Skolēniem un skolotājiem par tiešsaistes stundām

Tiešsaistes stundu pieslēguma instrukcija

Skolēnu un skolotāju darbības 5.-12. klases  video tiešsaistes stundās (ieteikumi)

Darbu iesniegšana E- klases dienasgrāmatā - darbības soļi

Uz OFFICE 365

Materiāli darbam MS OFFICE online vidē

Pamati darbam ar MS TEAMS

Uzdevumu ( Assignments) sagatavošana, izmantošana

Pārbaudes darbu sagatavošana, izmantošana

Tiesību un lomu pārvaldība TEAMS videosapulcēs

Datora skaņas  iespējošana tiešsaistes stundās ( video/ audio materiālos).

Kā izmantot TEAMS sapulces, ja skolēniem NAV Teams konta

Informācija, kā telefona internetu pieslēgt datoram vai citai viedierīcei:  SAITE

Ja datorā nav Word, Excel un Powerpoint lietojiet bezmaksas LibreOffice:  Kā instalēt

Algoritmi attālinātu mācību realizēšanai 2019./2020. mg. 2. semestrī

Atvērt