Mēs palīdzam ikvienam bērnam.

Mums darbs ir mīlēt.Tā kā skudrai uz pleciem smilgu- baļķi nest un upi, kura maldās mežos, aiz rokas līdz pat jūrai vest.Mans darbs ir mīlēt.Un nevienu no neviena nešķirot.(Leons Briedis)

Izglītības likuma vadlīnijas nosaka, ka izglītībai kā tādai jābūt iekļaujošai, un iekļaujoša skola ir vieta, kur visi jūtas labi, droši un var līdzdarboties.Lai kā arī formulētu problēmu- klīniski vai pedagoģiski- ar bērnu darboties mēs varam tikai ar pedagoģiskām, logopēdiskām un psiholoģiskām metodēm. A. Einšteins ir teicis:”Lai bērns attīstītos, ir nepieciešama fiziski un emocionāli droša un iekļaujoša vide,kur vien iespējams, izziņu jāveido par pārdzīvojumu, ir jāiet no sasnieguma uz sasniegumu.Tas ir pamats motivācijai.”

Mācību procesa īpatnības, strādājot ar skolēnu, kuram ir nepieciešamas atbalsts, ir spilgti izteikta skolēna aktīva darbība,mācību priekšmeta pasniegšanas saistība ar dzīvi,dažādu sajūtu stimulēšana apkārtējās vides izzināšanā,nepārtrauktas atkārtošanas princips un mācību diferencēšana un individuālas pieejas nodrošināšana.

 Atbalstu skolēni saņem mācību priekšmeta apguvē,mācīšanās prasmju attīstīšanā,paškontroles un uzvedības uzlabošanā,individuālo resursu izziņā,atmiņas, uzmanības, domāšanas u.c. izziņas procesu attīstīšanā,tēlainās domāšanas attīstīšanā,saskarsmes prasmju un integrācijas veidošanā.

                  Speciālais pedagogs- logopēds M.Broka

 

 

 

0

     .