Šobrīd, lai uzrunātu devītklasniekus, esam apkopojuši piecu absolventu runāto. Paldies tiem, kas atsaukušies. 

Klausieties viņus šeit.

2024. gada pavasarī ir tapis īsu sarunu seriāls par Aizkraukles novada vidusskolu.

Vienā ritmā ar pēdējām astoņām mācību nedēļām veidojām seriālu "Astoņas sarunas par Aizkraukles novada vidusskolu".  Sarunās iesaistās skolēni un skolotāji. Visas sērijas kopā  apskatāmas  šeit: 

Pirmā sērija- saruna par tehnoloģijām

Otrā saruna- par dabaszinībām.

Trešā saruna-  literatūras un publiskās runas aktualitātes.

Ceturtā saruna- par kādu mācību metodi  sociālajās zinībās.

Piektajā sarunā iesaistās robots Didizs un matemātikas skolotāja

Sestā sērija- par skolēnu mācību uzņēmumiem.

Septītajā sērijā sarunājas EKO padomes aktīvisti.

Astotā sērija- fiziķu sarunas.