Skolas direktors Aldis Labinskis

Direktora vietnieki:

Silvija Bērzkalne,  Ilga Kravale/ mācību un audzināšanas joma

Gunita Elksne, Inna Grahovska/ audzināšanas , ārpusklases aktivitāšu joma

Aija Romanovska, Guntis Romanovskis, Gints Rozītis/ IT joma

Oskars Otto/ saimnieciskā joma