Rīcības dienas 2023 ar saukli "

Planēta pirmajā vietā! "

           8.11. Stilīgo trauku diena! Skolēni nāca uz skolu ar savu neparasto trauku ūdens dzeršanai! Nobildēja sevi ar to skolā pie Ekopadomes sagatavotā fotostenda! Dalījās ar bildi atzīmējot mūs Aizkraukles Ekoskola vai Instagram @anvekopadome vai #nebaidiespadzeries ! Starp stilīgo trauku īpašniekiem noskaidrojām 1 uzvarētāju, kas saņēma balvā pudeli.

8.11.-10.11. Skolēni atnesa uz skolu galda spēles! Uzspēlējam garajos starpbrīžos! Abās skolas ēkās Rīcības dienu ietvaros izveidoti galda spēļu apmaiņas punkti! 5.d klase ar skolotāju Daci Bebrišu izveidoja Draudzības zonu un spēļu apmaiņas punktu sākumskolas ēkā. Eko padome - Lāčplēša ielas ēkā. Apnikušas spēles un puzles skolēni atstāj plauktā, lai tās nes prieku citiem!

Spēļu un lietu bibliotēkas palīdz samazināt atkritumu veidošanos, jo attīsta koplietošanas ieradumu! Pirms pirkt kaut ko jaunu, pajautā, varbūt kāds var aizdot savu!

ANV Ekopadome

Projekts "Šķiro draudzīgi"

Lasīt par aptaujas rezultātiem ANV.

Eko skola aicina tevi būt aktīvam 
Rīcības dienās 

Atvērt aicinājumu

Eko skolas pasākumi

"Lai radīt skolēnos interesi par  apkārtējo vidi, daudz mācību stundu tiks aizvadītas ārā."       FOTO

ANV vides kodekss 2021-2022

ANV notika Atkritumu šķirošanas diena

Lai saglabātu tīru vidi, ANV notika Atkritumu šķirošanas diena. 4. klases skolnieces Sanita Skrimble un Adriāna Ozola mācīja sākumskolas skolēnus šķirot atkritumus. Viņas pastāstīja par atkritumiem, par to pareizu savākšanu, pārstrādi un arī šķirošanu, un ko var izgatavot no sadzīves atkritumiem. Bija sagatavoti dažāda veida atkritumi un atkritumu savākšanas konteineri. Tas bija ļoti interesanti, un bērni labprāt šķiroja atkritumus.

Eko skolas aktivitātes 2021

Neapēd zemeslodi!

Silto džemperu diena


Ūdens diena

Koka pase


29. aprīlī notika Eko skolas Prāta Spēles. 

Bija 9 kārtas, un katrā no kārtām 5 jautājumi. No 4. a. klases piedalījās skolnieces Adriana Ozola un Sanita Skrimble. 

Bija ļoti jautri un interesanti. Bērni uzzināja daudz noderīgas informācijas.


Zaļais karogs un starptautiskais Ekoskolas sertifikāts Lāčplēša ielas Ekopadomei  iegūts 2011. gadā.

Vēl par mums: https://www.facebook.com/AizEkopadome/ un  https://www.instagram.com/anvekopadome/

Decembra pārskats

https://docs.google.com/presentation/d/1Br3V_-lFXFNR-LFf3uhIcgq1kzYBKYSt/edit#slide=id.p1

Priecājamies! Apsveicam!

    Daugavas upes skaistums un vērtība ir pazīstama katram no mums. Arī šogad notika radošo darbu konkurss “Mana Daugava”, kura galvenais mērķis bija jauniešos raisīt interesi par Daugavu, tās nozīmi valsts vidē un kultūrā. Konkurss pievērš īpašu uzmanību Daugavas aizsardzībai, aicinot cilvēkus izzināt un pievērst uzmanību ekoloģiskākam dzīvesveidam, tādā veidā aizsargājot un kopjot līdzšinējās vērtības.

  Dalību pieteikt varēja jebkurš 7.-12. klašu skolēns, kurš dzīvo Daugavas krastā esošā novadā. Lai gan valsts situācijas dēļ jaunieši nespēja aizstāvēt savus darbus klātienē, tie tāpat tika vērtēti un izskatīti.

  Konkursā tika iesniegti 5 darbi no Aizkraukles novada vidusskolas skolēniem. Divi no šiem skolēniem saņēma godalgotas vietas:

10. klases skolniece un skolas Ekopadomes dalībniece Amanda Malatkovska izcīnīja trešo vietu ar darbu „Šodien ir šādi, bet kā bija toreiz?”. Amanda īpaši uzsvēra Daugavu pirms un pēc HES izveides, kā arī ceļā zaudēto un vietā iegūto. Rezultātā rosināja cilvēkus domāt par Aizkraukles pilsētas ūdenskrātuves koncepciju.

8. Klases skolniece Nikola Meistere šajā konkursā ieguva pirmo vietu. Viņas darbā „Mazo HES ietekme uz Daugavas baseina vidi” tika izskatītas ne tikai problēmas, bet arī iespējamie risinājumi.

  Abas meitenes pēc konkursa rezultātu uzzināšanas jūtas gandarītas un lepnas par paveikto, iegūtās vietas sniedza patīkamu pārsteigumu.

  Prieks par mūsu skolas aktīvajiem jauniešiem! Lepojamies, ka meiteņu iesniegtie darbi tika atzinīgi novērtēti un ieguva godalgotas vietas. (V. Kokare )

  

Aizkraukles novada vidusskolas Ekopadome čakli strādā arī attālināti un tiek novērtēti 

2011. gadā Aizkraukles novada vidusskola ieguva Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolu sertifikātu, tā kļūstot par Ekoskolu. 10 gadu laikā skolas Ekopadome ir augusi un pilnveidojusies, aktīva darbība notiek abās skolas ēkās,  lai radītu zaļāku skolas vidi un planētai draudzīgu domāšanu.

  Attālinātais mācību process ir licis šķēršļus mūsu darbībai, jo ir problēmas, kuras varam risināt tikai, strādājot klātienē, bet tas nav mūs apturējis. Jau gada sākumā rūpīgi strādājām pie skolas vides novērtējuma. Veicām pētījumus, apkopojām datus, pārrunājām svarīgos tematus ar skolēniem un skolotājiem.  Ekopadomes darbību nosaka ne tikai pašu skolēnu un koordinatoru čaklums, bet arī sabiedrības atsaucība un vēlme iesaistīties.

  Esam paspējuši izlemt par mūsu šī gada tēmu- atkritumi. Par gada tēmu kļūst tas temats, kas mūsu apkopotajos datos ir izrādījies visnepilnīgākais un kuru vēlamies uzlabot. Protams, neskatoties uz to, ka nevaram satikties un idejas apspriest klātienē, dalība projektos un konkursos neizpaliek. Piedalījāmies Rīcības Dienās, akcentējot tēmu “Aprites ekonomika”, jo piedalāmies arī starptautiskā projektā” Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE”. Rīcības dienu  konkursā “Labie darbi planētai!”, iesūtot foto, kuros redzami mūsu labie darbi un  ieguvām veicināšanas balvu.  Novembrī sagatavojām un iesniedzām vairākus darbus biedrības “Daugavas savienība” organizētajam  konkursam “Mana Daugava”. Tagad gaidām rezultātus!

  Mūsu galvenais šī gada mērķis ir veicināt izpratni par atkritumu radītajām problēmām un izglītot par to pareizu šķirošanu, veidot diskusijas par aprites ekonomiku. Vēlamies mainīt sabiedrības domāšanu un rosināt idejas par zaļāku nākotni! To esam ietvērši  arī savā Vides kodeksā. 


Rīcības dienās pievēršamies tēmai- Aprites ekonomika
  

Oktobra pārskats

https://docs.google.com/presentation/d/16uoh9fMHHS3xhVoBQj9K2Oly73kHZozb/edit#slide=id.p1

Gada tēma- Atkritumi, īstenojam Vides kodeksu: 


Šī gada Vides novērtējums. 

https://teams.microsoft.com/l/file/B57FF49A-707D-4131-851C-4E9D90CE9810?tenantId=615feca7-81c4-49f2-b740-bf22a4df3b52&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Faizkraukle.sharepoint.com%2Fsites%2Feko2020%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FGeneral%2FVIDES%20NOV%C4%92RT%C4%92JUMS%20(3)%20(2).docx&baseUrl=https%3A%2F%2Faizkraukle.sharepoint.com%2Fsites%2Feko2020&serviceName=teams&threadId=19:[email protected]&groupId=3e299b72-f709-41ec-bb7c-4fd870eb37d9

9.oktobrī  LVM tikšanās ar 12. klašu skolēniem. 

Meža dienu noslēdzošā nodarbība notika 12. klašu skolēniem J. Belicka (LVM) vadībā. Skolēni uzzināja par meža apsaimniekošanas ciklu, katra posma nozīmi un cilvēka lomu tajā,  par LVM kā uzņēmuma darbības pamatprincipiem un vērtībām. Skolēni izrādīja interesi un iesaistījās sarunā arī par karjeras iespējām LVM, par Latvijas un Eiropas politiku, ilgtspējīgo un zaļo domāšanu, kas pavisam noteikti ir saistīta ar mežu nozares attīstību. 


Meža dienas 2020 -izglītojošas nodarbības 10. klasēm

8. okt. 2020, Nav komentāru  
Meža dienu 2020 ietvaros šodien, 8. oktobrī, 10.klašu skolēniem notika divas  nodarbības. Vienā,  ko vadīja LVM speciālisti Vija Kreile un Raimonds Liepiņš, skolēni guva informāciju par mežu augšanas nosacījumiem, apsaimniekošanas nozīmību.  Kā mežu ietekmē tas, kur tas  aug. Skolēniem un LVM speciālistiem veidojās interesantas sarunas. 

2. nodarbību vadīja mūsu skolas 12. klases skolniece M. Moreva. Viņa iepazīstināja skolasbiedrus ar savu pagājušajos divos gados izstrādāto ZPD "Dižkoki". Milana iepazīstināja gan ar teoriju par dižkokiem un dižajiem kokiem, gan sava darba pētniecisko daļu un publicitāti, kā arī dalījās pārdomās par to, ko viņai deva darba izstrādes process.

 


Eko padomes saliedēšanas ekskursija- 6. oktobris 

Galvenā atziņa, ka sākotnēji izvirzītie uzdevumi izpildīti: uzzinājām jaunu informāciju par Latvijas vēsturi, sadarbojāmies grupās, iepazinām viens otru, priecājamies par Latvijas skaisto dabu. Un visiem šī diena deva ļoti pozitīvas emocijas.

   
   

Izvērtējam septembrī paveikto! 

Secinājums- esam enerģiski un kvalitatīvi uzsākuši! Tā tik turēt!  

https://drive.google.com/file/d/1d80NHWVN-FgBAcazbHTYchTCRaAGMQgd/view?usp=sharing

Meža dienas turpinās

22. septembris- izglītojošs pārgājiens "Meža ekspedīcija" 6.c un 6.d klasei

Kopumā klasem  ekspedīcija patika. Pasākums bija labs, jo bija iespēja pastaigāties pa mežu, nevis sēdēt klasē. Vairākiem patika stacijas ar uzdevumiem, it īpaši stacija, kur skolēni paši būvēja Leonardo da Vinči tiltu no dēļiem. Ļoti patika pikniks, kurš notika speciāli iekārtotā vietā, kur katrs varēja pēc savas gaumes izcept desiņas vai maršmelovu. Skolēni uzskata, ka pasākums vārēja būt vēl labāks, ja būtu dota lielākā iespēja pašiem darboties un izpausties.

Klases klases stundā aizpildīja anketu, kura ir piedāvāta lvm.lv mājas lapā, lai sniegtu AS pasākuma rīkotājiem.  ( klašu audz. Ž. Murahina un K. Blaua) 

  
  


Prieks par jaunajiem kociņiem! 

Paldies eko padomes draugiem par atbalstu! 

Vairāk skat.  https://www.staburags.lv/novadu-zinas/aizkraukles-mezaparka-iestada-kokus-169710

Aizkraukles pašvaldība+ ANV eko padome= Pasaules Lielā talka+ projekts

 

  

Aizkraukles  novada pašvaldība piedalījas   Meža attīstības fonda  rīkotajā konkursā MEŽA DIENAS 2020. –MEŽA NOZARE: SKAISTA AINAVA UN MEŽSAIMNIECĪBA EKONOMIKAI. , kura  moto ir „Veidosim skaistu ainavu un domāsim par mežu kā teritorijas attīstības veicinātāju!”

Projekta  pieteicējs ir Latvijas  Pašvaldību  Savienība, kura sadarbībā ar  novadu pašvaldībām realizē šo  projektu

Aizkraukles pašvaldības  atbalstītā aktivitāte-ir  Aizkraukles pilsētas centra teritorijas mežaparka  apzaļumošana - stādmateriālu iegāde.  Piešķirtais  finansējums 800.0EUR

Projektā  plānots arī  izglītojošs  pasākums “Mežs un cilvēks - kopā vai šķirti?”  Aizkraukles  novada vidusskolā,  kuru organizē  skolas ekopadome,kas ir  Starptautiskā Ekoskola , sadarbībā ar Latvijas Valsts mežu speciālistiem.  


Eko padome uzsāk savu darbību jaunajā 2020./2021.m.g.

Mūsu pirmie darbi:

Eko padomes izveidošana-  1.- 18. septembris

Pāšvērtējums- septembris

Vides novērtējums- septembris- oktobris  ( iesaistās priekšmetu skolotāji un skolēni)

Rīcības plāns- oktobris

Vides kodekss- oktobris

139 skolēni iepazinās ar filmu "Leiputrija"

Ir daudzi cilvēki, kam patiešam rūp daba, bet ir cilvēki, kuriem svarīgs šķiet tikai pats. Šādiem cilvēkiem jāsaprot, ka ne tikai dabai ir slikts šis piesārņojums, bet arī tev pašam. Avotiņa Diāna, 6.a klase

Cilvēku attieksmei pret dabu būtu jābūt atbildīgākai. Mazāk piesārņot, censties atkritumus dalīt atsevišķi. Nepiesārņot dabu, kad esi aizbraucis dabā atpūsties. Kad brauc prom, savākt visu aiz sevis. Atstāt tīru un kārtīgu. Neizmētāt lietas kur pagadās, jo dzīvnieki var savainoties. Mazāk braukāt ar mašīnām, jo izplūdes gāzes piesārņo gaisu ar kaitīgām vielām. Gaisa piesārņošana var būtiski ietekmēt klimatu-izraisīt globālo sasilšanu, kā arī izraisīt ozona slāņa samazināšanos. Nepiesārņot ūdeni. Ūdens piesārņotāji var būt dažādi sāļi, skābes, sārmi, smagie metāli, naftas. Kas var kaitēt jūras augiem, zivīm, ko pārtikā patērē cilvēks. Dedela Artis, 6.a klase.

Manuprāt, mēs pasaulē nerūpējamies pietiekami daudz par apkārtējo vidi, jo atkritumi krājas arvien vairāk, mēs patērējam arvien vairāk materiālus un daudzas dzīvnieku sugas izzūd, okeānos nonāk atkritumi un nafta kā arī uz sauszemes un šīs visas vielas ir ļoti kaitīgas ne tikai dabai bet arī cilvēkiem. Manuprāt, Latvijā un pasaulē ir jāmaina mūsu dzīves veids. Mums visiem jāsāk šķirot atkritumus, jāsāk citas lietas lietot atkārtoti. Un ja kaut kur cērt mežus uzreiz jāiestāda jauni koki atpakaļ, pasaulē jāsāk mazāk ražot ražotnēs, jācenšas kaut kas izaudzēt uz vietas,savā dārzā jālieto tikai auduma maisiņi vai papīra kā arī manuprāt iepakojumos jālieto ekoloģiski materiāli. Bet cilvēkiem, kuriem nerūp daba tik ļoti jāsaprot ka piesārņojums kaitē ne tikai dabai bet arī viņiem pašiem. Tādēļ mums jācenšas saudzēt daba kā vien varam. Rebāne Agnese, 6.a klase

Cilvēkiem būtu jāpārstāj ražot lietas no plastmasas, iepakojumus kurus nevar atkārtoti pārstrādāt un tās, kas ir kaitīgas dabai, cilvēkiem un dzīvniekiem. Vairāk būtu jāpievēršas akcijām, kas aicina sakopt apkārtni, arī bez tām tas būtu jādara biežāk.Estere Žuka 7a

Es uzskatu, ka Latvijā un pasaulē cilvēkiem būtu jāmaina sava attieksme pret sevi un vienam pret otru. Pat tad, kad beigsies pandēmija, nevajag aizmirst par higiēnu. Vajag būt uzmanīgiem, jo mēs nekad nezinām ar ko var slimot citi cilvēki. Ja runājam par veikaliem un ēdieniem, tad vajadzētu pie ieejām atstāt dezinfekcijas līdzekļus. Būtu ieteicams iesaiņot visu ēdienu maisiņos, kas nav iepakoti, lai izvairītos no liekām baktērijām. Ar likumu jāaizliedz eksperimenti ar eksotiskiem ēdieniem. Un ieceļotājiem no ārzemēm iziet pārbaudes, gan sākuma galapunktā, gan beigu galapunktā. Ar kopīgiem spēkiem mēs tiksim galā ar pandēmiju un veiksim nelielas pārmaiņas, kas uzlabos mūsu pasauli.Un vēl es domāju, ka veikalos varētu vispār vairāk nepārdot plastmasa maisiņu. Līva Belicka 7a


Āra izglītības diena

  
  

Aicinām talkot


Piedalāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursā

https://www.staburags.lv/novadu-zinas/piedalas-izlietoto-bateriju-vaksanas-konkursa-166342

Darbojamies attālināti

Skolotāji arī  izbauda Meža dienu

Paldies skolotājām A. Romanovskai, L. Ondzulei, R. Ratņikai, I. Keišai un G. Elksnei par atļauju arī mums ieskatīties viņu Meža dienas iespaidos!

   
   

Piedalāmies Eko Ziemas forumā  28.02.-1.03. 

Dalībnieki: Amanda Malotkovska, Aleksa Nahtmane, Ariadne Karpina, Karīna Kaminska

   

https://ekoskoluziemasforums.wordpress.com/2020/03/06/ekoskolu-ziemas-foruma-2020-atskats-prezentacijas-foto-video/

Aizkraukles novada vidusskolas 6. b klase izcīna uzvaru veselīga dzīvesveida izaicinājumā “Sporto labākai dzīvei”

https://www.staburags.lv/novadu-zinas/aizkraukles-novada/aizkraukles-novada-vidusskolas-6-b-klase-izcina-uzvaru-veseliga-dzivesveida-izaicinajuma-sporto-laba-166123

Paplašinātā eko padomes sēde 18.02.

https://www.staburags.lv/laikraksta-arhivs/lai-katram-ir-sava-ekoplauksta-166153?prices=1

Ziemassvētku laboratorija: 

https://drive.google.com/open?id=1M8E1et9buVgfKdDhelRNas2EgvzKirkK

Prieks par putniem, kuriem jauki palīgi sarūpē barotavas 

   
   

"Salabo pasauli! ?" - mēs esam klāt!

  

https://www.facebook.com/watch/?v=2444699912325261

Mēs piedalāmies: 


Rīcības dienas 

·      Akcija «Palīdzi mazajiem kaķīšiem….»(nepieciešamo materiālu vākšana  dzīvnieku patversmei "Felida)

·      Konkurss "Atpazīsti un atrodi" saistībā ar apdraudētiem dzīvniekiem.

·      Konkurss ( 4.11-29.11) par putnu barotavu izgatavošana no otrreizējiem materiāliem.

·      Prezentācijas par Rīcības dienām skolā, klientu apkalpošanas centrā un pilsētas kultūras namā.

·      Aptauja( elektroniska)  par viņu zināšanām un ietekmi uz klimatu.

·      Ekopadomes paplašinātā sēde – 8.11. 15.30

  

Sporto labākai dzīvei! 

Priecājamies par 5.a klases panākumu!

https://www.rimi.lv/sporto-labakai-dzivei?fbclid=IwAR18d9HLRu7fk0r8N-AZpOyAWMwrWVnp8_-RWMZs5EV6Vwjr2WCiDfQH1Bo

Vides reportieru nodarbība  30.oktobrī


Kļūstam zaļāki. 

Pēc vairāku gadu sarunām un pārliecināšanas beidzot ir izdevies arī skolas ēdnīcā  Lāčplēša ielā atbrīvoties no plastmasas glāzēm. Lielāko daļu līdzekļu stikla glāžu iegādei ieguvām nododot makulatūru. Esam ļoti priecīgi! 


Vides  kodekss: 

Septembrī un oktobrī- Vides novērtējums 

Iepazīsties!

https://drive.google.com/file/d/1zvBodwY120kzpq8-x6NWSUmSOtC7xctg/view?usp=sharing novada vidusskola ir EKO skola.


Mūsu Annija  Jubase, kas pagājušajā gadā ieguva titulu "Vidusskolas lepnums", arī 2019./2020. mācību gadā vadīs eko padomi! Lai veicas! 


Eko skolas 2019./2020 . mācību gada tēma- bioloģiskā daudzveidība

Vides novērtējums top! Darba plāns arī! - Jā! Gaidām ierosinājumus! Sanāksmes eko padomei notiks otrdienās  15.30 209. kab! Nāc - piedalies, ierosini, atbalsti!

2018./2019. m.g. Eko padomes gada tēma- Mežs

 Ziemas ekoforums Valmierā

Ziemas ekoforums norisinājas no 22.februāra līdz 24.februārim Valmieras sākumskolā. Tā bija lieliskā iespēja pedagogiem un skolēniem no visas Latvijas sanākt kopā, lai apmainītos ar pieredzi un gūtu jaunās zināšanas. Tagad mēs zinām par 50 personībām dabiskās pļavās; kuras zivis drīkst lietot uzturā, kurus - nē un kāpēc; kā pareizi šķirot atkritumus; kā pagatavot veselīgo ēdienu un našķus; kā pareizi uzbūvēt kukaiņiem draudzīgu māju utt. Vēl skolēni izbaudīja ziemas pārgājienu, ballīti, kā arī aktīvi iesaistījās ptotesta akcijā pret klimata pārmaiņām. Visās trījās dienās baudījām veģetāriešu ēdienus! Skolēni apgalvo, ka forums palīdzēja mainīt savu domāšanu un attieksmi par pasaules problēmām un personīgo lomu šo problēmu risināšanā.

   

 Projektu nedēļas tēma "Mežs"

Ekopadome izveidoja izstādi "Lapu koki Aizkraukles novadā"

   

  Rīcības dienas "Nē vienreiz lietojamai plastmasai"

               No 29.oktobra līdz 2.novembrim skolā notika Rīcības dienas. Šogad Rīcības dienu sauklis bija "Nē vienreiz lietojamai plastmasai". Skolā notika ļoti dažādi pasākumi, piemēram, ekopadome veidoja plakātus par plastmasas marķējumu un ietekmi uz vidi, novadīja viktorīnu par plastmasas ietekmi uz vidi pamatskolas skolēniem, sākumskolas skolēniem bija piedāvāta iespēja mācīties šķirot atkritumus (spēle "Atkritumu šķirošanas punkts"), 1.novembrī jebkuršs ieinteresēts varēja piedalīties Daugavas krastmalas tīrradē. Mēs savācām ļoti daudz atkritumus un secinājām, ka mūsu pludmali visvairāk piesārņo stikls, plastmasa un izsmēķi.


   

26. oktobrī pirmā paplašinātā eko padomes sēde. Plānā nopietni jautājumi- Daugavas krasta, dabas takas sakārtošana pilsētā.   Pie eko padomes viesojas Aizkraukles pašvaldības speciāliste I. Kāgane

Veselīgam dzīvesveidam vairāki pasākumi

Vingrinājumu kompleksu rāda ekopadome

Novusa turnīrs


Telpu orientēšanās


Pasaules Lielās talkas dienā 12.a un 10.a klase stāda pilsētā kokus! 

Paldies audzinātājām L. Andžānei un L.Stalidzānei par ieguldīto darbu organizēšanā! 

   

Dzejas dienās radoši izmantojam tuvojos mežus. Dzeja mežā! Meža dzeja! Kāpēc ne? 

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Lolitai Ondzulei par aktīvu darbu! 


   
Rudens ekskursijās izzinām mežu! 

 Klase  datums  Maršruts
 10.b 18.09. Srīveru dendroloģiskais parks
 7.d, 6.d 27.09 Tērvetes dabas takas
 10.a 27.09 Mangaļsala

Esam saņēmuši sertifikātu, kas apliecina- esam starptautiskā Eko skola

14. septembrī  piedal,ijāmies eko skolu apbalvošanas ceremonijā. Satikam vides akt,ivistus no visas pasaules. Mūsu sveiciens šoreiz Slovēnijas delegācijai. 

  


12. septembrī Lāčplšša ielā  nodibināta jaunā eko padome- vadītāja Annija Jubase. 

Veiksmi darbā! 

   
      

EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK- ANV Zaļo karogu saņems 7 .reizi

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas. Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “16 gadu laikā kopš programmas sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus tam, cik vērtīgs ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība ir universāls instruments, kas palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.”

Līdz ar augošo Zaļā karoga saņēmēju skaitu Latvijas skolās, attīstās arī pati programma ar papildinājumiem Ekoskolu tēmās, skolu atbalsta sistēmā un starptautiskas sadarbības iespējās. Ņemot vērā jauno kompetenču pieeju mācību saturā, Vides izglītības fonda nākotnes mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes izmantot Ekoskolu programmu, lai attīstītu skolēnu caurviju prasmes un sasniegtu nepieciešamos mācību jomu rezultātus.


Ekoskolu programma ir plašākā izglītības iestāžu sadarbības programma pasaulē, kurā piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties - to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.


Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau sesto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā" ietvaros. Aktivitātes svaigā gaisā - Gaisa nedēļa un kvests "Aizkraukles pilsētas simboli"

No 7. līdz 11.maijam Draudzības krastmalā notika Gaisa nedēļa. Skolēni tika aicināti nākt uz skolu kājām vai braukt ar velosipēdu. Lielos pārtraukumos skolas pagalmā notika vingrošana ekopadomes vadībā visiem ieinteresētiem! Savukārt 30.maijā 5.-8.klašu skolēniem notika komandas spēle - kvests "Aizkraukles pilsētas simboli". Skolēni, saņemot saiti uz mobilo telefonu, meklēja atbildes uz jautājumiem pilsētas vidē un dabā.

   
   


Eko diena Draudzības krastmalā

9.martā skolā notika izglītojošā Eko diena. Skolēni mācījās šķirot atkritumus, atšifrēt marķējumu uz iepakojuma, pētīja iepirkuma maisiņus. Aptaujas rezultāti liecina, ka, pēc aptaujāto domām, dabai draudzīgākais iepirkuma maisiņš ir auduma maisiņš, jo tas ir daudzreiz lietojams, izturīgs, praktisks, izgatavots no dabiska materiāla - kokvilnas, un tāpēc nav dabai kaitīgs.

   

Projekta nedēļas darbs – Ekopadomes darbnīca «Kartonam otrā dzīve!»

Kopā izveidoti 23 fotorāmīši no kartona kastēm! Fotorāmīšus plānojam uzdāvināt skolotājiem!

  

Informējoši plakāti par atbildīgu pārtikas patēriņu, atkritumu šķirošanu

   

Aptauja par taupību 5.-9.klašu skolēnu vidū (jautājumu piemēri)

  
  

Rīcības dienas Draudzības krastmalā 30.11.-3.12.2017.

•Konkursa “Interesantākā ekokaste” noslēgums
•Klases stundās – eglīšu mantiņas no lietotiem materiāliem (visu nedēļu)
•Veģetārie ēdieni visu nedēļu (salāti, putras, pankūkas)
• Stunda 3.d klasei «Atbildīgs pārtikas patēriņš»

  
  

Cienājamies ar rudens veltēm!

Ekopadomes aicinājumu dalīties ar rudens veltēm ir sadzirdējuši vecāki, skolas darbinieki. Paldies!

  


Mūsu Ekopadome viesojas Zviedrijā un uzsāk jaunu projektu

No 22. līdz 24. septembrim četru Latvijas Ekoskolu delegācijas viesojās Zviedrijas pilsētā Sigtunā, lai tiktos ar kolēģiem no Baltijas valstu un Zviedrijas skolām. Ar šo pieredzes apmaiņas semināru tiek aizsākts Baltic Care projekts, kuru rīko Life-Link organizācija sadarbībā ar Baltijas universitāšu programmu, Vides izglītības fondu un citām organizācijām.

Seminārā piedalījās gan pedagogi gan jaunieši no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, iegūstot iespēju klausīties Upsalas universitātes pasniedzēju un vides zinātnes studentu vadītās nodarbības par ilgtspējas jautājumiem - ekoloģisko pēdu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un mūsu iespējām mainīt pasauli sev apkārt. Nodarbību galvenais mērķis bija palīdzēt izveidot un uzlabot rīcības plānu, ko skolām īstenot nākamā māčibu gada laikā.

Baltic Care projekta mērķis ir popularizēt Ekoskolu programmai radniecīgo Life-Link kustību Baltijas valstīs, veicinot pieredzes apmaiņu starp Ekoskolām un citām izglītības iestādēm ar spēcīgām vides izglītības iniciatīvām. Pirmajā projekta gadā katrā no 16 skolām (4 Zviedrijā, 4 Igaunijā, 4 Latvijā un 4 Lietuvā) tiks īstenota kāda no Life-Link rīcībām apkārtējās sabiedrības labā. Nākamajos gados paredzēts šo pieeju popularizēt arī plašākā lokā, iesaistot daudz vairāk izglītības iestāžu.

Latviju seminārā pārstāvēja Aizkraukles novada vidusskola, Babītes vidusskola, Limbažu 3. vidusskola un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija. Šīs skolas arī darbosies projekta pirmajā gadā īstenojot Life-Link rīcības, kas gan ļoti viegli iekļaujas ikgadējā Ekoskolu Rīcības plānā.

Baltic Care projekts tiek īstenots ar Zviedrijas institūta finansiālu atblastu.

Gada tēma- Atkritumi

  


Zaļais karogs- apliecinājums centīgam darbam.


Vides fonda žūrija cītīgi un ilgi vērtēja Latvijas ekoskolu pagājušā mācību gada( 2016./2017.) darbu, lai Ekoskolu nosaukums un jo īpaši Zaļā karoga balva būtu izcilības simbols vides aizsardzībā, vides izglītībā un ilgtspējīgās attīstības veicināšanai skolā un tuvākā apkārtnē. Lepojamies, ka mēs esam ieguvuši  Zaļā karoga balvu. Apbalvošanas ceremonija notiks 2017. gada  12. septembrī Rīgā Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē! 

Zaļo skolu skaits arvien pieaug

134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 67 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

“Šogad mācību gada sākums iezīmē gan negatīvas, gan ļoti pozitīvas tendences - kamēr skolu skaits Latvijā sarūk, Ekoskolu skaits tikai palielinās. Ir liels prieks, ka aug jauna paaudze, kas tiešām spēs domāt ilgtermiņā un kura spēs arī mainīt nepamatoto priekšstatu, ka vides aizsardzība ir pretrunā ar Latvijas ekonomisko izaugsmi,” stāsta Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir viens no plašākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Esam izraudzīti par dalībniekiem no Latvijas

starptautiskā projektā Baltic Care

Baltic Care projekta atklāšana notiks no 22. līdz 24. septembrim Zviedrijas pilsētā Sigtunā, kurā piedalīsies skolu un citu organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas.
Īsumā  par projekta tēmu:
The Baltic Care project mērķis ir veicināt izglītību par ilgtspējību, par mērķa grupu izvēloties tieši Baltijas jūras reģionu. Šim mērķim ir trīs tālākie virzieni:
 1. skolotāju ieguldījums - ilgtspējīgas attīstības principu iekļaušana mācību praksē
 2. skolu iniciatīvas ar mērķi veicināt to ilgtspējību
 3. skolēnu iepazīšanās ar ilgtspējīgu dzīvesveidu un pakāpeniska tā īstenošana

Uz atklāšanu dosies: Kristiāna Rancāne -11.a klase, skolotājas Inese Keiša un Gunita Elksne


Ekoskolas 2016./2017.m.g. tēma 1.-4.klasēm "Mežs".

   
 •   8.-12.klašu Ekopadome 2016./2017.m.g.

Anete Dūniņa ,Kristīne Galstjana,Ēriks Gavars,Džeina Daniela Kalupniece,Laura Koļesņikova,Megija Laganovska,Paula Laputa,Eirana Ostrovska

Adriana Petrosjana,Kristiāna Rancāne,Matīss Tretjakovs,Paula Kokina,Evelīna Šteinberga,Annija Jubase,Evelīna Jaudzema, Reinis Martinovs, Inna Kozuļina, Jeļena Salomatina, Timurs Revunovs, Vadims Kurganovs.

 • 8.- 12. klašu eko skolas 2016.2017.m.g. gada tēma _ "Ēdam atbildīgi"
 • Lāčplēša ielas skolas  vides novērtējums   https://1drv.ms/w/s!AmosV4MzSQqnk2vNQA8IKDDHwkFz
 • Lāčplēša ielas skolas vides kodekss
 •  Vides  kodekss Gatavojam veselīgu cienastu
  skolotājiem svētkos!
  Gatavojam veselīgu cienastu skolotājiem svētkos.
 • Pasaules Pārtikas diena
   
    
 • Paplašinātā Eko sēde
  Vides erudītu konkurss "Ēdam atbildīgi"
     
     
     

  Gatavojamies Eko skolu Ziemas forumam!  Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notiks Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, un tajā piedalīsies 300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. No mūsu skolas piedalīsies Annija Jubase un Megija Laganovska.


 • Ekopadomes skolēni no Draudzības krastmalas 5 novadīja stundu "Ēd vietējo un sezonālo!" 6.m un 6.b klasei!
 • 9.m klase projektu nedēļas ietvaros  izgatavoja un uzdāvināja visām klasēm ekokastes, kā arī uzzīmēja un izvietoja visā skolā (Draudzības krastmalā 5) ekouzlīmes!
 • Savukārt 6.m klase no makulatūras materiāla izgatavoja jaunu dizaina papīru!
 • Bet 4.m klasē notika matemātikas stunda, veltīta zivju resursiem.
3.vilnis

28.aprīlī Aizkraukles novada vidusskolā norisinājās festivāls Trešais Vilnis! Galvenās festivāla tēmas: Ūdens, Ēdam atbildīgi un Vide draudzīgi! Kopumā iesaistījās vairākas skolas:

Daugmales pamatskola,

Ogresgala pamatskola,

Babītes vidusskola,

Salas vidusskola,

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,

Rīgas Juglas vidusskola,

Rīgas 19. vidusskola,

ANV Eko padome Draudzības krastmalā,

ANV 5.-7.kl. Eko padome,

ANV 5.c klase.

No rīta visi iepazinās viegli grauzdētā reģistrācijā, kurā katrs varēja saņemt "Ūdens vēstis" izdevumu un uzkost pirms visām aktivitātēm. Vēlāk atklāšanas drupačkūkā ar rozīnīti priecēja Adrijas Korsakaites un Paulas Lukašovas dziesmas par ūdeņiem un ēdienu. Katras skolas pārstāvji iepazina citus ar savas apkārtnes ūdeņiem, izmantojot vizuālos materiālus. Priecēja pašgatavotā Trešā Viļņa himna "Aqua amore". Pēc iepazīšanās un himnas nodziedāšanas norita uzkarsēti prāta vingrinājumi. Rūdolfs Sprukulis palīdzēja iesildīt prātus ar brain jym aktivitātēm. Prātus izvingrinot, visi devās uz četrām krāsnī ceptām nodarbībām. 14.00 norisinājās Eko gājiens no ANV līdz Kultūras Namam. Paviesojāmies arī pie ugunsdzēsējiem pirms sākās orientēšanās. Vakars noslēdzās ar zviedru galdu, apbalvošanu un balli, kurā spēlēja "Netīšām Blice". Paldies visiem, kas ieradās! 

Bildes