Profesiju izpētes projekts  Ir tādi cilvēki manā novadā

2017. gada 21. aprīlī skolā notika pirmais lielākais pasākums, kurš tika organizēts projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Skolēnu uzdevums bija apzināt sava novada dažādu profesiju cilvēkus, ar kuriem var lepoties, no kuriem var mācīties, gūt pieredzi. Darba gaitā tika iepazīti šie cilvēki, tika veidoti stāsti par tiem. Noslēguma pasākumā varējām baudīt izveidoto stāstu prezentācijas, kuras priecēja skatītājus ar savu dažādību.

  

Gatavojot stāstus, tika iepazītas tādas profesijas, kā piemēram, autobusa šoferis, uzņēmējs, skolotājs, zemnieks, skolas pavāre, metālmākslinieks, ūdens motosportists, pašvaldībā sastopamās profesijas.Jāņa Pāvulēna lekcija par karjeras lēmuma pieņemšanu mainīgā pasaulē

27. aprīlī Aizkraukles novada vidusskolā ar interesi sagaidījām lektoru, psihologu, karjeras konsultantu Jāni Pāvulēnu.  Kas ir karjera? Kā mēs pieņemam lēmumus? Kā izmantot cilvēkpotenciālu? - daļa no jautājumiem, uz kuriem atbildes mēģināja rast 11. un 12. klašu skolēni no ANV un Vakara (maiņu) vidusskolas.

  

Lektors interesantā stāstījumā ar piemēriem un veicamiem uzdevumiem skāra tādas tēmas, kā daudzvariantu karjera, nodarbinātība vai nodarbināmība, karjeras vadība un karjeras atbalsts 21. gadsimtā, kompetenču veidošanās.Pasākums ļāva jauniešiem iegūt plašāku skatījumu uz sava nākotnes karjeras lēmuma pieņemšanu, savām perspektīvām un potenciāla veiksmīgu izmantošanu darba tirgū.

Trešais Vilnis - radošās darbnīcas

28.aprīlī, radoši darbojoties četru dažādu veidu darbnīcās, skolēniem bija iespēja  iepazīt savu radošo potenciālu, iepazīt to profesiju specifiku, kuras saistītas ar vides izglītību, klimatu, zaļo dzīvesveidu.

 


Tika  gūta informācija par to, kā ir iespējams gūt darba pieredzi  nevalstiskajā sektorā, kāda ir  neformālās izglītības loma jebkuras profesijas apguvē

Skolēni uzzināja, ko dara eco dizaina eksperts, kur profesiju apgūst vides inženieris, kāda ir darba specifika un darba rezultāti strādājot šajā nozarē.

Ar lielu aktivitāti un aizrautību norisinājās ēdināšanas uzņēmumu profesiju praktiska iepazīšana. Ar praktiskiem piemēriem tika izzināts, kādi mācību priekšmeti skolā ir jāapgūst pastiprināti, lai varētu veiksmīgi strādāt šajā jomā.

   

Pasākums  tika organizēts projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Paldies visiem darbnīcu vadītājiem par aizraujošo dienu!


Praktiskās darbnīcas Darba iespējas inženiertehniskajās specialitātēs

9.maijā skolā viesojās RTU un Latvenergo Radošā laboratorija no Rīgas. Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizētas praktiskās darbnīcas, kurās simts skolēni no ANV un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas varēja izmēģināt spēkus prasmēs, kuras nepieciešamas, darbojoties inženiertehniskajās specialitātēs. Skolēni atzina, ka sīku detaļu lodēšana, lai iegūtu vērtīgu gala rezultātu , ir jauna, vērtīga pieredze, kas noderēs nākotnē.

  

Darbam bija nepieciešama pacietība, uzmanība, koncentrēšanās un precizitāte, lai elektroniskais meistardarbs funkcionētu un priecētu katru jauno meistaru par paveikto.

Skolēnu atsauksmes par pasākumu:

  • “Man ļoti patika izmantot iespēju palodēt shēmas. Plānoju sīkāk painteresēties par profesijām, kur to varētu izmantot”;
  • “Bija interesanti izmēģināt roku lodēšanā. Radās doma apgūt padziļināti šadas lietas”;
  • “Pēc manām domām, skolā jārīko šādi pasākumi biežāk”;
  • “Uzzināju daudz jaunu lietu, ko nepieciešams zināt, strādājot šajās profesijās”;
  • “Man patika šī pieredze. Uzzināju, kas vispār ir lodēšana, kā to dara un kur to pielieto. Es labprāt apmeklētu vēlreiz šadas nodarbības.”

Nodarbība Piemērotākās profesijas izvēles ceļš: soli pa solim 

2017. gada 10. maijā Aizkraukles Vakara(maiņu) vidusskolas telpās notika pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8-9. klašu skolēniem. Lektore Jolanta Priede aizraujošā veidā iesaistīja skolēnus pārdomās un idejās par to, ko varētu darīt nākotnē.

 
 Lektore dalījās pieredzē par karjeras veiksmes stāstiem, kurus savā dzīvē realizējuši kādreizējie vakarskolu audzēkņi.

Nodarbībā tika strādāts ar praktiskiem uzdevumiem, kas veicina pašizpēti un lēmuma pieņemšanu, kā arī tika lauzti stereotipi par veiksmīgas karjeras nosacījumiem.

 

Pasākums skolēnu vidū tika novērtēts ļoti pozitīvi. Dažas no skolēnu atsauksmēm pēc pasākuma:

  • “Šis pasākums bija nozīmīgs un lika aizdomāties par nākotni”;
  • “Ļoti motivējošs pasākums’’;
  • “Pasākums patika un iedvesmoja”;
  • “Labs pasākums, kas iemāca padomāt par nākotni”.

Tehnisko profesiju diena 

24. maijā 168 skolēni no ANV 3. - 4.klasēm piedalījās nodarbībās, ko nodrošināja SIA ”Aspired ”  komanda. Nodarbības tika  organizētas   4 telpās, kur katrā grupā vidēji varēja  darboties 22 skolēni. Darbošanās notika 2 veidu darbnīcās: 

Tehniski radošajā darbnīcā "Atlecošā bumbiņa" dalībnieki uzzināja par kinētisko un potenciālo enerģiju, cik augstu var uzlēkt atlecamā bumbiņa un kā izmantotie materiāli var ietekmēt bumbiņas īpašības. Dalībniekiem bija iespēja izprast vielu sajaukšanās procesu, kā rezultātā veidojās gumijots, elastīgs un atsperīgs materiāls. Katram bija iespēja uztaisīt savu atlecošo bumbiņu un to ņemt līdzi uz mājām.

   
           

Raķešbūves darbnīcā dalībniekiem bija iespēja izgatavot savu kosmisko raķeti. Darbnīcas pirmajā daļā dalībnieki pēc noteikta parauga izgatavoja raķetes, kurām veidoja savu unikālu dizainu. Darbnīcas otrā daļa notika ārā, kur, izmantojot īpašu ierīci un gaisa plūsmas principu, raķetes tika uzšautas gaisā.


  Nodarbībās tika apgūtas  jaunas zināšanas, veicot  caur eksperimentu, uzdevumu, komandas darbu u.c. aktivitāšu prizmu. Radošas darbnīcas darbojās  dažādos virzienos -  fizikas, ķīmijas, aerodinamikas, mehānikas, kosmonautikas u.c.

Mācību ekskursija Manas nākotnes iespējas manā valstī

Līdz ar mācību gada izskaņu, 31. maijā, 40 skolēni no ANV devās izzinošā un ar karjeras izvēli saistītā ekskursijā uz diviem veiksmīgiem uzņēmumiem Latvijā. Vispirms viesojāmies starptautisku atzinību ieguvušajā SIA “Lāči”, kura īpašnieks Normunds Skauģis ir zināms kā aizrautīgs sava amata meistars.  Skolēniem bija iespēja pašiem iesaistīties maizes cepšanas procesā, izzināt maiznieka darba specifiku, iegūt informāciju par uzņēmuma darbību. 

  
  Lai arī vairāki skolēni atzina, ka maiznieka darbs ir fiziski smags, prasa lielu izturību un ikdienā saistīts ar rutīnu, šīs dienas kopigais veikums iedvesmoja un priecēja.

Lai varētu gūt plašāku priekšstatu par karjeru tūrisma un izklaides industrijas jomā, devāmies uz Engures novadā esošo atpūtas bāzi “Valguma Pasaule”. Uzņemuma īpašnieks plašā stāstījumā prezentēja sava uzņēmuma attīstības vēsturi, problēmas un sasniegumus, tika analizētas biznesa attīstības iespējas nākotnē.

  Noslēgumā tika dota iespēja izbaudīt uzņēmuma piedāvājumu praktiski – varējām izmēģināt savus spēkus Baskāju takā, gūstot pozitīvas emocijas un ticību saviem spēkiem.  

Mani panākumi šodien - nākotnes veiksmes atslēga

2. jūnijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika mācību ekskursija, kurā piedalījās 45 skolēni  no ANV 2. - 4.klasēm. 

Vispirms viesojāmies  Aglonas maizes muzejā. Vija K.  aicināja uz sarunu par maizi, stāstīja par maizes tapšanas procesu un grūtajiem darba apstākļiem – spēku un pacietību, kāda vajadzīga maizes cepējam, parādīja nepieciešamos darbarīkus, darbam nepieciešamās prasmes un atmosfēru, strādājot profesijās, kas saistītas ar maizes cepšanu. Katram bija iespēja pagatavot savu maizes kukulīti, iezīmēt savas spēka zīmes un cept maizi  maizes krāsnī.

  

 
 

Viesojāmies arī Kristus karaļa kalnā Koka skulptūru kompleksā, kurā izvietotas 54 skulptūras par Bībeles sižetiem, koka baznīca, Paradīzes dārzs, Noasa šķirsts. Skolēniem radās vienreizēja iespēja vērot koktēlnieku darbu turpat uz vietas, kur tika darinātas jaunas koka skulptūras.

 Valda Pauliņa keramikas darbnīcā  skolēniem bija iespēja darboties ar mālu: vērojām, kā top māla trauki un  uzzinājām par cepļa darbības procesu. Uzzinājām par nepieciešamajām prasmēm, strādājot keramiķa profesijā. Piedalījāmies māla apstrādes procesā, redzējām, kā top māla vāze,  gatavojām svilpavniekus.

   

Pēc atpūtas dabas liegumā "Čertokas ezers" (Valnezers) un viesošanās Aglonas bazilikā, devāmies mājās. Bērni šajā dienā ir daudz uzzinājuši un redzējuši, iepazinuši Latgales kultūru, tradīcijas un valodu.

Viesojoties Latgalē, skolēni iepazina Aglonas novada amatnieku piedāvātās radošās meistardarbnīcas, tajās nodarbināto darba specifiku un profesiju dažādību.

Es un mana karjera.  ABRAKADABRA- profesija Iluzionists

52 skolēniem no ANV 1. - 4.klasēm 7.jūnijā bija iespēja iepazīties ar profesiju burvju mākslinieks, izzināt savas spējas  un iemēģināt spēkus šajā profesijā. Skolā ieradās iluzionistu šova  „ABRAKADABRA” radošā grupa, kura piedāvāja programmu, kas sastāvēja no 3 daļām:

1) triku un ilūziju demonstrēšana;

 2) diskusijas daļā par tēmu „Burvju mākslinieks – profesija, ikdiena un izaicinājumi”, kurā dalībnieki uzzināja par profesijas iegūšanas iespējām. Izrādās, ka šo profesiju var apgūt Francijā, Vācijā, bet Latvijā profesionāli to apgūt nevar.  Iluzionista profesijā nepieciešamas prasmes – precizitāte, izdoma un liela pacietība. Lai sagatavotu  priekšnesumu  un precīzi to izpildītu ir jātrenējas vairākus mēnešus. 

3) praktiskā daļa ar trika noslēpuma atklāšanu un iespēju dalībniekiem pašiem iemācīties triku paveikt.


Iluzionists rādīja trikus, atklāja dažus noslēpumus un sniedza vērtīgus padomus karjeras izvēlē

 

Runājot par karjeras izvēli, mākslinieks uzskata, ka sākumā katram cilvēkam jāizvirza kāds mērķis un uz to jātiecas. "Ja tev nav mērķa, tad neviens tev neko nevar palīdzēt," ir pārliecināts iluzionists.  

Iluzionists no savas pieredzes atzīst, ka sava hobija pilnveidošanai vai karjeras izvēlei mūsdienās ir ļoti labs sabiedrotais – internets, taču viņš uzskata, ka svarīgi ir saprast, ko tu meklē, bet, ja nezini, tad jāvēršas pie kāda zinoša cilvēka pēc padoma. Iluzionists ir pārliecinājies, ka ikvienam vajadzētu savā profesijā satikt pieredzējušus cilvēkus, kuri var sniegt tev padomus. 


  Nodarbībās tika apgūtas  jaunas zināšanas, veicot uzdevumu individuāli. Trenētas prasmes - klausītie, vērot, precīzi izpildīt noteikumus, būt pacietīgiem.


Es un mana karjera. Es gribu strādāt kafejnīcā!

61 skolēns no ANV 1.-4. klasēm divas jūnija dienas pavadīja Aizkraukles kafejnīcā “Greenpoint Cafe”, lai tuvāk iepazītu profesijas, kuras saistītas ar sabiedrisko ēdināšanu. Tika izveidotas 4 skolēnu  grupas un katrai grupai bija iespēja darboties kafejnīcā, iejūtoties dažādu profesiju lomās.

  

Atsaucīgā kafejnīcas saimniece Lilija iepazīstināja skolēnus ar profesijām, kurās ir iespējams veidot savu karjeru. Skolēniem bija iespēja likt lietā gan savas jau esošās zināšanas par profesiju daudzveidību, gan arī uzzināt jaunu, vēl nedzirdētu profesiju nosaukumus.

Skolēni uzzināja darba drošības un higiēnas prasību pamatnosacījumus, strādājot ēdināšanas uzņēmumā, izzināja nepieciešamās prasmes, kādas nepieciešamas, strādājot ar klientu. 

  

Ar īpašu skolēnu aktivitāti tika izmēģinātas iemaņas servēt galdu, pasniegt ēdienus, jaukt  atspirdzinošus dzērienus. Tika iepazīti dažādi ēdienu nosaukumi, uzzināta to uzturvērtība. Gatavojot ēdienu, skolēniem bija jāpievērš uzmanība sastāvdaļām, kuras tiks izmantotas, lai varētu sastādīt ēdiena recepti.

  

Pēc pasākuma vairāki skolēni izteica vēlmi strādāt profesijā, kas būtu saistīta ar ēdināšanas uzņēmumu. Bet šajā dienā iegūtās prasmes un zināšanas šķita noderīgas, lai izmantotu ikdienā mājās. 

 Mācību ekskursija “Skolā apgūto fizikas zināšanu pielietošanas iespējas pētniecībā un karjerā”

16. jūnijā astoņi skolēni no ANV 8.-11. klasēm kopā ar fizikas skolotāju L. Belogrudovu devās uz Rīgu, lai tuvāk izzinātu tās iespējas, ko pētniecībā un nākotnes profesijas izvēlē sniedz skolā iegūtās fizikas zināšanas.

Dienas programmā paredzēts Cietvielu fizikas institūta apmeklējums - ekskursija, kā arī Nacionālās bibliotēkas apmeklējums, lai noskaidrotu, kādi materiāli ir  pieejami  fizikas un inženierzinātņu jomā pētniecībai un profesionālai pilnveidei. Cietvielu fizikas institūtā tika  noskaidrots, kur tiek pielietotas  skolā apgūtās fizikas zināšanas, kādus pētījumus veic mūsdienās Latvijas fiziķi, kāda ir iespējamā sadarbība ar cietvielas fizikas institūta mācībspēkiem Zinātniski-pētniecisko darbu izstrādes procesā, vai šeit pastāv iespējas nodarbināt jauniešus vasaras praksē, lai gūtu darba pieredzi interesējošā jomā.

  

Ūdeņraža laboratorijā- klausāmies stāstījumu par ūdeņraža dzinēju darbību. Meklējam akcionārus uzpildes staciju tīkla būvniecībai.


 

Optiskās spektroskopijas laboratorijā - luminiscences ierosināšana ar UV starojumu.

  

Tiek gūta informācija par to, kādas ir darba iespējas fiziķiem Latvijā.  

Šļirces adatas gala attēls elektroniskajā mikroskopā SEM. Adatas gala liekuma rādiuss ir ap 4 mikrometriem, salīdzināms pēc izmēriem ar asins sarkaniem ķermenīšiem.

 Vērojam cilvēka matu palielinājumā. Diametrs aptuveni 60 mikrometri. 

Pēc ekskursijas Cietvielu Fizikas institūtā un Nacionālajā bibliotēkā skolēni atzina, ka Latvijā pastāv iespējas darboties profesijās, kas saistītas ar fiziku, kā arī radās jaunas idejas Zinātniski pētniecisko darbu satura izveidē.

 Paldies Cietvielu Fizikas institūta doktorantiem par interesanto ekskursiju!

Ekskursija norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Profesijas laukos

21.jūnijā Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja pagalmā notika pasākums, kurā piedalījās gandrīz 60 skolēni no ANV 1.-4. klasēm. Dienas uzdevums bija iepazīt profesijas un amatus, ar kuriem var nodarboties, dzīvojot lauku reģionā, kā cilvēks var pats sev būt darba devējs, ja dzīvojot attālākā vietā, darba vietu sameklēt nav viegli. Radošās  darbnīcās skolēni  izmēģināja prasmes, kuras ir nepieciešamas, darbojoties dažādās jomās.

 

Biškopja darbnīcā skolēni uzzināja, kā tiek iegūts medus, kādi darba rīki ir nepieciešami un  kādus produktus var iegūt, strādājot dravā. Būtiski šķita tas, kādas  rakstura īpašības ir nepieciešamas, strādājot ar bitēm. Visiem garšoja svaigi sviestais medus!


 

Dārznieka- puķkopja darbnīcā - skolēniem bija iespēja iedēstīt podiņos  puķu jaunstādus,  baziliku, kā arī  iesēt  un audzēt no sēklām sev mājās divu veidu puķes. Čaklākie dārznieki devās mājās ar veselu “mazdārziņu” maisiņā. Lai labi aug!


 

 Klūgu pinēja darbnīca. Iespējams, ka no šajā dienā izmēģināto profesiju klāsta klūgu pinējs ir tā profesija, kurā darbojoties, ir nepieciešama vislielākā pacietība un roku spēks. Lai gan vairākiem jaunajiem pinējiem šķita, ka bez palīdzības nekas neizdosies un “šis darbiņš nav man”, tomēr gala rezultāts -  ne bez pūlēm uzpītā saulīte  sniedza gandarījumu.

   

  

Mākslas amatnieka darbnīca –  Vairāki skolēni atzina, ka viņiem ir ļoti paticis darboties ar ādu un dziju -  un ja vēl top kaut kas skaists sev vai mammai!


 
 

 Sviesta meistara un ārstniecības augu vācēja darbnīca – Skolēni iepazinās  ar amatu un praktiskām prasmēm, kuras  ir ļoti senas Latvijā – piena produktu pārstrāde – sviesta kulšana un ārstniecības augu vākšana. Sviesta kulšanas process prasīja pacietību un fizisku piepūli. Un visu laiku pastāvēja jautājums- “Izdosies vai neizdosies?” Izdevās! Skolēni atzina, ka varētu ko tādu pamēģināt darīt arī mājās. 

 

Paldies visu profesiju un amatu meistariem par jauko kopā pavadīto dienu, iegūtajām prasmēm, jauniem iespaidiem un zināšanām!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.