Sācies 2019./2020. mācību gads - ANV tiek realizēts karjeras atbalsts projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aizkraukles novada vidusskolā un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā 2018./2019.mācību  gadā realizēti 25 karjeras atbalsta pasākumi, izmantojot projekta finansējumu. Ir notikušas grupu un individuālās karjeras konsultācijas, notikuši informatīvi un izglītojoši pasākumi, mācību ekskursijas, aktivitātēs iesaistīti sadarbības partneri.

Skolā strādā 2 karjeras konsultanti:

Inna Grahovska 

Linda Briška (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā)

Skola-2020.

          Februāra beigās Aizkraukles novada vidusskolas  12. klases skolēniem  tika dota iespēja apmeklēt starptautisko izglītības izstādi “Skola-2020”. Iepazīstot vairāk  izstādes dalībnieku piedāvātos stendus, skolēni varēja iegūt informāciju par studiju iespējām, starptautisko eksāmenu kārtošanu, vasaras valodu nometnēm ārzemēs.

   Izstādē piedalījās valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri – koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri u. c.

Skolēnu atziņas pēc izstādes apmeklējuma:   

 •  Šis bija patīkams pasākums, uzzināju visu informāciju, kas man ir nepieciešama nākotnes studiju izvēlei.
 •   Šajā pasākumā es varēju dziļāk izpētīt iespējas manai nākotnes profesijai. Ieguvu lielāku ieskatu un informāciju par mācībām, kā arī atrisināju dažas neskaidrības. Esmu ļoti pateicīga par šo iespēju, manuprāt šāda veida pasākumi ir nepieciešami, it īpaši vidusskolas skolēniem, kuri vel nav izlēmuši savas karjeras ceļu. Liels paldies!
 • Bija ļoti interesanti uzzināt par mācību iestāžu daudzveidību gan Latvijā, gan ārpus tās, bija ļoti vērtīgi. Varēju apsvērt visas mācību iespējas.

Karjeras konsultante Linda Briška

Veiksmīgas karjeras ABC

      21. februārī Aizkraukles novada vidusskolā notika pasākums, kurā piedalījās 10. klašu skolēni. Dalībnieku mērķis bija iepazīt veiksmīgas karjeras pamatnosacījumus.

            Semināra laikā skolēni analizēja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un, pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. Jaunieši  iepazinās ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un mācījās to praktiski izmantot savas karjeras veidošanā.

      Skolēni uzzināja arī to, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. Pasākuma laikā  jaunieši apguva karjeras izveides pamatinstrumentus un to pielietošanu.

Karjeras konsultante Linda Briška

 Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

 • Es iedvesmojos, un tagad zinu ka rīkoties tālāk.
 • Palika prātā atgādinājums būt pozitīvai.
 • Pasākums īstenībā bija ļoti iedvesmojošs un motivējošs. Bija ļoti pārdomāts pasākums.
 • Mani iedvesmoja veiksmīgas karjeras izveides formula.

Veiksmīga karjera, darot savu sirdslietu

        21. februārī pie 9. klašu skolēniem viesojās jauniešu starptautiskas apmācību programmas “Start Strong” treneris Andris Arhomkins.

        Ar dažādu interesantu aktivitāšu un karjeras spēļu palīdzību dalībniekiem tika dota iespēja rast atbildes uz tādiem aktuāliem jautājumiem kā: kas ir mans patiesais aicinājums, kāda ir mana sapņu profesija, kurā nozarē es būšu veiksmīgs, ar ko sākt veidot karjeru, kā nekļūdīties izvēloties nodarbošanos un, kādiem orientieriem dzīvē sekot veidojot karjeru.

      Tika sastādīts   rīcības plāns, kā sākt veidot savu karjeru un, kā radoši izveidot profesiju balstoties uz saviem talantiem. Skolēni uzzināja,   kā nopelnīt darot to, ko mīli un, kā “neskriet līdzi pūlim” darot to, kas nav sirdslieta.

Skolēnu atsauksmes pēc pasākuma:

Karjeras konsultante Linda Briška

 • Man patika vadītāja entuziasms, iedvesmoja daži stāsti, ko viņš pastāstīja.
 • Ļoti patika vadītāja pieeja visam. Ļoti interesanti bija piedalīties eksperimentos, kuru beigās sapratām to apslēpto domu.
 • Pasākums deva jaunas zināšanas, ko var izmantot dzīvē.
 • Patika tas, ko mums stāstīja par psiholoģiju.
 • Man ļoti patika vadītāja pieeja darbam, bija ļoti interesanti dzirdēt likumus kā izveidot karjeru!
 • Es sapratu, ka man, un visiem pārējiem, ir jātiecas uz priekšu ar smaidu un entuziasmu, jo ar tiem durvis uz panākumiem ir vaļā vienmēr.
 • Manuprāt, nodarbība bija ļoti noderīga. Man patika tas, kā informācija tika pasniegta, kā uz noteiktām lietām virzījāmies kopā, piemēram, prasot "kas tev patīk?". Kopā analizējot, domājot un darot, viss tika "laist caur sevi". Tiešām ļoti smeļoša nodarbība!!! Ieteiktu katram.

Pašnovērtējuma veikšana  - Es zinu,
es protu.

        2020. gada 21. februārī 3.-4. klašu skolēni piedalījās  praktiskās nodarbībās.  Ar aktīvām metodēm, spēlēm skolēni iepazina un grupēja prasmes un īpašības, to izpausmes sadzīves un darba situācijās dažādās profesijās.  Izvērtēja savas rakstura iezīmes un to atbilstību dažādām profesionālās darbības jomām. Mācījās strādāt pāros un grupās, apguva iemaņas lietderīgi izmantot savu laiku, uzdevumu veikt precīzi un ievērot noteikumus.  VAIRĀK

Izzinām profesijas Radio mājā! 2.pasākums 

      Februāra sākumā   7.c un 7.d klašu  skolēni devās uz Latvijas Radio, lai uzzinātu, kādu profesiju pārstāvji tajā strādā un kāda ir viņu darba ikdiena. 

       Skolēniem bija iespēja vērot  raidījuma norises tiešraidi, kā arī izmēģināt savas prasmes  raidījuma vadīšanā. Ekskursijas laikā bija iespēja satikt cilvēkus, kuru balsis ikdienā dzirdamas dažādās radio programmās.

     Skolēni uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā Latvijas Radio, kādi ir viņu pienākumi un izaicinājumi ikdienā, kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas, strādājot ēterā.

Gūtie iespaidi pēc pasākuma:

 • Interesanti redzēt, kā diktori runā tiešajā ēterā.
 • Redzēju, kā pārbauda dziesmu pirms  to atskaņošanas, vai tā nav jau skanējusi.
 • Redzējām LR ierakstu studiju, kur notiek mūzikas ierakstīšana. Tur bieži viesojas R.Pauls.
 • Ekskursija bija interesanta, izziņām bagāta. Varējām ieskatīties visu studiju darbā, taču strādāt tur ir ļoti atbildīgs darbs.

Karjeras konsultante Linda Briška

Lietišķā etiķete karjeras ceļā

      Viens no veiksmīgas karjeras virzības nosacījumiem ir lietišķās etiķetes ievērošana dažādās situācijās. Lai izprastu lietišķās etiķetes nozīmīgumu, decembra sākumā 11. klašu skolēni piedalījās lekcijā – nodarbībā, kurā varēja noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šo jomu.

           Jaunieši uzzināja, kas ir etiķete un kāda ir tās loma dažādās dzīves un karjeras situācijās, iepazina, kādi ir saskarsmes noteikumi starp dažādiem dzimumiem, vecumiem, sociālām un citām sabiedrības grupām. Skolēni atklāja, kā lietišķi nokārtot darba attiecības, kā uzvesties darba intervijā un kā lietišķās etiķetes neievērošana varētu traucēt veiksmīgai karjeras virzībai.

           Jauniešu iespaidi par uzzināto pēc pasākuma:

 • Pirmais iespaids ir ļoti nozīmīgs un tāpēc ir jāpiedomā pie tā, kā tu sevi pasniedz apkārtējiem.
 • Darba devējs sākumā skatās uz vienkāršām lietām-izskats, cik sakopts un kāda ir tava neverbālā komunikācija.
 • Patika viss, noteikti noderēs nākotnes profesijas meklējumos , jo uzzināju kā izvēlēties pareizu apģērbu intervijām utt.
 • Sapratu, ka jāpadomā ko no tā es daru nepareizi.
 • Ļoti noderīgi likās teiktais par CV un motivācijas vēstulēm, kā arī galda kultūra un apģērba izvēle, un “noteikumi/likumi”, kas jāievēro dodoties uz dažādiem pasākumiem.


Karjeras konsultante Linda Briška

Darba pasaules iepazīšana (Pārtikas rūpniecība)– “Ražots Latvijā”

            Viena no SIA MALEVSS darbības nozarēm ir piena pārstrāde un siera ražošana. Uzņēmumā ražotie sieri ir atpazīstami ar preču zīmi “SierŠtelle”.

 „SierŠtelles” siera ražotne iemājojusi vēsturiskā, stāstiem apvītā ēkā Ogrē, pie pašas Ogres dzelzceļa stacijas. Ogre 19. gadsimtā bija izdaudzināta kā peldu un gaisa kūrorta vieta. Tieši no Ogres peldu kūrorta īpašajām siera receptēm savienojumā ar mūsdienu modernajām tehnoloģijām ir cēlušies gardie un veselīgie „SierŠtelles” sieri.

4.decembrī 6. m un 7.m klašu skolēni apmeklēja “SierŠtelle” ražotni - iepazina tajā strādājošo darbinieku profesijas, darba vidi un specifiku.  Uzzināja, kur iespējams apgūt šīs profesijas, guva informāciju par uzņēmējdarbības iespējām ražošanā, par nodarbinātību un karjeras iespējām.  Darbojās praktiskā darbnīcā.
Pedagogs karjeras konsultants Inna Gragovska


Izzinām profesijas Radio mājā!

      Novembra izskaņā 9.m klases skolēni devās uz Latvijas Radio, lai uzzinātu, kādu profesiju pārstāvji tajā strādā un kāda ir viņu darba ikdiena.

        Skolēniem bija iespēja izmēģināt savas prasmes – viņi izmēģināja vadīt raidījumu,  runāt mikrofonā. Pēc tam ierakstīto raidījuma fragmentu varēja novērtēt visi klātesošie klasesbiedri.

       Pasākuma dalībnieki uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā Latvijas Radio, kādi ir viņu pienākumi un izaicinājumi ikdienā, kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas, strādājot ēterā.

Skolēnu iespaidi pēc pasākuma:

 • Mēs bijām Latvijas radio, lai iepazītos ar Latvijas radio profesijām, un uzzinātu, kādā veidā var kļūt par radio darbinieku. Bija interesanti paklausīties radio darbinieku Guntaru Plūci, jo viņš dalījās ar savu iegūto pieredzi. Kā arī mani pārsteidza tas, ka ir veselas 5 programmas, un cik viss šis process ir grūts un ļoti apdomāts.
 •  Bija interesanti uzzināt, ka radio strādā arī jauni cilvēki (25 gados). Mani pārsteidza tas, ka visu laiku kādam darbiniekam jāklausās radio un jāskatās, lai viss būtu kārtībā. 
 • Bija ļoti interesanti uzzināt, kā izskatās radio telpas un kā strādā radio darbinieki. 
 • Bija interesanti iepazīt  radio tehniku un  radio darbiniekus.
 • Mani pārsteidza, tas  cik grūti manuprāt strādāt radio, visa tā tehnika jāapgūst  un   jāvēro, lai  tehnika nepārkarst.
 • Bija interesanti uzzināt par to, kā notiek intervijas, ierakstīt pašiem skaņu, uzzināt, kā var nokļūt radio.
 • Mani pārsteidza, cik grūts ir tas darbs, kā cilvēki zina, ko darīt un kā to pareizi darīt.

 Karjeras konsultante Linda Briška

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība zoodārzā”

                    5.novembrī un 7. novembrī 4. un 3. klašu skolēni  piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā - mācību ekskursijā -  “Profesiju daudzveidība zoodārzā”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā esošajām profesijām, darba vidi un specifiku, nodrošinot tikšanos ar dažādu profesiju speciālistiem un skolēnu iesaisti novērojumu veikšanā un diskusijās, sava viedokļa paušanā, kā arī jautājumu un atbilžu sniegšanā.

Lasīt vairāk


Pedagogs karjeras konsultants Inna Gragovska

Elektronikas, elektrotehnikas un programmēšanas izmantošana 21. gadsimta profesijās

     7.novembrī Aizkraukles novada vidusskolas 4. un 7. klases skolēniem tika vadītas nodarbības, kurās tika iepazītas elektronikas, elektrotehnikas un programmēšanas iespējas 21. gadsimta profesijās.

      Skolēniem tika radīts priekšstats par to, ko šie profesiju pārstāvji dara ikdienā. Tika veikti ar profesijām saistīti praktiski uzdevumi.

  7. klašu skolēni   apskatīja mūsdienīgas programmēšanas iespējas, pildīja dažādus praktiskos uzdevumus, kas ļāva atklāt ar programmēšanu saistīto profesiju  piedāvātās nākotnes iespējas.

Karjeras konsultante Linda Briška

  Katrs skolēns veidoja  savu elektrisko ķēdi, uzzināja elektrisko komponenšu izmantošanas iespējas un iepazinās ar elektrotehnikas pamatiem.

Pētniecība – profesijas sastāvdaļa

    Oktobra izskaņā Aizkraukles novada vidusskolā viesojās lektore Sanita Madalāne, lai iepazīstinātu 10. klašu skolēnus ar pētniecības nozīmi karjeras attīstībā.

   Skolēni uzzināja, ka pētniecība var būt viena no profesijas ikdienas darba sastāvdaļām un , nodarbojoties ar pētniecību, ir iespējams profesijā gūt lielākus sasniegumus.

        Nodarbības gaitā tika lauzti stereotipi par pētnieku, tika noskaidrotas atbildes uz jautājumu “Kā pētīt vai kā labāk nepētīt?”,  skolēni mācījās formulēt pētījuma jautājumu vai pētāmo problēmu.  Jaunieši  risināja dažādus radošos uzdevumus un ar praktisku uzdevumu palīdzību iejutās to profesiju pārstāvju lomās, kuru ikdiena saistīta ar pētniecību un datu apstrādi.

Karjeras konsultante Linda Briška

 
 

Lai top filma!

        Pirmais lielākais šī mācību gada karjeras atbalsta pasākums  notika 11.oktobrī, kad pie vidusskolas vecāko klašu skolēniem viesojās operators Raitis Valainis. Viņš pastāstīja, kāds ir bijis viņa ceļš uz profesijas izvēli, kā arī ļāva ielūkoties filmas uzņemšanas aizkulisēs. Jaunieši uzzināja, cik dažādu profesiju pārstāvji strādā pie filmas uzņemšanas, ko filmas veidošanas procesā dara producents, scenārists, režisors, mākslinieks, skaņas režisors, montāžists, operatori, aktieri, grima mākslinieks, komponists, gaismotājs, asistents, kā arī kāda ir brīvprātīgā darba loma karjeras ceļā.

    Skolēni noskaidroja, kur iespējams apgūt profesijas, kas saistītas ar filmu uzņemšanu, kā arī uzzināja daudz aizraujošas informācijas par filmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanu.

Karjeras konsultante Linda Briška