Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta piedāvājums 2022./2023.m.g.

LASĪT

Projekta piedāvājums 2021./2022.m.g.

LASĪT

2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros skolēniem ir piedāvāti šādi pasākumi:

 Multidisciplinārā jomā individuālas nodarbības ar logopēdu (A.Indriksone) un speciālo pedagogu (V.Verkeviča) 1.-2.klases skolēniem;

STEM un vides jomā robotikas pulciņš 4.klases skolēniem (L.Liepiņa), praktiskās ķīmijas nodarbības "Ķīmiķu darbnīca" (J.Blaua – 5.-6.kl., I.Sprengeļe – 8.kl.), Jauno fiziķu skola (G.Ozoliņa -8.-9.kl.)

  No 19.10.2020. sākumskolas skolotāji pilnveido savu profesionālo kompetenci, piedaloties  24 stundu kursu programmā “Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai ”.

Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

(Projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001)

2017.gada oktobrī Aizkraukles novada vidusskola sāka darbu projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas šajā un nākamajā mācību gadā nodrošinās skolēniem iespēju pilnveidot savas kompetences dažādās jomās, iesaistoties projekta ietvaros piedāvātajos pasākumos.

Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāti šādi atbalsta pasākumi:

·      logopēda nodarbības, kas skolēniem ar valodas traucējumiem palīdzēs apgūt mācību saturu (nodarbības vada M.Broka);

·      „Jauno fiziķu skola”, kurā teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās skolēni padziļināti apgūs fiziku, kā arī apmeklēs Latvijas Universitātes Fizikas fakultātes piedāvātās nodarbības (nodarbības vada L.Belogrudova);

·      ķīmijas nodarbības, kurās skolēni nostiprinās teorētiskās zināšanas un pielietos tās praktiski, veicot laboratorijas darbus un pētījumus, dosies mācību ekskursijās, lai iepazītu ķīmijas pielietojumu sadzīvē (nodarbības vada M.Lubgāne);

·      nodarbības ”Sports veselīgam dzīvesveidam”, kurās skolēni apgūs veselīga dzīvesveida pamatus  un nostiprinās savu veselību (nodarbības vada K.Židovs);

·      deju un ritmikas nodarbības „Dejosim ar prieku!”, kurās skolēni pilnveidos stāju un savas fiziskās spējas, kā arī attīstīs sadarbības un uzstāšanās prasmes (nodarbības vada M.Jostsone);

·      radošajā darbnīcā „Mazā kultūras akadēmija” skolēniem būs iespēja iepazīt mākslas daudzveidību, tikties ar sabiedrībā pazīstamiem māksliniekiem un pašam praktizēties dažādās mākslas jomās (tikšanās organizē G.Elksne).

 

Direktora vietniece Ira Bakuļina

Ziemassvētku laiks- Strēlnieku atceres laiks

11. oktobrī mūsu skolā ar fragmentiem no Aleksandra Čaka poēmas “Mūžības skartie” uzstājās aktieris Ēriks Vilsons. Projekta “"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros uzvedumu skatījās 10. klašu skolēni.

Pēc uzveduma vairāki 10. b klases skolēni radošajos darbos akcentēja, ka domājuši par Latvijas valsts tapšanas grūtībām, par strēlnieku varonību un apņēmību paveikt šķietami neiespējamo- radīt jaunu valsti. Redzētais bija kā enerģisks atgādinājums- arī mēs varam kaut ko mainīt, ja ļoti gribam.

Ziemassvētkiem tuvojoties, par strēlniekiem jāatceras atkal, jo pieminēsim īpaši smagās kaujas, kurās gāja bojā daudzi latviešu vīri. No rudens lapām līdz baltiem sniegiem ved vēstures notikumu kalendārs. Pāršķirsim tā lappuses! 

T-kreklu sadancis Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 2018.gada 14.maijā

 Jau trešo gadu, maija mēnesī, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā notiek „T-kreklu sadancis”. Nosaukums „T-kreklu sadancis” veidojies no tā, ka dalībnieki uzstājas daļējos koncerttērpos, tautisko kreklu vai blūžu vietā tiek vilkti T-krekli, tā parādot mācību gadā apgūto, saudzējot koncerttērpus. T-kreklu vilkšanai ir arī otrs iemesls – pēc koncerta jaunākie bērni piedalās draudzības Tautas bumbas izspēlēs.

Aizkraukles novada vidusskolas skolēni piedalījās arī šajā sadancī, tāpat kā iepriekšējos gados. Šoreiz dalību ņēma 1.m klase. Koncerta daļā 1.m klase uzstājās ar dejām „Meklē mani”, „Lietus” un kopā ar pārējiem pirmlkasniekiem koncerta noslēgumā dejoja „Čību, čābu”. Koncertā vēl piedalījās mājinieki A.Upīša Skrīveru vidusskolas 1.- 3.klases skolnieki ar saviem ritmikas nodarbību laikā apgūtajiem priekšnesumiem, Skrīveru mūzikas un mākslas skolas karsējmeitenes  un Daudzeses pamatskolas tautas deju kolektīva ”Sienāzītis” jaunākā grupa, 1.klase.

Pēc koncerta visi pirmklasnieki pārģērbās sporta formās un devās uz sarīkojuma zāli, kur iesildījās kopā ar karsējmeitenēm deju ritmos. Pēc iesildīšanās pirmklasnieki sadalījās jauktās četrās komandās. Tautas bumbas izspēles notika jaunajā A.Upīša Skrīveru vidusskolas āra basketbola laukumā. Diena bija saulaina un ļoti silta, 1.m klase brīnišķīgi pārstāvēja Aizkraukles novada vidusskolu koncertā un Tautas bumbas izspēlē. Paldies klases audzinātājai un vecākiem par atbalstu šajā braucienā.

Pulciņa „Dejosim ar prieku” vadītāja Maruta Jostsone
Mazā kultūras akadēmija uzsākusi darbību

Projektā "Atbalsts personības individuālo kompetenču attīstībai"  skolā tiek realizētas aktivitātes, ka palīdz iepazīt dažādas mākslas jomas, pašam piedalīties un saprast, saprast mazliet labāk pašam sevi, savas vēlmes, kā arī izvērtēt savu varēšanu, pilnveidot prasmes.  Nodarbību cikls saucas "Mazā kultūras akadēmija". Pirmā nodarbība bija veltīta muzeju darbībai un grafikas mākslai. Viens no modernākajiem muzejiem šobrīd Latvija ir Daugavpils M. Rotko Mākslas centrs, kas piedāvā arī grafikas nodarības.  Un tā 15 ANV skolēni, kuri pieteicās šai nodarbībai 21. novembrī devās uz Daugavpili un iepazina moderno muzeju, kā arī piedalījās grafikas nodarbībā. Diena bija piepildīta un vērtīga! "Interesants gids, interesanta grafika nodarbiba!"- ta jaunieši par pavadīto dienu. 

 
  
  
  

Deju kolektīvu sadraudzības koncerts Upeslejās (04.12.2017.).

Pulciņa „Dejosim ar prieku” vadītājai Marutai Jostsonei ir izveidojusies sadarbība ar Stopiņu pagasta Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra deju skolotāju Baibu Miķelsoni. Gadu atpakaļ, 2016.gada decembra sākumā Daudzeses pamatskolā uz sadanci tikās Upesleju, Daudzeses un Sunākstes pamatskolas, kā arī Aizkraukles novada vidusskolas dejotāji. Šogad sadejošanās  notika Upeslejās. Koncerta nosaukumā tika izvēlēts Imanta Ziedoņa citāts ”Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram”.

Koncertā piedalījās deviņi dažādi kolektīvi. Uztājās Upesleju 1.-3.kl. un 4.-8.kl. tautas deju kolektīvi, Rīgas skolu tautas deju kolektīvi „Saulīte” (4.kl. un 5.-7.kl.), „Dzērvenīte” (3.-4.kl.), Daudzeses pamatskolas tautas deju kolektīvs „Sienāzītis” (vecākā grupa), Aizkraukles novada vidusskolas pulciņa „Dejosim ar prieku” (4.d un 8.m klašu skolēni) un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 4. klases karsējmeitenes.

Pulciņa „Dejosim ar prieku” 4.d klase uzstājās ar trīs dejām -  „Bāra bērnu ganu rīti”, „Iet kaza ragaina” un  „Christine and the Queens” performanci. 8.m klases kolektīvs uzstājās ar ritmizētu sveicienu Latvijai un moderno deju „If I were sorry”.

Saistībā ar koncerta nosaukumu un gada tumšo laiku, uz ballīti, kas sekoja pēc koncerta, tika aicināti tērpties baltas krāsas apģērbā, tādējādi simbolizējot ziemu, sniegu, gaismu, labu prātu, pozitīvus cilvēkus un svētkus. Kaut arī ballīte nebija ilga,  daži pulciņa dalībnieki tomēr paspēja izdejoties.

Brauciens patika visiem dalībniekiem, tā bija vērtīga pieredze pašiem un iespēja redzēt citu skolu vienaudžu priekšnesumus. Aleksandra: „Viss bija forši. Ļoti patika pati skola, patika koncerta vadītāja. Bērni skaisti dejoja. Un balvā par piedalīšanos saņemtais kliņģeris bija  ļoti garšīgs!”. Jekaterina: „Bija ļoti jautri, patīkama atmosfēra, patika, kā dejoja pārējie. Paldies par iespēju aizbraukt uz koncertu!”. Luīze: „Priecājamies par iespēju viesoties Upeslejās! Viss bija jauki, priekšnesumi un kliņģeris! Patīkami un labvēlīgi cilvēki. Labprāt vēl piedalītos kādā pasākumā Upeslejās!”. 

(Attēlus skatīt zemāk)
Pulciņa „Dejosim ar prieku” vadītāja Maruta Jostsone


 

   

„Dejosim ar prieku” Valsts svētku koncertā (17.11.2017.).

Latvijas valsts svētkiem tika sagatavotas īpašas dejas un uzstāšanās reizei sarūpēti tautas tērpi. Šajā koncertā savu pirmo uzstāšanos piedzīvoja  1.m, 2.m un 3.m klašu skolēni. Paši mazākie, 1.m klases bērni dejoja „Meklē mani”, 2.m un 3.m klases bērni izpildīja latviešu tautas deju „Sitieniņi”. Koncertā uzstājās arī 3.d un 4.d klases kolektīvi, kuriem jau ir uzstāšanās pieredze. 3.d klase uzstājās ar diviem priekšnesumiem, kā pirmo dejoja tautas deju „Kur tad tu nu biji” un klases puiši vēl iemēģināja roku veiklību Spriguļu sišanā. Pateicoties 4.d klases audzinātājai Anitai Švežikai, kura nenobijās no dejas soļa un piekrita dejot kopā ar saviem audzēkņiem, šis kolektīvs izpildīja deju ar tautiskajām jostām „Bāra bērnu ganu rīti”, kas ir 2018.gada Vispārējo Deju svētku repertuārā. Vecākie pulciņa dalībnieki no 8.m klases izpildīja ritmizētu sveicienu Latvijai.Kā atzina pulciņa dalībnieki, uzstāšanās nav vienkārša lieta, tai ir rūpīgi jāgatavojas katrā nodarbībā. Bija arī satraukums, neierasti koncerta tērpi un tiem atbilstošs matu sakārtojums. Tā bija jauna pieredze daudziem pulciņa dalībniekiem.
Pulciņa „Dejosim ar prieku” vadītāja Maruta Jostsone


  
  

Ekskursija uz SIA “Aizkraukles ūdens” 

Mēs ar klasi devāmies ekskursijā uz SIA “Aizkraukles ūdens”. Tur mums detalizētāk izklāstīja par ūdens ieguves veidiem, tā sagatavošanu lietošanai un piegādāšanu patērētājiem. Mums bija iespēja ielūkoties un izprast ūdens ceļu līdz pašu mājām un dzīvokļiem, jo izrādās, ka ūdens tiek ļoti rūpīgi sagatavots un laists cauri vairākām iekārtām. Un tikai tad, tas kļūst par mūsu dzeramo ūdeni.

Vispirms mums tika parādīta ūdens ieguve. Tur atradās vairāki dziļurbumi, kuri tiek iedarbināti atkarībā no ūdens patēriņa daudzuma. No šiem urbumiem ūdens dodās tālāk uz dažādām attīrīšanas iekārtām. Tā kā tas ir pazemes ūdens, to laiž cauri filtrēšanas iekārtām, kas nodala ūdeni no citām nevajadzīgām daļiņām. Liela nozīme tiek pievērsta, lai dzeramais ūdens nebūtu “ciets”. Pazemes ūdeņiem var būt liels dzelzs saturs, tāpēc pirms ūdens lietošanas būtu nepieciešams to atdzelžot, lai neveidotos nepatīkama piegarša. Ūdeni ir nepieciešams attīrīt arī no dažādiem citiem piemaisījumiem. Visbeidzot ūdens tiek novadīts pa ūdensvadiem līdz mūsu mājām, kur mēs varam lietot jau tīru ūdeni.

Šajā ekskursijā varēja pārliecināties, ka uzskats par krāna ūdens slikto kvalitāti ir maldīgs, jo patiesībā ūdens tiek ļoti rūpīgi sagatavots pirms mūsu lietošanas. Tas tiek attīrīts no visiem nevēlamajiem piemaisījumiem, kā arī tā kvalitāte tiek regulāri pārbaudīta.

 8a klases skolniece Ieva Breča

  
  

Praktiskās ķīmijas nodarbības

Ķīmijas nodarbībās skolēniem bija iespēja iepazīties ar vielas īpašībām, sintezēt vielas un gūt priekšstatu par mikro un makro metodēm analītiskajā ķīmijā. Praktiskajās nodarbībās skolēni pētīja ūdens sastāvu, vielas šķīdību un, izmantojot raksturīgās reakcijas, noskaidroja šķīdumu sastāvu. Novembrī un decembrī 8.klašu skolēni apmeklēja SIA ‘’Aizkraukles ūdens”, kā arī jauno atdzelžošanas staciju, kur iepazinās ar dzeramā ūdens sagatavošanas procesu. Nodarbībās skolēniem ir iespēja risināt gan teorētiskus, gan praktiskus uzdevumus, sagatavoties olimpiādēm un konkursiem, kā arī  iegūt priekšstatu par profesijām, kas saistītas ar ķīmiju.

  (Nodarbību vadītāja M.Lubgāne)