E-TAP projekts

Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” piedāvā Latvijas kontekstam pielāgotus mācību resursus pirmsskolas un pamatizglītības skolotājiem, lai palīdzētu īstenot tikumisko audzināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Tikumiskā audzināšana ietver sevī tiešās un netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz bērniem un jauniešiem iegūt un izkopt labus morālos ieradumus jeb tikumus. Izglītības iestādēs tikumiskā audzināšana būtu jāīsteno apzinātā, plānotā, organizētā un reflektīvā veidā, un šim nolūkam programma “e-TAP” ir patiesi noderīgs rīku kopums.

Programmā “e-TAP” cilvēks tiek uzskatīts par galveno vērtību, kas ikdienā izpaužas mīlestībā cieņā un rūpēs par katru cilvēku. Citas programmas pamatvērtības ir brīvība, atbildība, daba, patiesība un harmonija.  Programmā “e-TAP” tiek piedāvāts skatīties uz vērtībām un tikumiem caur katram vecumposmam atbilstošajām mācību tēmām un nodarbībām, kuru elastīgais izklāsts pielāgots bērnu izpratnes līmenim.

Projektā 2022./2023.m.g. piedalās: 6.a- audzinātāja Kristīne Balta

                                                                     6.b - audzinātāja Laila Andžāne

                                                                      6.c- audzinātāja Dace Bebriša

                                                                      8.a - audzinātāja Rudīte Ratņika

                                                                      8.b- audzinātāja Lana Ķirse

                                                                       8.c- audzinātāja Iveta Rimša

Skolotāju domas pēc 1. mācību gada


2023./2024. m.g. projektā piedalās: 9.a klase- audzinātāja Rudīte Ratņika

                                                                          9.c klase- audzinātāja Iveta Rimša

                                                                           7.a klase- audzinātāja Evita Kvedaraviča

                                                                            7.b klase- audzinātāja Oļesja Beļajeva

                                                                            7.c klase - audzinātāja Ligita Putāne

                                                                              7.d klase- audzinātāja Iveta Brovacka

Ar Janvāri E-TAP+ programmas aprobācijai pieteikušās 10.a un 10.b klases! Paldies audzinātājām Līgai Graznovičai un Guntai Ozoliņai