2020./2021. m.g. realizējamais uzdevums: Pilnveidot empātijas un tolerances spēju mācību un audzināšanas darbā

Uzdevuma realizacijas plāns: 

mēnesis skolotāji Skolēni vecāki
septembris Nodarbība “Kas ir SEM?”  Klases stunda “Satikt sevi un tevi” Klases dzīves plānošana kopā ar audzinātājiem, pienākumi klasē  
oktobris  Nodarbība” Nodarbība skolotājiem par pašizpratni, emociju kontroli´- K. Zaksa ·         Skolotāju anketēšana    
novembris  Kursi "Audzinašanas darba īstenošana- izglītojamo sevis izzināšanas un pašattīstības sekmēšana" ( SII) Video stāsts “Ko nozīmē būt labam ANV skolēnam?”  
decembris Klašu kolektīvu novērtējums Klašu prezentācijas ”Man šogad labi izdevās, es priecājos  par…” Nodarbība( 10.12.) - Biseniece
janvāris Nodarbību cikla “Mana SEM”1. nodarbība Klases mērķu plāna izveide “No janvāra  līdz maijam”

  28. JANVĀRIS PLKST. PLKST. 17:30  – PLKST. 20:30  Bērnu emocionālā audzināšana -  tiessaistes apmācību kurss vecākiem https://webook.coww.facm/events/3481945361859784/

februāris Nodarbību cikla “Mana SEM”2. nodarbība Akcija  Valentīndienā ” Slepenais draudziņš”  
marts Nodarbību cikla “Mana SEM”3. nodarbība    
aprīlis Nodarbību cikla “Mana SEM”4. nodarbība    
maijs ·         Klašu kolektīvu atkārtots novērtējums ·         Skolotāju anketēšana Plāna izvērtējums  

Resursi klases stundām: 

Darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošībaelektrodrošība -   https://youtu.be/taaNeQtvzy0 
 uzvedības un saskarsmes kultūra 1. https://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5983/Metodiskais_materials_Eco_partners.pdf

2. http://www.uzvediba.lv/katalogs/

3. https://esparveselibu.lv/sites/default/files/2019-12/VeselsPusaudzis_web_09_05_2019_0.pdf

4. https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/rokasgramata_elektroniska_04_versija1.pd

5. http://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/

6. https://learningtobe.net/resursi/?lang=lv

7. https://www.iespejamamisija.lv/pasvaditas-macisanas-celvedis?fbclid=IwAR2KZxS94cY5jBlBFydR19QVZ7OWX9xsyij65tpFNSjumK5exiaVxAh5gT8

8. https://veiksmesstastskatrambernam.lv/5-veidi-ka-labi-dzivot-2/?fbclid=IwAR2DoS6xDlErQu1e9G2YBmZEjKIRtSB-OXPZVVs_xYrVDYRlo0TCk1Zz2V4

9.  https://www.bbc.co.uk/programmes/p068t62w

10.https://www.youtube.com/watch?v=5nXaEctiVhs

11. https://www.youtube.com/watch?v=KbjSZigbmbU


 Vērtībizglītība 1. https://macities.digitalaiscentrs.lv/interaktiva-spele-darba-lapas-vertibizglitiba/
2. https://skolas.unesco.lv/lv/unesco-asp-latvija/unesco-asp-latvija-darbibas-virzieni/cilvektiesibas-un-vertibizglitiba/
3. https://www.visc.gov.lv/%E2%80%A6/d%E2%80%A6/metmat/vertibizglitiba/default.html
 Patriotisms un pilsoniskā līdzdalība1.  https://www.youtube.com/watch?v=162AJojCNw8
2. https://www.rvapsac.lv/attistibas_centrs/pdf_docx/patriotu%20menesis.pdf
 Veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse, eko https://www.bbc.co.uk/news/health-45799473

1. https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
2. file://www.youtube.com/watch?v=tmZMTsEnnJQ

 Karjeras izvēle 1.https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
2. https://www.youtube.com/watch?v=c62Aqdlzvqk
3. http://www.ecdl.lv/
4. http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
5.https://www.cvmarket.lv/karjeras-centrs

0