2022. gada 1. jūnija- 2023. gada 30. novembrim īstenosim projektu 

"Ceļojums vērtību pasaulē- saredzēt neredzamo"

 Nr.  2022-1-LV01-KA122-SCH-000069162Par ko domāsim?

https://docs.google.com/presentation/d/1aXGorRa-lPPJ8X22HMtDDpGg-tXBtbj1/edit?usp=sharing&ouid=113239141805595336871&rtpof=true&sd=true

2019. gada 1. septembrī uzsākam darbību Erasmus + projektā "Divas valstis, divas upes- viena Eiropa" kopā ar Trebzenes skolu Vācijā.

Nr. 2019-1-DE03-KA229-059536_2

Projekta A210-SCH Small-scale partnerships in school education Form ID 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546 Deadline (Brussels Time) 30/09/2022

Partnerships for cooperation and exchanges of practices
Gala ziņojums

 eaec6347-4ae1-4d67-ba63-b40fc1b74942.pdf

Projekta aktivitātes  https://aizkrauklesnvsk.mozello.lv/projekti/realizetie-projekti/petniecisks-macibu-process/


Projekta koordinatore- Gunita Elksne

Projekta īstenotāji- Laila Andžāne, Inese Keiša

Top projekta logo un iepazīšanās vēstules: 

  
  

  30.septembris- 4. oktobris plānošanas vizīte Trebzenē 

  
  

Esam redzami skolā! 2019. gada 4. novembrī 18.00 projekta skolēnu un vecāku sapulce. 

Skat.:  Projekta_vecaku_sapulcei.pptx


Projekta  darbi  septembrī- novembrī

https://drive.google.com/file/d/13eMGPnc6TSUgkDnb2Od43RckmU1G2nTs/view?usp=sharing

Trebzenes skola

No partneru atsūtītajiem foto izveidojām kolāžu par viņu skolu. Interesanti, vai priekšstati mainīsies, kad aizbrauksim un redzēsim skolu savām acīm? 


Daugavas senlejas izpēte: 

Foto albumi par floru un faunu: 

Filmas par Aizkraukli, Koknesi - pilsētām Daugavas krastā

https://aizkraukle.sharepoint.com/sites/Erasmus/Koplietojamie%20dokumenti/General/Aizkraukle_filma.mp4

Projekta mobilitāte 2.03- 6.03. 2020

   
   
   

Arī vietējie Trebzenes laikraksti atspoguļo projekta gaitu

Mobilitātes izvērtējums

Pēc atgriešanās no Vācijas tika izstrādāta anketa un izzināts skolēnu viedoklis.  Rezultāti parādīja, ka 54% skolēnu mobilitati vērtē kā ļoti labu, bet 54,6%  kā labu, jo iegūti jauni draugi, uzzināts vairāk par Vāciju, uzlabotas angļu valodas prasmes. Kā interesantu un vērtīgu skoleni atzinuši arī ekskursiju uz Drēzdeni, noslēguma vakaru, kopīgu brīva laika pavadīšanu.  

Apciemojam Koknesi, iepazīstam Daugavas spēku 

Daugavas pārveides vēstures iepazīšana, orientēšanas Kokneses dabas parkā, saliedēšanās pasākumsAtkal dzīve attālināti- bet... turpinām darboties


Izcili izpētes  darbi par Daugavu

Septembrī un oktobrī cītīgi izvērtējām Koknesē gūtās zināšanas, papildinājām tās pētot un meklējot patstāvīgi, veidojām anketas, filmas, prezentācijas.  Sagatavotos darbus prezentējām arī skolas ekopadomes paplašinātajā sēdē un saņēmām gan skolasbiedru, gan pašvaldības pārstāvju atzinīgu vērtējumu. 

https://docs.google.com/presentation/d/1gnJMhBpFIR9QNSYhiO9iUenY4Rz_RkDl/edit?usp=sharing&ouid=113239141805595336871&rtpof=true&sd=true


Gatavojam paši

Kas garšo mūsdienu latvietim un kas vācu jaunietim? Gatavojam iecienītākos ēdienus un dalāmies ar receptēm!

Sagatavošanās darbi nopietni!  Pirkumu grozs