get to know the world and to fulfil the BIG IDEAS through inquiry.

The researchers presented to teachers the methods and scenarios eligible for STEAM education and social research at school. January - February 2022 there was an international discussion among experts in the field of education on the involvement of students in inquiry-based learning projects. Lithuanian and Latvian educational researchers cooperating with gymnasium teachers in these countries are implementing the project “Networking of Teachers and Researchers for Inquiry-based Learning”, which aims to expand the range of research methods used in schools. One result of this cooperation is to create 16 IBL projects that the teachers with their students are verifying in educational practice.

Inquiry-based learning is directed towards the development of a creative, researching and not afraid of the unknown person. “An inquiry-based learning project, or IBL projects, is a step-by-step activity by a teacher with students to enable them to achieve a learning goal. The aim of IBL projects is to encourage researching, asking questions, creating, improving, discovering, presenting the result, reflecting individually and in collaboration“ says the project’s manager dr. Natalia Ignatova.

"The main challenge and at the same time the goal is to expand classroom teaching with more diverse forms of teaching, applying educational research methods," says dr. Eglė Pranckūnienė. The inquiry research develops the competencies necessary for a 21st century person - communication, social, emotional and healthy lifestyle, creativity, cognition, citizenship, cultural, and digital competencies. The components of cognitive competence are particularly relevant to research activities and are addressed by teachers and researchers when developing IBL plans: subject knowledge and skills, critical thinking, problem solving, and ability to learn.

Teachers are encouraged to initiate student research projects aiming to fulfil any of the BIG IDEA and based on the needs of the classroom or students to address a problem of a schoolor a community. In this way, the students’ research project is linked to the BIG IDEAS, i.e. pays attention to the fundamental issues of the existence of a man, the society, the world that requires the integration of several subjects and the raising of the fundamental questions.

Many methodologies can be applied while implementing research projects. When choosing a method, researchers recommended to take into account the purpose of the inquiry / research and the subjects taught.

In order to disseminate the results of the project and to share good practice of the teachers, several IBL projects are planned to develop as inquiry learning space and publish on international Go-Lab platform. This platform is proposed for the implementation of STEAM research projects. “This platform offers a research process that encourages questioning and discovery in research of innovation. Research is only effective when it is well-structured, planned and guided,” says Olga Dziabenko, a researcher at the University of Deusto.

"Art-based research is the latest" invention "of research methodology. It is the ability to manipulate images and concepts thus connecting with others who share a culture who have the same "Imaginary universe" or "worlds of possibility" (Dyson, 1993, p. 23), quotes professor Rūta Girdzijauskienė. Art-based research is recommended for teachers intending to implement STEAM projects.

Schools choose the 5E model when organizing inquiry-based learning. “This learning model develops students’ critical and creative thinking. Students’ are empowered for active learning activities, the courage to make mistakes and a look for new solutions to the problem is activated, the ability of students to assess and to reflect is deepened,” emphasizes asoc. prof. Gražina Šmitienė.

ABC Learning design is a method for planning projects and organizing activities. "The card-based approach to curriculum development is not only learning design, but also strategic, academic development, quality assurance, analysis, problem solving, and it is a tool for developing digital literacy," notes Jurgita Bražinskienė, director of the Social Leadership Association.

The methods discussed in the international discussion were presented to teachers, encouraging schools to develop prospective researchers who would be able to raise important questions and provoke new ways of thinking and raise awareness of the meaning and mission of educational research. The activities are focused on the goal of the project  to create a methodological description of cooperation (networking) between teachers and researchers.

The activity is implemented according to the project of the small-scale partnership project “Teachers & Researchers Networking for Inquiry-Based Learning” No. 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546. More about the project in Lithuanian please see in the LETA website: https://lera.lt/about-leta/leta-projektai


Skolotāji kopā ar LU mentori apspriež paveikto 28.03. 

14. martā atkal mācāmies un stāstām par savām iecerēm. Atmosfēra mājīga un radoša! 

  
  

11. marta darba sanāksme- plānošana un nepieciešamās dokumentācijas apspriešana. 

2022. gadā esam uzsākuši dalību Erasmus+ projektā "Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based Learning”. Rit aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu plānošanas, kā arī mācības Lietuvas un Latvijas Universitātes mācībspēku vadībā. Projektā no mūsu skolas iesaistītas skolotājas Lauma Riekstiņa, Kristīne Balta, Zane Sirmace- Liedskalniņa un Gunita Elksne. Projekta ieguvums- skolēni apgūs jaunas zināšanas un prasmes, izmantojot pētniecisko mācīšanos.