Aizkraukles novada vidusskolā karjeras izglītības darbu koordinē 
    Inna Grahovska - 1.-4. klasēs
    Linda Briška - 5.-12. klasēs (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā) 


    0
     .