Skolas direktors Aldis Labinskis

Direktora vietnieki:

Silvija Bērzkalne, Ira Bakuļina, Ilga Kravale/ mācību un audzināšanas joma

Gunita Elksne, Inna Grahovska/ audzināšanas , ārpusklases aktivitāšu joma

Aija Romanovska, Guntis Romanovskis, Gints Rozītis/ IT joma

Vilhelms Pastars, Oskars Otto/ saimnieciskā joma                    


 Darbinieki  
Andersone Gunta Kristīne Kistnere Savokina Romanovska Aija 
Andžāne Laila  Krivuņeca Jeļena  Romanovskis Guntis 
Artjomenko Diāna  Kuharenko Sanita  Rozītis Gints 
Auzarēja-Auzere Rita  Kukīte Iveta  Rudaka Sarmīte 
Auziņa Agita  Kukīte Mārīte  Salzemniece Ieva 
Bakuļina Ira  Kuzņecovs Valerijs  Seļezņova Irina 
Barone Zaiga  Kvedaraviča Evita  Sētiņa Skaidrīte 
Belogrudova Ludmila  Labinskis Aldis  Sirmace  Liedskalniņa Zane 
Beļajeva Oļesja  Lapuha Natālija  Skudra Gita 
Bērzkalne Silvija  Liepiņa Ārija  Sokola Irina
Biukšāne Aija  Lisenko Dzidra  Sprenģele Irēna 
Briška Linda  Līduma Dagnija  Stalidzāne Lolita 
Brīgere Silvija  Lubgāne Marina  Stare Leontīne 
Broka Mārīte   Lana Ķirse Jekaterina Blaua
Driķis Juris  Marjana Sofija  Svenča Baiba 
Egle Gunita  Mednis Normunds  Šimanauskis Ģirts 
Elksne Gunita  Molodkina Lidija  Šneidere Ieva
Elksne Ilze  Molotkovska Ruta  Štāle Rita 
Galvanausks Vitauts  Murahina Žanna  Švežika Anita 
Grahovska Inna  Naļivaiko Jevgēnija  Tautvidas Daina 
Graznoviča Līga  Lelde Gagaine Kamzole Tolopilo Jelena 
Grāvītis Eduards  Ondzule Lolita  Ginta Stalidzāne
Holsts Mārtiņš  Otto Gunta  Vadzīte Ingrīda 
Indriksone Aija Ovčiņnikova Ina  Valaine Andra 
Ivanova Nadežda  Ozola Ilva  Rasnača Zinta 
Jansone Astra  Ozoliņa Gunta  Veļčinska Ligita 
 Lidija Zimnuhova Ratņika Rudīte
Kravale Ilga 
Jušķēviča Aina  Peškaite Zigrīda  Vološčuka Monika 
Kajaļina Tatjana  Pikšteine Inese  Zāģere Anta 
Kalniņa Iveta  Poriete Gunta  Zēberga Ludmila 
Karlsone Kristīne  Pumpase Ināra  Zīlīte Antra 
Keiša Inese  Putāne Ligita  Židovs Kaspars 
Līga Liepiņa Marika ApiņaSarmīte Sniķere
0
 .