Aizkraukles novada vidusskola ir Datorikas priekšmeta pilotskola. 
Priekšmeta aprobācija notiek gan 1.-3. klases posmā, gan 4.-6. klasē, gan 7.-9. klasē. Mācībām izmantojam mācību platformu startit.lv

Esam kompetencēs balstītas izglītības projekta pilotskola. Atvērt projekta dienasgrāmatu.

0
Šajā sadaļā

     .