Sācies 2017./2018. mācību gads - turpinām darbu karjeras atbalsta jomā

 Pagājušā gada absolventi ir atraduši savu tālāko ceļu izglītībā vai darbā.

 


2017.gada pavasara mēnešos izdevies realizēt 12 karjeras atbalsta pasākumus, izmantojot projekta finansējumu. Ir notikušas grupu un individuālās karjeras konsultācijas, notikuši informatīvi un izglītojoši pasākumi, mācību ekskursijas, aktivitātēs iesaistīti sadarbības partneri.

 Šajā mācību gadā paredzēts realizēt 15 pasākumus Aizkraukles novada vidusskolas un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēniem pilnīgi visās klašu grupās.

Skolā strādā 2 karjeras konsultanti:

Inna Grahovska (1.-4. klases)

Linda Briška (5.- 12. klases - pieteikties uz individuālām konsultācijām iespējams, rakstot vēstuli e-klases pastā)

„Apmeklēt ražošanas uzņēmumu”

            17. novembrī  50 skolēni no 1.klasēm ieradās Skrīveru pārtikas kombinātā - vecākajā konfekšu “Gotiņa” fabrikā Ziemeļeiropā.

 
 

    

Ciemošanās fabrikā deva lielisku iespēja sajust vēstures elpu un bērnības garšu vietā, kur konfektes “Gotiņa” top jau sešdesmit gadus. 

Ekskursijas laikā bija dota iespēja plašās telpās izzināt uzņēmuma vēstures līkločus, apskatīt konfekšu “Gotiņa” papīrīšu kolekcijas un sendienu darbarīkus. Bērni tika cienāti ar ekskluzīvajām “Gotiņām” “kažociņā”' un “Krējuma pagales” bumbām. Kad krietni baudīti saldumi, tieši laikā  bija veldzēties ar lauku dzērienu, kas arī radīts turpat ražotnē.Tika demonstrēts un apmācīts kā ietīt un sasaiņot savas konfektes līdzņemšanai un, kad konfekšu tīšanas prasmes apgūtas, bērni saņēma  sertifikātus, kas to apliecina! 

 
 
 


Skolēni ieguva  informāciju  par uzņēmumu un tā vēsturi, ražošanu mūsdienās, kas balstīts uz sendienu receptēm un procesiem, par iespējām karjeras attīstībā, uzzināja vairāk par pārtikas un saldumu ražošanā iesaistītajām profesijām.

  


Šī ekskursija bija ļoti vērtīga un interesanta, jo deva iespēju izzināt ne tikai profesijas, bet arī aizdomāties par to, kā ir būt uzņēmējam un attīstīt pašam savu biznesu.

Karjeras konsultants Inna Grahovska

Tikšanās- meistarklase Kā gūt panākumus darba tirgū?

   Novembra beigās ANV 11. klašu skolēniem bija iespēja tikties  ar uzņēmēju no SIA “Siguldas saldējums”, lai diskutētu par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Latvijā. Ar piemēriem no SIA “Siguldas saldējums” veidošanas un attīstības, tika runāts par riskiem un kļūdām, kādas iespējamas, veidojot savu uzņēmumu. Jau tikšanās sākumā skolēniem netrūka jautājumu par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem.Diskusijas gaitā uzņēmējs dalījās pieredzē par sava uzņēmuma sākuma periodu, kad liela daļa veiksmes bija iespējama, nebaidoties no riska un kļūdām, kā arī, neapstājoties pie neveiksmēm. 

 Tika runāts par tām rakstura īpašībām un paradumiem, kas veido veiksmīgu uzņēmēju un konkurētspējīgu darbinieku darba tirgū.

  Sarunās tika analizēta saistība starp šī brīža mācībām skolā un veiksmi nākotnes karjeras veidošanā. Kas būtu jādara šobrīd, lai nākotnē varētu realizēt savus mērķus.

Pēc pasākuma lielākā daļa skolēnu atzina, ka tikšanās ar personību, kas ir daudz sasniegusi uzņēmējdarbībā un var dalīties pieredzē, ir labākais veids, kā gūt atbalstu un zināšanas karjeras izvēles jomā.  Skolēnu atziņas, kas gūtas pasākumā:

 • Lai kaut ko iegūtu, ir jāriskē
 •  Ir jāpatīk tam, ko dari
 •  Neatmest ar roku pirmajās grūtībās
 •  Zināšanas par biznesa uzsākšanas procesu
 •  Gūtas idejas sava biznesa uzsākšanai

 Karjeras konsultante Linda Briška

Nesabojā karjeru, pirms tā ir sākusies!

       Bieži vien nākotnes karjera ir atkarīga no lietām, par ko ikdienā pat neaizdomājamies. Par to ANV 7c un 7m klases skolēniem bija iespēja parunāt un padomāt, tiekoties ar lektori Kristīnu Sprūdžu. Lektore ir profesionāle ar lielu starptautisko pieredzi sabiedrisko pasākumu organizācijas, etiķetes, komunikācijas un protokola jautājumos. Ir uzkrāta pieredze darbā Valsts prezidenta kancelejā, Saeimas kancelejā, Aizsardzības, Ārlietu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, NATO samita birojā, LR pārstāvniecībā Briselē, Eiropas Komisijas Sekretariātā Briselē un MBA studijās Moorehead University, ASV, kā arī vadot Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas biroju. 

 

Pasākumā tika runāts par to, kāda nozīme ir pirmajam iespaidam, ko par sevi radām, atrodoties jebkurā situācijā, bet jo īpaši – dodoties uz darba interviju. 
 Minot piemērus no dažādām dzīves situācijām, bija iespēja izprast
tās postošās sekas, ko nākotnes karjerai var nodarīt neapdomīga rīcība interneta vidē. 

 
  

     Tika rastas atbildes uz jautājumiem par to, kā darbinieks, neievērojot elementāras higiēnas prasības ikdienas dzīvē, var apdraudēt savas darbavietas – uzņēmuma prestižu, kādā veidā pieklājība un etiķete var ietekmēt cilvēka iespējas iegūt darbu, kāda veida informāciju par potenciālo darbinieku katrs topošais darba devējs var iegūt internetā, kā skolas laikā izdarītais var ietekmēt karjeras virzību pēc vairākiem gadiem.

Karjeras konsultante Linda Briška

Ko es gribu sasniegt?

     Janvārī Aizkraukles novada vidusskolā viesojās lektores, pašizaugsmes programmu treneres Ligita Millere un Anita Dzelzkalēja no Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli”, lai rosinātu 9. un 10. klašu jauniešus domāt par saviem nākotnes mērķiem. Darbā tika izmantota angļu psihologa un daudzu grāmatu autora Brajena Meina personīgās izaugsmes programma “Goal Mapping” (Mērķu plānošana), kas jau kopš 1995.gada ir palīdzējusi vairāk kā miljonam cilvēku visā pasaulē  sasniegt savus mērķus un sapņus.


Nodarbību laikā tika noskaidrotas atbildes uz jautājumiem:

         Kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un raisītos domas par nākotni?

         Kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi un domāt labas domas?

         Mērķu plānošanas pamatprincipi.

           Tika rosināts radošs darbs pie sava mērķa vai projekta izstrādes – mērķu kartes.

 
 

        Individuāli strādājot pie sava mērķa, tika  izvirzīts uzdevums -  izplānot, kādi  galvenā mērķa apakšmērķi un aktivitātes ir jārealizē jau šodien, lai sasniegtu iecerēto nākotnē.


 

Zīmīgākās skolēnu atziņas  pēc pasākuma:

 •  Domāt pozitīvi
 •  Mērķi var mainīties katru dienu un tas nav slikti.
 •   Ir svarīgi plānot laiku.
 •   Ir  jātic sev.
 •   Ir jāatšķir vēlmes no mērķiem, lai netērētu laiku īslaicīgai gribai.
 •   Vēlmi var pārvērst par mērķi.
 •   Nekad neatkāpties no mērķa.
 •   Ir jādara tas, kas patīk – tad acis spīdēs un nauda nāks!                                                                                                                                                Karjeras konsultante Linda Briška

Par ko es varētu kļūt?

     Februāra mēnesis ir pasākumiem bagāts laiks karjeras izvēles jomā. Aizkraukles novada vidusskolā pirmais karjeras pasākums februāra sākumā tika organizēts, lai astoto klašu skolēni varētu tuvāk iepazīt profesijas, kas saistītas ar skaistumu. Lai stāstītu par savām profesijām, skolā ciemojās fotogrāfi no 1000 fonu studijas, friziere Ieva Ūdre un stiliste Ineta Lesīte.

  
  

       Pasākuma laikā skolēni uzzināja, kādi ir šo profesiju plusi un mīnusi, kas jāzina, kādām prasmēm un rakstura īpašībām jāpiemīt, strādājot šajās profesijās. Meistari dalījās pieredzē par to, kā sākās viņu ceļš uz profesijas izvēli, kur būtu visnoderīgāk apgūt profesiju un ko jau šobrīd skolēni var darīt, lai varētu būt veiksmīgi savā nākotnes profesijā.

       Skolēni ieguva arī praktiskas zināšanas par to, kāds ir katras profesijas darba vietas aprīkojums, darba rīki, ievērojamā darba drošība. Lai būtu priekšstats par savām iespējām vai vēlmēm izvēlēties šīs profesijas, tika dota iespēja praktiski darboties un izmēģināt savas prasmes.

  
  

Pēc pasākuma skolēni guva daudz vērtīgu atziņu, kuras būtu nozīmīgas ne tikai šajās profesijās strādājošajiem, bet arī izvēloties jebkuru profesiju:

 • Uzsākot profesionālās gaitas, uzreiz nekas nenotiek – sava vieta pamazām ir “jāiekaro” ar īpašu pakalpojuma veidu, ar ieguldītu darbu, ar neatlaidību.
 • Nav nepieciešami milzīgi ieguldījumi un dārgas aparatūras, lai parādītu, ka savu darbu var veikt augstvērtīgi un kvalitatīvi. 
 • Reizēm pietiek ar lielu vēlmi, interesi un centību.
 • Ir jābūt milzīgai interesei par to, ko izvēlamies darīt.
 • Strādājot stilista, fotogrāfa un friziera profesijā, nekad nevar būt drošs, ka darba diena beigsies tam paredzētajā laikā.

Karjeras konsultante Linda Briška

Vai es spēju kaut ko izveidot?

     Februāra sākumā  Aizkraukles novada vidusskolā pie 5.klašu skolēniem viesojās “Mazā Brīnumzeme” no Siguldas, lai ļautu iepazīt dažādu radošo tehnoloģiju, starpnozaru jomas - mākslu, mehatroniku, arhitektūru, programmēšanu, modelismu, animatoriku. “Mazā Brīnumzeme” ir miniatūrās pasaules ekspozīcija, izveidota  mērogā 1:87, kas vilina ar māksliniecisko smalkumu, nākotnes tehnoloģijām, pilsētu, lauku, kalnu, ieleju un dažādām sadzīves ainiņām.

      Pasākuma pirmajā daļā skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot Mazās Brīnumzemes maketu - pie tā tapšanas ir strādājis metinātājs, galdnieks, elektriķis, elektroniķis, mākslinieks, programmētājs, arhitekts un pat šuvējs. 

     Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tiks dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - telpisku 3D maketu būves darbnīcā viņi apguva maketu būves iemaņas un izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu.

  
       Pēc pasākuma skolēni atzina, ka ir aizvadīta informācijas pilna diena, kurā ir bijusi iespēja iepazīt daudz dažādu profesiju, radoši paust savas idejas, sadarboties ar klases biedriem un radīt savas nākotnes pasaules gabaliņu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Karjeras konsultante Linda Briška

Veiksmīgs uzņēmums Latvijā

       23. februārī visas ANV 7. klases devās iepazīt veiksmīgus Latvijas uzņēmumus. Pasākuma mērķis bija izzināt veiksmīgā Latvijas uzņēmumā strādājošo darbinieku profesijas, praktiski darbojoties gūt priekšstatu par šajās profesijās nepieciešamajām prasmēm, īpašībām un apgūstamo izglītību. Lai to realizētu, 7.a un 7.b klase devās uz Madonu, lai ciemotos IK “55 Mārītes’’ un SIA “Madonas Karameles”, savukārt 7.c un 7.m klase devās uz Aizkrauklē esošu veiksmīgu ēdināšanas uzņēmumu, kafejnīcu “Panna’’(SIA “IMiga”).

         Madonā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā radušies uzņēmumi, kādu profesiju pārstāvji var strādāt  uzņēmumā, kurā tiek ražotas karameles vai zāļu tēju produkcija un  kāda izglītība ir nepieciešama, lai strādātu šādā uzņēmumā. Tika izmēģinātas prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, strādājot uzņēmumā. Skolēni mēģināja atpazīt zāļu tējas, gatavoja skrubi, izmantojot augus, strādāja ar karameļu masu, lai pagatavotu un iesaiņotu konfektes.

   
   

        Skolēni, kuri viesojās Aizkraukles kafejnīcā “Panna”, bija sajūsmināti par iespēju iejusties dažādu ēdināšanas uzņēmumā esošu profesiju pārstāvju lomās. Skolēni gan uzzināja ļoti daudz informācijas par kafejnīcas tehnisko aprīkojumu, gan prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas labam darbiniekam vai uzņēmuma vadītājam. Skolēni noskaidroja, cik grūts darbs ir pavāram, kāda ir ikdiena, profesijas plusi un mīnusi.

  Lai rastos priekšstats par to, kāds darbs jāiegulda, lai galds būtu skaisti klāts ar klienta pasūtītajiem ēdieniem, skolēniem tika dota iespēja gan gatavot ēdienu, gan pareizi saklāt galdu.

 

 
   
  Pēc veiksmīgu Latvijas uzņēmumu apmeklējuma, skolēni bija guvuši noderīgas atziņas:

 • Izpratu, kā strādā kafejnīcas darbinieki;
 • Visvairāk pati aizdomājos par uzņēmēja teikto, par to, ka nemaz nav viegli uzsākt savu biznesu un nav zināms, vai tas atalgosies;
 • Ieguvu informāciju par pavāra profesiju kā tādu kopumā, tā darbības visas dienas garumā;
 • Nevajag baidīties, uzsākot ko jaunu;
 • Bija interesanti izmēģināt darbu pie kases aparāta;
 • Patika gatavot ēdienu, klāt galdu;
 • Noderēja informācija par iekārtu izmaksām;
 • Daudz noderīgas informācijas par uzņēmuma darbības uzsākšanu.

Karjeras konsultante Linda Briška

Starptautiskā izglītības izstāde “Skola- 2018”

         No 23.- 25. februārim Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās starptautiskā izglītības iespēju izstāde, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu mācību iestāžu piedāvātajām iespējām. No  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma tika apmaksātas ieejas biļetes izstādē 96 skolēniem no Aizkraukles novada vidusskolas 9.-12. klasēm. 


 Skolēni ieguva informāciju par studiju programmās dažādās augstskolās, koledžās, profesionālajās skolās, sadzīves apstākļiem dažādās mācību iestādēs, iestāšanās nosacījumiem, prakses iespējām.

     

   

            Skolēnu atsauksmes pēc izstādes:

 • Līdz galam vēl neesmu izlēmis, kur mācīties, bet tagad ir lielāka skaidrība par iespējām;
 • Mainījās domas par līdzšinējo izvēli;
 • Patika tas, ka bija iespēja parunāt ar studentiem, kas jau mācās izvēlētajā specialitātē;
 • Ļoti daudz informācijas, sākumā bija grūti atrast nepieciešamo;
 • Ļoti laba iespēja redzēt visas mācību iestādes  vienkopus un salīdzināt programmas

Karjeras konsultante Linda Briška

Darbs ar ūdeni un ūdenī

       Aprīļa beigās Aizkraukles novada vidusskolā norisinājās darbnīcas, kurās skolēni tika iepazīstināti ar profesijām, kuru ikdiena ir saistīta ar ūdeni.

        Tika atbildēts uz jautājumiem: Ko ikdienā dara hidroģeologs? Kas atrodas zem zemes un kā to pēta speciālisti? Kādas karjeras iespējas un profesionālie virzieni iespējami, ja interesē viss, kas saistīts ar ūdens izpēti? Kādam jābūt cilvēkam, kurš vēlas strādāt par hidrologu? Kur mācās topošie hidrologi? Kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš īpaša uzmanība jau skolas laikā? Kāda veida uzņēmumos darbojas cilvēki, kuru darbs saistīts ar ūdens izpēti?

      Radošajās darbnīcās skolēni veica eksperimentu, lai no vairākām ražotnēm noteiktu vainīgo apkārtējā ūdens piesārņošanā, kā arī mēģināja veikt  ūdens attīrīšanu.

  


        Pēc pasākuma skolēni novērtēja to, atzīstot, ka šīs darbnīcas un tikšanās veiksmīgi ļāva saprast, kur un kādās profesijās ir iespējams realizēt interesi par ūdens izpēti, ūdens kvalitāti, pazemes ūdeņiem:

 • Man patika tas, ka es uzzināju daudz ko par ūdens ieguvi Aizkrauklē;
 • Patika lietas, ko varēju sasaistīt ar savu ikdienu;
 • Kopumā interesanta, man jauna informācija;
 • Uzzināju, kā noteikt no kurienes nāk piesārņojums upēs, jūrās;
 • Man patika eksperimenti, kurus mēs veicām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Karjeras konsultante Linda Briška                           

“Darba pasaules iepazīšana –  Skursteņslauķis – laimes nesējs”

2018. gada 12. aprīlī un 23. maijā

2. klašu skolēni un 1.-4. m klašu (mazākumtautību), 4.a, 3.d, un 4. d klases skolēni tikās ar LAK Skursteņslaucītāju amata meistaru  Jāni Andersonu un vienīgo sievieti – skursteņslauķi Latvijā Līgu Ondzuli (mūsu skolas absolventi), piedalījās sekojošās aktivitātēs:

VAIRĀK SKATĪT ŠEIT


Karjeras konsultante Inna Grahovska

  Karjeras izvēles krustceles zināšanu sabiedrībā

      Pirms izšķirošās karjeras izvēles veikšanas pavasarī, 12.klašu skolēnus uz tikšanos aicināja kādreizējais skolas absolvents, šobrīd karjeras konsultants un lektors, Mārtiņš Geida.

 

       Lektors runāja par to, kāda nozīme ir mācībām skolā un studijām augstskolā, ko nozīmē atrasties īstajā vietā un darīt darbu, kas patīk. 

 
 

      Lektors pievērsa jauniešu uzmanību lietām, par ko ikdienā maz aizdomājas, piemēram, stājai un ķermeņa pozīcijai ikdienā un ierodoties uz darba interviju.

            Pirms pasākuma jauniešiem bija dota iespēja strādāt pie sevis izpētes anketas, kurā bija dažādi jautājumi par mācībām, savām spējām un talantiem, sociālo vidi, kultūru, motivējošiem faktoriem karjeras izvēlē.

  

Pēc pasākuma jaunieši pauda viedokli par pasākumā gūto informāciju un pieredzi:

·         Uzzināju, ka darba intervētājs pirmajā minūtē potenciālo darbinieku noskenē un pārbauda, vai viņš baidās;

·         Uzzināju, kā izturēties/stāvēt, kad esmu ar darba devēju vai vienkārši kādu cilvēku;

·         Patika brīvība, kas valdīja šajā lekcijā;

·         Dzīvē var izmēģināt daudz un dažādas profesijas;

·         Patika autora dzīves pieredze, info par personību-stāju, info par jautājumiem, kas atbildēti iepriekš uz lapām, info par pašizaugsmi. Ļoti noderīga lekcija.

Karjeras konsultante Linda Briška

Literatūra – no aicinājuma līdz profesijai

         Maija beigās Aizkraukles novada vidusskolā viesojās divi cilvēki, kuru ikdienas profesionālā darbība ir saistīta ar literatūru. Rakstniece Luīze Pastore un dramaturģe un dzejniece Agnese Rutkēviča.

   

         Tikšanās laikā 6., 10. un 11. klašu skolēni noskaidroja, kādās profesijās ir iespējams darboties saistībā ar literatūru, kādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti darbā, lai taptu grāmata.  Literātes pastāstīja par  savu ceļu literatūrā, izglītības iespējām, un rosināja jau šobrīd darboties valodas un literatūras jomā,  ja  ir vēlēšanās savu nākotni saistīt ar vārda mākslu.

          Nodarbības otrajā daļā skolēniem tika  dota iespēja praktiski darboties profesijā, izmantojot savas prasmes un zināšanas. Tika izmantoti spēles elementi, praktiski vingrinājumi un uzdevumi.

   

 

       Pēc pasākuma vidusskolēni atzina, ka ir guvuši priekšstatu par dzīves vērojumu kā literāra darba tapšanas elementu, apzinājušies iespējas un riskus, ko sniedz profesionāla darbība literatūrā, izpratuši profesijas plusus un mīnusus, literāra darba tapšanas un publicēšanas problēmas.

  
 

Bet 6. klašu skolēni atsauksmes par pasākumu sniedza vizuālā veidā, savas domas ilustrējot.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                          Karjeras konsultante Linda Briška

Pats savām rokām

        Izskanot mācību gadam,  Aizkraukles novada vidusskolas 6. klašu skolēniem tika organizētu praktisko profesiju iepazīšanas diena. 

Trīs dažādās darbnīcās skolēni iepazina 3 profesijas, kurās ir nepieciešamas praktiskas iemaņas un roku darbs.

Iepazīstot metāla apstrādes meistara profesiju, skolēniem bija iespēja uzzināt, cik liels darbs ir jāiegulda līdz skaista mākslas darba tapšanai, kādi instrumenti ir nepieciešami jebkuram metālmāksliniekam, cik būtiska ir drošības ievērošana darbā. Skolēni paši izmēģināja spēkus, lai radītu metāla detaļu.

  

Lai iepazītu profesiju dizainers,  skolēniem tika dota iespēja izstrādāt dizaina produktu – krūzīšu paliktņu sēriju,  izmantojot vienu konkrētu tematiku un  dotās krāsas. Tapa krūzīšu paliktņi ar tādiem nosaukumiem, kā piemēram, “Saulriets”, ‘’Jūras dzelme”, u.c.

  
  

        Trešajā darbnīcā skolēni ieguva informāciju, iepazina un izmēģināja profesiju  šuvējs, konstruktors, piegriezējs. Skolēni gatavoja maciņu telefonam, veicot darbu no sākuma idejas līdz gatavam veikumam (konstruējot, piegriežot, šujot).

   

         Kā noskaidrojās sarunās ar skolēniem, visspilgtākie iespaidi, īpaši zēniem, bija par metālkalēja darbnīcu, jo visi zināja A.Brimerberga darinātos vides objektus pilsētā. Skolēni bija  ļoti lepni par pašu izkaltajām lietām. Viņi par šo profesiju izteicās, ka tā prasa lielu pacietību, zināšanas un   drošības un piesardzības ievērošanu, jo darbošanās notiek  ar dzīvu uguni. Ļoti būtisks ir  arī fizisks spēks.

           Šūšanas darbnīca vairāk patika meitenēm, jo zināmas iemaņas bija jau no mājturības stundām. Viņas arī jutās drošākas un pārliecinātākas par sevi. Bet bija klase, kurā tieši zēni ar vislielāko aizrautību  piesēdās pie šujmašīnas un pagatavoja maciņu telefonam.

         Dizainera  darbnīcā skolēniem patika tas, katrs varēja radoši izpausties, sākot jau ar to, ka izvēlējās krāsas, ar kurām strādāt (uz katra galdiņa bija novietota cita krāsu gamma), tad izvēloties ornamentu, krāsu laukumus vai dekoratīvu rakstu, ko uzgleznot uz paliktnīša un vienojošo tēmu. Gala produkts viņiem bija nozīmīgs, jo visi to paņēma piemiņai līdzi.

        Kā secināja skolēni, pasākums bija izdevies, viņi to atzinīgi novērtēja, darbojoties laiks paskrēja nemanot. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Karjeras konsultante Linda Briška

 “ Iepazīt lauksaimnieka profesiju”

•29.maijā  3.klašu skolēni skolēni iepazina Lauksaimnieka profesijas pamatus - kā strādā lauku saimniecībā, kopj kultūraugus un novāc. Kopj, ēdina mājlopus, un sagatavo lopkopības produkciju realizācijai, ir tiešais lauku darbu izpildītājs
•“Lejas bitēnos” pie lauksaimnieka Roberta Jakubovska  izglītojamie redzēja un uzzināja kā kopj trušus, kazas, ponijus, zirgus un mājputnus – vistas, pīles, zosis, tītarus, starausus, fazānus un pat pāvus.
•Lauksaimnieka lauku mājā apskatīja zirglietas no sendienām līdz mūsdienām.
•Uzzināja, ka strādājot laukos ir daudz jāzina un speciāli jāmācās. Izglītojamie uzzināja, ka Lauksaimniecības profesijas var apgūt specializētās skolās, piemēram, arodskolās, koledžās un  Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Jelgavā.

VAIRĀK SKATĪT ŠEIT

Karjeras konsultante Inna Grahovska

Kas notiek aiz šīm durvīm?

          28.maijā 2.-4. klašu Izglītojamie apmeklēja ražotnes - SIA “Madonas Karameles”  Uzzināja, ka ir profesija - konfekšu ražotājs. Redzēja konfekšu tapšanas procesu, iepazina darba apstākļus uzņēmumā un paši piedalījās karameļu darbnīcā, veidojot savas karameles. Uzzināja, ka uzņēmums “Madonas Karameles” ir ģimenes uzņēmums, kā jāsadarbojas un jāstrādā komandā, kā jāmeklē biznesa partnerus.

VAIRĀK SKATĪT ŠEIT

Karjeras konsultante Inna Grahovska

 

 “ Tikties ar vietējiem amatniekiem”

       30.maijā 4.klašu skolēni tikšanās reizē ar amatniekiem veidoja priekšstatu par  amatnieku nozares arodu grupām: būvniecības, metālapstrādes, kokamatniecības, apģērbu, tekstiliju un ādas, pārtikas produktu apstrādes, veselības un ķermeņa kopšanas, keramikas, mūzikas instrumentu arodu grupām.
Uzzināja, ka  amatnieki izgatavo individuālas lietas jeb produktus, ko rūpniecība nevar piedāvāt.
Izglītojamie mācību ekskursijā tikās ar vietējiem amatniekiem un darbojās radošās darbnīcās:

VAIRĀK SKATĪT ŠEIT

Karjeras konsultante Inna Grahovska