Esam kompetencēs balstītas izglītības projekta pilotskola. Atvērt projekta dienasgrāmatu.

0