Skolēniem un skolotājiem par tiešsaistes stundām

Tiešsaistes stundu pieslēguma instrukcija

Skolēnu un skolotāju darbības 5.-12. klases  video tiešsaistes stundās (ieteikumi)

Materiāli skolotājiem darbam MS OFFICE online vidē

Pamati darbam ar MS TEAMS

Uzdevumu ( Assignments) sagatavošana, izmantošana

Pārbaudes darbu sagatavošana, izmantošana

Tiesību un lomu pārvaldība TEAMS videosapulcēs

Datora skaņas  iespējošana tiešsaistes stundās ( video/ audio materiālos).

0
 .