Skolas juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, LV- 5101

[email protected]

Telefoni:

  • direktors                                                            28382330, 65122369
  • lietvede                                                              65123228
  • direktora vietniece izglītības jomā           26136877
  • direktora vietniece audzināšanas jomā 65123437
  • dežurants                                                          65128540

 Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, LV- 5101


Telefoni:

  • lietvede                                                                                65122843
  • direktora vietniece izglītības jomā                             29429485, 65122863
  • direktora vietniece audzināšanas jomā                    26486243
  • direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos    22300929


Dienesta viesnīca

Apskatīt dienesta viesnīcu