Aizkraukles novada vidusskolā karjeras izglītības un atbalsta darbu koordinē 
Inna Grahovska - 1.-5. klasēs
Linda Briška - 6.-12. klasēs (sniedz arī individuālās karjeras konsultācijas)