10.klases darbu iesniegšana 2020

Informācija komisijām, autoriem un konsultantiem izsūtīta e- klases pastā 30.03.2020

2019./2020. mācību gada noslēgumā sagatavota prezentācija par ZPD gada darba norisi

Atvērt prezentāciju

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, ir izmaiņas ZPD 2020. gada valsts konferences norisē:

Izvirzītajiem un viņu konsultantiem:

Aktuālā informācija

Par izmaiņām Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma (valsts ZPD konferences) darbu vērtēšanas kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta valsts ZPD konferences darbu vērtēšanas kārtība.

  1. Zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences 3.posmā – valsts ZPD konferencē 2020.gada 3.aprīlī skolēnu darbus vērtē attālināti Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija.
  2. Valsts ZPD konferences vērtēšanas komisija visās zinātņu nozaru grupās (dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, sociālās zinātnes) attālināti vērtē stendu referātu prezentācijas, kas sastāv no:
  • digitāla plakāta (postera);
  • video ieraksta ar skolēna uzstāšanos 3 minūšu garumā;
  • diskusijas, kas tiek veidota sazinoties ar skolēnu, izmantojot kādu no attālinātās komunikācijas formām (prioritāri - Whatsapp, izmantojot sistēmā reģistrētos dalībnieku tālruņu numurus).


PAR VIDEO IERAKSTU (PREZENTĀCIJU) UN PLAKĀTU NOSŪTĪŠANU

Valsts ZPD konferences dalībniekiem līdz 27.martam plkst. 09.00 uz e-pasta adresi [email protected] jānosūta failiem.lv links, kurā pievienots:

  • digitālais plakāts (posteris) pdf formātā;
  • trīs minūšu garš video ieraksts (prezentācija) mp4, mov vai avi formātā.

Digitālā plakāta un video prezentācijas nosaukumi jāveido pēc šāda piemēra: Zinātņu nozare_UzvardsVards_Darba nosaukums (Fizika_BerzinaAija_Fizikas vēsture).

PLAKĀTA ŠABLONS

_________________________________________________________________________________________________________________________


Vadlīnijas darba izstrādei

  2018./2019. m.g. un 2019./2020. m.g.

2017./2018. m.g. ZPD konferences izvērtējums+ kalendārais grafiks 2018./2019. m.g. gadam.

LATVIJAS SKOLĒNU 43. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS

Darbības kalendārais grafiks darbu izstrādātājiem Aizkraukles novada vidusskolā

 ZPD lasījumu grupas 25. 01. 2019. g.

Izstrādātāju un konsultantu saraksts 2018./2019. m.g.

Skolēna darbības darbu iesniegšanai 18./19. m.g.

Skolotāju darbības darbu novērtēšanai 18. /19. m.g.

Pētniecisko un radošo darbu izstrādes nolikums (izstrādāts 2019. gada martā) 

______________________________________________________________

Skolēnu darbu un konsultantu reģistrs  2019./2020. m.g.

LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS

Laika/ satura ietvari 2019./2020. m.g. 

11. klases skolēnu nodarbības (22.11. 2019.) prezentācija

Aktuāli dokumenti projektu nedēļai:

Skolēnu darbības darbu iesniegšanai 2019./2020. m.g.

Skolotāju darbības darbu novērtēšanai 19. /20. m.g.  

10.klases skolēnu darba lapa 11. klases ZPD skolas lasījumos

Darba grupu/ komisiju  sastāvs 30.01. skolas ZPD lasījumiem un rezultāti

Skolotāju-konsultantu un recenzentu darbības projektu nedēļā

Vērtēšanas lapas komisiju locekļiem

Praktisko- projektu darbu vērtēšanas veidlapa ( ZPD nolikuma 4. pielikums)

Zemgales reģiona ZPD konference- ziņa medijiem. 10. un 11. klasei -nodarbību materiāli
 11. klasei Anketēšanas metodes, citi datu ieguves  veidi 23. nov.
 11.klasei Darba noformēšana 17. dec.
10. un 11. klasei Prezentācijas vadlīnijas. Snieguma līmeņu apraksti 20. dec.
 10.klasei  Nodarbībā veiktās anketēšanas rezultāti ( pieejami e- klases ZPD žurnālā 10.klasei) 11. dec.0
 .