Absolventu videostāsti

12. klases absolventu karjeras ceļa izvēle:

2019./2020.m.g. 

Karjeras 
izvēle 
 RTU LU RSU LNAA LKA VA RAI RCK VPK Strādā
Absolventu 
skaits
 6 4 3 2 1 1 1 1 1 5
   

2018./2019.m.g. 

Karjeras 
izvēle 
 RTU LU RSU LKA LLU LNAA LiepU RISEBA LSPA VPK LU RMK NBS Strādā Cita
Absolventu
skaits
 8 9 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1

2017./2018.m.g.

Karjeras 
izvēle
 RTU LU RSU LLU VPK RSMT JK RSU SK
MK
 LKK RTA LSPAViA BA TURĪBAEKA  Strādā Cits 
Absolventu 
skaits
 10 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1

2016./2017.m.g.

Karjeras
izvēle 
 RTU LU RSU LMA REARJA  RISEBA DU LSPA UCAK LKK RMMT APVS Strādā Cits
Absolventu 
skaits 
 6 6 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 7 2

0