2021./22. mācību gads


Iepazīsties ar aktuālo informāciju

Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu konference 2022.gadā

Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu reģiona un valsts posma konferences arī 2022.gadā notiks tiešsaistē iPoster platformā.

- Reģionālā konference 2022.gada 4.martā

- Valsts konference 2022.gada 25.martā

Darbu ielāde sistēmā no 2022.gada 10.janvāra līdz 28.janvārim

19.01.22. papildināts NOLIKUMS2020./2021. mācību gads

ZPD dokumenti  valstī 2020./2021. mg.

ZPD 45. konferences nolikums.

Vadlīnijas ZPD izstrādei

Tiešsaistes konsultācijas

Materiāli no VISC konsultācijām: Darba ētika, Darbu izstrāde


2021. gada ZPD rezultātu protokola melnraksts

Atvērt

Pētniecisko un projektu darbu  izstrādes  dokumenti skolā 

Dalībai Zemgales reģiona konferencē pieteikti:
L. Grundules, A. Geisteres,  Ā. Adomaiša un K.Kazākas
darbi.

ZPD atliktās aizstāvēšanas datums 12. marts

Darba kārtība ZPD konferencei skolā 2021. gadā

Darbu aizstāvēšanas sekcijas

Pētniecisko un projektu darbu izstrādes nolikums  

Praktisko- projektu darbu vērtēšanas veidlapa ( Nolikuma 4. pielikums)

Prezentācija darbu autoriem ( no 11. 12. 2020 konsultācijas)

2019./2020. mācību gads

10.klases darbu iesniegšana 2020

Informācija komisijām, autoriem un konsultantiem izsūtīta e- klases pastā 30.03.2020

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, ir izmaiņas ZPD 2020. gada valsts konferences norisē:

Izvirzītajiem un viņu konsultantiem:

Aktuālā informācija

Par izmaiņām Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma (valsts ZPD konferences) darbu vērtēšanas kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta valsts ZPD konferences darbu vērtēšanas kārtība.

  1. Zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences 3.posmā – valsts ZPD konferencē 2020.gada 3.aprīlī skolēnu darbus vērtē attālināti Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija.
  2. Valsts ZPD konferences vērtēšanas komisija visās zinātņu nozaru grupās (dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, sociālās zinātnes) attālināti vērtē stendu referātu prezentācijas, kas sastāv no:
  • digitāla plakāta (postera);
  • video ieraksta ar skolēna uzstāšanos 3 minūšu garumā;
  • diskusijas, kas tiek veidota sazinoties ar skolēnu, izmantojot kādu no attālinātās komunikācijas formām (prioritāri - Whatsapp, izmantojot sistēmā reģistrētos dalībnieku tālruņu numurus).


PAR VIDEO IERAKSTU (PREZENTĀCIJU) UN PLAKĀTU NOSŪTĪŠANU

Valsts ZPD konferences dalībniekiem līdz 27.martam plkst. 09.00 uz e-pasta adresi [email protected] jānosūta failiem.lv links, kurā pievienots:

  • digitālais plakāts (posteris) pdf formātā;
  • trīs minūšu garš video ieraksts (prezentācija) mp4, mov vai avi formātā.

Digitālā plakāta un video prezentācijas nosaukumi jāveido pēc šāda piemēra: Zinātņu nozare_UzvardsVards_Darba nosaukums (Fizika_BerzinaAija_Fizikas vēsture).

2018./2019. mācību gads