2016./2017. m.g. prioritātes

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Drošības tehnikas instrukcijas atrodamas e- klases jaunumos vai šeit:

Vērtēšanas kārtība publicēta E- klases jaunumos.

Koplīgums

0

     .