Metodiskā darba dokumenti

Darba plāns 2021. /2022. m.g.

Metodisko jomu sastāvs 2021./2022. m.g.

Darba plāns 2020./2021. 2.semestrim

Darba plāns 2020./2021.m.g. 1. semestrim

Metodisko jomu darba kārtība ( atjaunota 2022. gada28. novembrī)

Metodisko jomu sastāvs 20./21 .m/g.

Metodiskajā darbā paveiktais 19./20. m/g.Skolā darbojas astoņas pedagogu metodiskā 
darba kopas šādās mācību jomās :

  • Dabaszinātņu 
  • Iekļaujošās izglītības un atbalsta
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas
  • Matemātikas
  • Sākumskolas
  • Sociālā un pilsoniskā
  • Tehnoloģiju
  • Valodu
  • Veselības un fiziskās aktivitātes


Pirkumu grozs