2022. gada 1. jūnijs - 2023. gada 30. novembris - tiek īstenots Erasmus+ KA2 projekts 

"Ceļojums vērtību pasaulē- saredzēt neredzamo"

 Nr.  2022-1-LV01-KA122-SCH-000069162

ERASMUS+ KA2

Realizētā Erasmus+ 1.mobilitāte 2022./23. mācību gadā:

·       Projekta nosaukums: “Ceļojums vērtību pasaulē – saredzēt neredzamo.” – “Journey of Living Values – See the Invisible”.

·       Projekta Nr.: 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069162.

·       Projekta īstenošanas laiks: 01/06/2022 – 30/11/2023 (18 mēneši).

·       Projekta mērķi: Izveidot skolēnu komandu, kas, balstoties uz starptautiskajā apmaiņas pieredzē gūtajām zināšanām un prasmēm, turpinātu skolā aktualizēt vērtību jautājumu, akcentējot tā nozīmīgu skolēnu savstarpējo attiecību uzlabošanā. Galvenais uzsvars tiks likts uz tikumiskajām vērtībām: mērķis - izpētīt, vai skolēni spēj sevī atpazīt un izprast vērtības un vai dzīvo, saskaņā ar tām. Balstoties uz ārzemju skolās gūto pieredzi, izveidotā komanda turpinās īstenot projekta pieredzi mūsu skolā ilgtermiņā.

·       Projekta partneri: Slovēnija, Horvātija.

·       Projektā paredzētās mobilitātes (vienā mobilitātē 10 skolēni un 2 pedagogi no katras valsts):

·       Savstarpējās sadarbības veidi: e-pasts, Facebook grupa, Instagram, WhatsApp un Messenger grupas.

·       Projekta koordinatores un īstenotājas:

Gunita Elksne (e-pasts: [email protected]),

Dace Bebriša (e-pasts: [email protected]).

Realizētā Erasmus+ 1.mobilitāte:

Laiks: 24.04.2023 – 28.04.2023

Vieta: Slovēnija, Rogaška Slatina (I.Osnovna Šola)

Plānotā Erasmus+ 2.mobilitāte:

Laiks: 17.09.2023 – 24.09.2023

Vieta: Horvātija, Knin (Osnovna Šola dr.Franjo Tudmana)

Pirmā projekta mobilitāte norisinājās Slovēnijā

24. – 28.04.2023

Rogaška Slatina centrālais parks – latviešu un slovēņu skolēni


Aizkraukles novada vidusskolas delegācija (10 skolēni un 2 pedagogi) pēc garajiem pārlidojumiem beidzot sasniedza galamērķi – Rogaška Slatina pilsētu Slovēnijas austrumos. 

Skolēni pavadīja savu pirmo Erasmus+ projekta mobilitātes atklāšanas dienu I.Osnovska Šola. Skolēnus un skolotājus no Latvijas silti sagaidīja 2 pedagogi un 10 skolēni.

I.Osnovna Šola – latviešu skolēnu delegācija

Tikšanās aizsākās ar iepazīšanos un iepriekš sagatavotām prezentācijām, kur katra no dalībvalstīm prezentēja savu valsti un dzimto pilsētu. Interesants bija slovēņu meiteņu, Emas un Žannas, pieminētais fakts par Rogaška Slatina dziedinošo ūdeni – zināms kā “Donat Mg”.  Pateicoties augstajam magnija saturam, tas var palīdzēt daudzu slimību dziedināšanā. Tiek lēsts, ka nevienā no Eiropas avotiem nav sastopams ūdens ar šādu unikālu sastāvu, katrā ziņā, vēl neesot atklāts. Kā atgriezeniskā saite, turpinājumā tika izspēlētas divas “Kahoot” spēles, ko sagatavoja kā latviešu, tā slovēņu skolēni.

Tālāk tika izspēlētas vairākas spēles saistībā ar vērtību jautājumu ar mērķi aktualizēt vērtību jautājumu, kā arī saliedēties. Vienā no spēlēm visiem dalībniekiem bija savstarpēji jākomunicē, nesarunājoties – tajā pat laikā bija jānoskaidro, piemēram, kurpju izmērs, vecums u.tml. Kā pēc tam skolēni uzsvēra, ka šajā spēlē bija vitāla vērtība “sadarbība”, kā arī secināja to, ka patiesībā nav tik būtiski, kādas tautības cilvēks esi – sadarboties un sastrādāties komandā vairāk par valodas zināšanām noder sadarbības prasme un iecietība.  

Pēc spēlēm tika pasniegta prezentācija par Aizkraukles novada vidusskolas vērtībām – tika atspoguļots, kādas aktivitātes skolēni skolā līdz šim veikuši, lai aktualizētu vērtību jautājumu skolā (“Vērtību nedēļa: atspoguļo vērtību caur apģērbu!”, “Mākslas darbu izstāde: “Mana vērtība”, video intervijas skolas gaiteņos, uc.). Tika prezentēti rezultāti, ko skolēni ieguva gan no video intervijām, gan Google Forms aptaujām un atklāts, ka Aizkraukles novada vidusskolā, skolēnuprāt, vairāk vajadzētu aktualizēt vērtības: cieņa, atbildība, sadarbība, vienotība un iecietība.

    


Sekoja komandu darbs, kur katra komanda darbojās ar vienu no augstāk minētajām vērtībām, mēģinot izprast un interpretēt konkrēto vērtību, domājot arī par to, kā likt vērtībai tikt saskatītai, pamanītai (sākotnēji sevī pašā, pēc tam līdzcilvēkos). Komandu ietvaros izvērtās spraigas un interesantas diskusijas. Skolēni un skolotāji savā starpā komunicēja angļu valodā.

Nākamā diena skolā sākās ar iepriekšējā dienā iesākto – skolēni turpināja darboties komandās, katra pie savas vērtības. Skolēnu uzdevums bija dalīties savā pieredzē ar jau zināmām aktivitātēm un spēlēm, kā arī kopīgi izdomāt jaunas, kas motivētu dalībniekus apjaust konkrētās vērtības nozīmīgumu, mijiedarbojoties ar līdzcilvēkiem.

Kad aktivitātes bija izdomātas un pierakstītas, skolēni strādāja pie klases stundas plāna par tikumiskajām vērtībām sagataves. Projekta ietvaros mērķis bija sagatavot stundu plānu divām nodarbībām (katrs stundas plāns par kādu konkrētu vērtību). Šie nodarbību plāni paredzēti vienaudžu izglītošanai par vērtībām caur klases stundām un skolas pasākumiem.

Nākamajā dienā satiekoties, turpinājās darbs komandās pie nu jau detalizētu stundas plānu izstrādes. Dienas otrajā pusē notika skolēnu izdomāto aktivitāšu simulācija. Katra komanda pēc kārtas piedāvāja pārējiem izspēlēt iepriekš izplānotās aktivitātes. Pēc tam tika sniegta atgriezeniskā saite par visiem paveiktajiem uzdevumiem.

   

 
    
 

  
 

Jauks bija pārsteigums no skolas vadības puses, ka uzaicināja skolēnus un skolotājas no Latvijas uz skolas ikgadējo deju sacensību pasākumu, kurā publiski sveicināja – tas vēlreiz apliecināja, ka esam gaidīti. Pasākuma laikā skolēni sacentās deju uzvedumos, kur uzvarētājus dažādās vecuma grupās noteica profesionāla žūrija. Virmoja absolūta saliedētības, vienotības un priekpilna atmosfēra. Pēc skolā pavadītas dienas Latvijas un Slovēnijas skolēni un skolotāji devās “geocatching” aktivitātē pa Rogaška Slatina, kuras laikā bija iespēja dzīvē aplūkot pirmajā dienā slovēņu skolēnu prezentācijās pieminētos apskates objektus. Vienā no pieturas punktiem tika pagaršots arī slavenais ūdens “Donat Mg” pa tiešo no avota. Pēc jaudīgās aktivitātes visi atveldzējās ar gardu saldējumu. Skolēni savā starpā ļoti sadraudzējās un nolēma doties kopīgā vakara pastaigā.

Pēdējā mobilitātes dienā skaistā, saulainā rītā skolēni devās 5km garā, kalnu ieskautu, pastaigā no Rogaška Slatina uz Pomona ciematiņu. Pomonā viņi tika laipni uzņemti no kāda vietējā uzņēmēja, vārdā Janko, “Pomona Farmstay” īpašnieka, puses. Vizītes laikā skolēni uzzināja, ka katru gadu uz “Pomona Farmstay” uz vienu nedēļu sabrauc mākslinieki – gleznotāji no dažādām valstīm – viņi dodas plenērā, glezno, atpūšas un izbauda lauku šarmu, klusumu, un mieru.

Noslēdzošā mobilitātes diena Slovēnija nu bija galā. Saliedējošā ekskursija atvadīšanos no jaunajiem draugiem padarīja vēl sirdi plosošāku.

Ceļā no Rogaška Slatina uz Pomona

Paldies mūsu skolas skolotāju un skolēnu komandai par sadarbību mobilitātes veiksmīgā noorganizēšanā un visa projekta realizācijā.

Skolēnu atsauksmes par  pirmo projekta mobilitāti (skatīt video failu zemāk)  
     

Realizētā Erasmus+ 2.mobilitāte:

Laiks: 18.09.2023 – 22.09.2023

Vieta: Horvātija, Knin (dr.Franjo Tudmana Osnovna Šola)

Otrā projekta mobilitāte norisinājās Horvātijā

18. – 22.09.2023


Kninas cietoksnis  - latviešu un horvātu skolēnu un skolotāju delegācija

18.septembra rītā  12 latviešu skolēnu un 2 pedagogu delegācija devās uz dr.Franjo Tudmana pamatskolu, kur mūs silti sagaidīja kā skolas personāls, tā arī paši horvātu skolēni. Horvāti bērni bija sagatavojuši latviešu skolēnu sagaidīšanai par godu koncertu, kura laikā dejoja horvātu tautiskās dejas tradicionālajos tērpos, dziedāja tautas dziesmas, un kā pēdējo dizpildīja dziesmu angļu valodā, kura simboliski bija kā vēstījums par savstarpēju sadarbību un cieņu. Šis sagaidīšanas šovs izkausēja visus sirdis un pavēra ceļu draudzīgām saitēm un veiksmīgai sadarbībai.

  

Pēc pozitīvā emociju lādiņa, sākās nodarbības skolā. No mūsu puses, kā iepriekš tika minēts, bija 12, savukārt no sadarbības skolas bija 10 skolēni. Iesākumā latviešu bērni rādīja iepriekš sagatavotu prezentāciju par Latviju, dzimto pilsētu, Aizkraukli, kā arī  par skolas angļu valodas kluba "Living Values" aktivitātēm.  Pēc tam sekoja horvātu skolēnu prezentācijas un "Kahoot" spēles gan par vienu, gan otru valsti.  Tika izspēlētas arī dažas iepazīšanās un "ledus lauža" spēles. 

  
  

Pēc iepazīšanās un kopīgām sarunām, jau uzriez spilgti iezīmējās horvātu bērnu cieņa un pietāte pret savu valsti, valsts vēsturi. Sekoja horvātu skolēnu piedāvātā aktivitāte - visiem kopīgi doties pārgājienā uz Kninas cietoksni.  Kninas cietoksnis ir viens no Eiropas lielākajiem un vecākajiem cietokšņiem. To sāka būvēt 9. gs. Cietoksnis atrodas Spasas kalnā 345 m v.j.l. un 100 m augstumā virs Kninas pilsētas. Cietoksni ieskauj 2 km gari, labi saglabājušies nocietinājuma mūri. Tika baudīta gara pastaiga ar vēstures elpu un kalna virsotnē skaistais panorāmas skats.

  
Cietoksnis bija iespaidīgs, tomēr vislielāko iespaidu uz latviešu delegāciju atstāja cietokšņa muzejs, kas veltīts suverēnās Horvātijas republikas izveidei, serbu agresiju pret horvātu tautu, bēgļiem un miera iniciatīvām un aicinājumiem.  Atslēgas vārds "miers", kas visvairāk nodarbināja latviešu skolēnu un skolotāju prātus, aplūkojot neatkarības kara ainas. Horvātijas neatkarības karš notika no 1991. līdz 1995. gadam, un ir atstājis dziļas pēdas horvātu sirdīs. Tas izskaidroja, kāpēc sarunās ar pusaudžiem skolā par vērtībām - visspilgtāk atspoguļojās vērtība "miers".  Šo pusaudžu vecākiem nācās šo karu piedzīvot, kādam rados un pat ģimenē bija bojā gājušie. Pietāte un cieņa pret savu valsti un vecākiem cilvēkiem, apziņa, cik svarīgs ir miers pasaulē, valstī un mājās - tā var īsumā raksturot horvātu jauniešus un dzīvās vērtības, kas mājo viņu sirdīs. 

   
   
Pirmās dienas izskaņā, skolēni secināja, ka horvātu jauniešiem nozīmīgākās vērtības ir cieņa un miers. 

Nākamās dienas rīts sākās ar darbu skolā. Skolēnu uzdevums bija izplānot stundu plānus par vērtībām, kuras būtu sasaistītas ar dabu un nodarbībām ārā. Darbojoties pulciņa ietvaros, vērtība "miers" bija tā, kas spilgti izkristalizējās mūsu skolēnu radošajos darbos, kad jebkādā no mākslas tehnikām bija jāataino, vērtība, kas viņuprāt ir vissvarīgākā, atspoguļojot to, kur to var smelties. Vairums darbu pauda mieru dabā, kas nozīmē to, ka daba un svaigs gaiss ir tas, kas spēcina jauniešus, sniedz viņiem iekšējo miera sajūtu. 

Nodarbību vidū, horvātu delegācija sarūpēja mums pārsteigumu - viesojās Kninas nacionālais radio un korespondente lūdz no latviešu grupas divus pārstāvjus, kuriem sniegt intervijas. Ar korespondenti devās runāt skolniece, Amanda Anna Niedre, un skolotāja, Dace Bebriša. Intervijas tika translētas nākamā rīta ziņās sadaļā "Kas jauns Kninā?". Amanda Anna un Dace sniedza atbildes uz jautājumiem par pirmajiem iespaidiem, ierodoties Horvātijā un pilsētā, Kninā, par horvātu jauniešiem, un abu valstu atšķirībām izglītības sistēmā. 

    
    
Pēc aktivitātēm skolā horvātu jauniešu mudināti, latviešu un horvātu skolēni, un skolotājas devās kopīgā pastaigā pa dabas taku uz Kninas cietokšņa pakāji, šoreiz jau no cietokšņa otras puses.  

Interešu izglītības Sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) angļu valodas kluba

 “Dzīvās vērtības” (Social Emotional Learning (SEL) Club “Living Values”) aktivitātes

2022./ 23. mācību gada septembrī ANV savu darbību uzsāka Sociāli emocionālās mācīšanās klubiņš angļu valodā “Dzīvās vērtības” ar mērķauditoriju: skolēniem vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Šīs programmas īstenošanas mērķi bija sekmēt skolniekā vēlmi izzināt sevi, attīstīt skolēnā spēju saskatīt savas personības labākās šķautnes, motivēt skolēnu dzīvot saskaņā ar tikumiskajām vērtībām, kā arī uzlabot savas angļu valodas prasmes. 

Plakāts ar izsludināto iespēju pieteikt dalību SEL pulciņā

Vairāk info:  https://docs.google.com/presentation/d/1aXGorRa-lPPJ8X22HMtDDpGg-tXBtbj1/edit?usp=sharing&ouid=113239141805595336871&rtpof=true&sd=true

Veidojot sociāli emocionāli viedu personību, ir svarīgi dot iespēju skolēnam izzināt sevi caur savu tikumisko “ES”, caur patieso vērtību (cieņa, mīlestība, sadarbība, miers, godīgums, brīvība) skalu.  SEM angļu valodas kluba nodarbības palīdzēja veidot izpratni par pozitīviem ideāliem, izzināt sevi kā personību, apzinoties savas stiprās puses, tādējādi kļūstot par nosvērtāku, garā stiprāku personību, veidojot labāku sabiedrību un pasauli kopumā. Nodarbības notika kā latviešu, tā angļu valodā, kas skolēniem deva iespēju uzlabot valodas zināšanas un prasmes, apgūstot angļu valodu padziļinātā līmenī.

Programmas akcents tika likts uz tikumiskām vērtībām, tādām kā miers, mīlestība, cieņa, godīgums, sadarbība un brīvība. Kāda gan būtu šī pasaule bez šīm vērtībām? Kā teicis Aristotelis, “Tā nav izglītība, ja izglītots tiek tikai prāts, bet sirds gudrība atstāta novārtā”.

Nepieciešamība pēc pasaules, kurā cilvēki dzīvo saskaņā ar vērtībām, kļūst arvien izteiktāka, jo pieaug sociālo mediju negatīvā ietekme uz pusaudžiem, apsmiešana skolā un agresijas izpausmes sabiedrībā kopumā. 

Pulciņā iestāties iespēja bija ikvienam skolēnam. Gada sākumā pulciņu apmeklēja 10 skolēni, bet skaits pakāpeniski pieauga. Skolēni sākotnēji strādāja pie pašizzināšanas žurnāla angļu valodā (“Personal Journal”), uzzinot, kādi ir tikumi un tikumiska rīcība un izzinot savas personības šķautnes caur tikumisko prizmu.

Vēlāk jaunieši sāka ģenerēt idejas, kā tikumisko jautājumu izpētīt savas skolas mērogā: saprast, vai klases un skolas biedri jūtas skolā emocionāli labi, vai gribētu uzlabot attiecības skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, kādus tikumus vēlētos akcentēt, kas, viņuprāt, pietrūkst.  Šos aspektus izpētīt bija arī aktuālā Erasmus+ KA2 projekta “Ceļojums vērtību pasaulē - saredzēt neredzamo” mērķis, lai padarītu skolas atmosfēru vēl draudzīgāku, sociāli emocionāli spēcīgāku.

Skolēni sākotnēji, ieklausoties sevī, pauda sev tuvāko vērtību caur mākslas darbiem sevis izvēlētā metodē, kāds fotografēja, kāds gleznoja, cits zīmēja, bija arī mākslas darbs no kokmateriāla. Katrs mākslas darbs atspoguļoja kādu vērtību, piemēram, miers, vienkāršība, sadarbība, u.c.

Tad skolas gaiteņos sekoja video intervijas, kuru laikā kluba dalībnieki kā skolēniem, tā skolotājiem uzdeva jautājumus saistībā ar vērtību aspektu skolā. Pēc video intervijām, skolēni sagatavoja aptauju Google Forms formātā, uz kurām atbildes iesniedza 142 respondentu. Rezultāti atspoguļoja to, ka pēc skolēnu domām, skolā vairāk būtu jāizpaužas tādām vērtībām kā cieņa, atbildība, sadarbība, vienotība un iejūtība.

Vēl viena aktivitāte pēc jauniešu iniciatīvas bija skolā uz sienas novietotas baltas mini tāfelītes, kur katra no tām pārstāvēja kādu no vērtībām. Skolēniem bija iespēja sev ērtā laikā pieiet pie tāfelītes un uzzīmēt savu asociāciju ar konkrēto tikumu. Šī aktivitāte deva iespēju popularizēt vērtību jautājumu, pievērst uzmanību, aizdomāties un izpaust sevi. Tam sekoja vērtību nedēļa skolā, kur nedēļas ietvaros katru dienu tika pārstāvēta pēc anketas rezultātiem iztrūkstošās vērtības. Jaunieši centās rast veidus, kā veicināt cieņu, atbildību, sadarbību, vienotību un iejūtību.

Desmit kluba “Dzīvās vērtības” dalībniekiem šī gada aprīlī bija iespēja doties Erasmus+ skolēnu mobilitātē uz Slovēniju, Rogaška Slatina pilsētu. Mobilitātes aprakstu lasīt augstāk.  Jaunieši gatavojas otrajai mobilitātei, kas norisināsies 2023.gada septembrī Horvātijā, Knin.


Foto ieskats aktivitātēs aplūkojams zemāk.
___________________________________________________________________________________________________________________________2019. gada 1. septembrī uzsākam darbību Erasmus + projektā "Divas valstis, divas upes- viena Eiropa" kopā ar Trebzenes skolu Vācijā.

Nr. 2019-1-DE03-KA229-059536_2

Projekta A210-SCH Small-scale partnerships in school education Form ID 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546 Deadline (Brussels Time) 30/09/2022

Partnerships for cooperation and exchanges of practices
Gala ziņojums

 eaec6347-4ae1-4d67-ba63-b40fc1b74942.pdf

Projekta aktivitātes  https://aizkrauklesnvsk.mozello.lv/projekti/realizetie-projekti/petniecisks-macibu-process/


Projekta koordinatore- Gunita Elksne

Projekta īstenotāji- Laila Andžāne, Inese Keiša

Top projekta logo un iepazīšanās vēstules: 

  
  

  30.septembris- 4. oktobris plānošanas vizīte Trebzenē 

  
  

Esam redzami skolā! 2019. gada 4. novembrī 18.00 projekta skolēnu un vecāku sapulce. 

Skat.:  Projekta_vecaku_sapulcei.pptx


Projekta  darbi  septembrī- novembrī

https://drive.google.com/file/d/13eMGPnc6TSUgkDnb2Od43RckmU1G2nTs/view?usp=sharing

Trebzenes skola

No partneru atsūtītajiem foto izveidojām kolāžu par viņu skolu. Interesanti, vai priekšstati mainīsies, kad aizbrauksim un redzēsim skolu savām acīm? 


Daugavas senlejas izpēte: 

Foto albumi par floru un faunu: 

Filmas par Aizkraukli, Koknesi - pilsētām Daugavas krastā

https://aizkraukle.sharepoint.com/sites/Erasmus/Koplietojamie%20dokumenti/General/Aizkraukle_filma.mp4

Projekta mobilitāte 2.03- 6.03. 2020

   
   
   

Arī vietējie Trebzenes laikraksti atspoguļo projekta gaitu

Mobilitātes izvērtējums

Pēc atgriešanās no Vācijas tika izstrādāta anketa un izzināts skolēnu viedoklis.  Rezultāti parādīja, ka 54% skolēnu mobilitati vērtē kā ļoti labu, bet 54,6%  kā labu, jo iegūti jauni draugi, uzzināts vairāk par Vāciju, uzlabotas angļu valodas prasmes. Kā interesantu un vērtīgu skoleni atzinuši arī ekskursiju uz Drēzdeni, noslēguma vakaru, kopīgu brīva laika pavadīšanu.  

Apciemojam Koknesi, iepazīstam Daugavas spēku 

Daugavas pārveides vēstures iepazīšana, orientēšanas Kokneses dabas parkā, saliedēšanās pasākumsAtkal dzīve attālināti- bet... turpinām darboties


Izcili izpētes  darbi par Daugavu

Septembrī un oktobrī cītīgi izvērtējām Koknesē gūtās zināšanas, papildinājām tās pētot un meklējot patstāvīgi, veidojām anketas, filmas, prezentācijas.  Sagatavotos darbus prezentējām arī skolas ekopadomes paplašinātajā sēdē un saņēmām gan skolasbiedru, gan pašvaldības pārstāvju atzinīgu vērtējumu. 

https://docs.google.com/presentation/d/1gnJMhBpFIR9QNSYhiO9iUenY4Rz_RkDl/edit?usp=sharing&ouid=113239141805595336871&rtpof=true&sd=true


Gatavojam paši

Kas garšo mūsdienu latvietim un kas vācu jaunietim? Gatavojam iecienītākos ēdienus un dalāmies ar receptēm!

Sagatavošanās darbi nopietni!  Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.