Teachers & Researchers Networking for Inquiry-

based Learning

Dalāmies pieredzē ar Lietuvas kolēģiem 

Zane Sirmace- Liedskalniņa stāsta par 11. klašu projektiem, Kristīne Balta par 4.kl. un 5. klašu projektiem un Lauma Riekstiņa par 1. klases projektu. 

11. klasēs tiek pētītas  ļoti dažādas tēmas 

 
 
  
  

Informējam sabiedrību par saviem projektiem. 

https://www.aizkraukle.lv/lv/jaunums/projekti-neatnemama-izglitibas-dala


Aizkraukles novada vidusskola aktīvi izmanto iespējas piedalīties Latvijas un starptautiskos projektos, kā arī iesniedz savus projektus konkursiem. Kāpēc?

Latvijas un mūsu skolas izglītības mērķis ir veidot, attīstīt skolēnos zināšanas, prasmes un attieksmes jeb kompetenci, kas ļauj kvalitatīvi izmantot iegūto savas karjeras un personības attīstībā, kas ļauj pašiem radīt jaunas zināšanas, piedalīties sabiedrības dzīvē un sabiedrības attīstībā.

Aizkraukles novada vidusskola sadarbojas ar Latvijas Universitāti (LU), precīzāk, ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Šobrīd skolā kopā ar Latvijas Universitāti un zinātnieku asociāciju no Lietuvas tiek realizēts starptautisks Erasmus + projekts “Skolotāju un pētnieku sadarbības tīkls pētniecībā balstītām mācībām”, šajā projektā darbojas skolotājas L. Riekstiņā ar 11. klases skolēniem, K. Balta ar 4. un 5. klases skolēniem, Z. Sirmace- Liedskalniņa ar 11. klases skolēniem, kā arī direktora vietniece G. Elksne, kas koordinē sadarbību skolā un ar LU un Lietuvas zinātniekiem. Projekta laikā tiek attīstītas pētniecībā balstītas mācīšanās prasmes, metodiski realizējot visus pētniecības darba etapus. Mūsu skolas kopīgā projekta tēma ir aprites ekonomika, bet katra klase ir izvēlējusies sev kādu vienu konkrētāku apakštēmu. Plānošanas etaps ir paveikts, šobrīd skolēni veic pētījumus. Darbs skolēniem noslēgsies maijā, bet skolotājiem jūnijā, kad tiks izvērtēti rezultāti.

Otrs projekts – pētījums, kurā iesaistāmies kopā ar LU, ir “Tikumiskas audzināšanas programma e-TAP 1.- 9.klasei”. Projektā divu gadu laikā 5. un 7. klases strādās pēc šīs programmas un LU pētnieki regulāri sniegs atbalstu, kā arī sekos līdzi rezultātiem. Programmā tikumi tiek saprasti kā morālie ieradumi, kas atbilst morālajām vērtībām un palīdz tās īstenot dzīvē. Tikumiskā audzināšana ietver visas tiešas un netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz jauniešiem iegūt un attīstīt tikumus. Skolā tikumiskā audzināšana tiks piedāvāta apzinātā, plānotā, organizētā un reflektīvā veidā, īstenojot šo rakstura izglītības programmu. Projektā iesaistījušās trīs 5. klases – audzinātājas: K. Balta, L. Andžāne, D. Bebriša un trīs 7. klases – audzinātāji: K. Židovs, L. Ķirse, K. Blaua.

Direktora vietniece G. Elksne ir arī LU darba grupā, kas veido rakstura attīstīšanas programmu vidusskolai.

Savukārt projekts “Šķiro draudzīgi!” ir tapis programmas EIT Climate-KIC programmas “Young Innovators” ietvaros, ko Latvijā ievieš Vides Izglītības fonds sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti EIT Climate-KIC Hub Latvia. Šajā projektā darbojas skolas Eko padomes skolēni kopā ar skolotājām K. Blauu un Ž. Murahinu. Projekta laika tapušos informatīvi vizuālos materiālus var skatīt arī Aizkraukles pilsētā. Skolēni veica pilnu plānošanas ciklu, sākot ar idejas izstrādi, informācijas vākšanu līdz pat plakātu izveidei, pilnveidojot gan medijpratību, gan kritisko un radošo domāšanu.

Šajā pavasarī, pateicoties D. Bebrišas un G. Elksnes iniciatīvai, esam arī iesnieguši savu projekta “Ceļojums vērtību pasaulē – atklāj neredzamo!” pieteikumu Erasmus+ projektu konkursam, uzrunājuši skolas Slovēnijā un Horvātijā, ar kurām plānojam sadarboties. Ar nepacietību gaidām konkursa rezultātus!


4. klase pēta atkritumu šķirošanu pilsētā, depozītu sistēmu. 

 
 

Skolotāji kopā ar LU mentori apspriež paveikto 28.03. 

14. martā atkal mācāmies un stāstām par savām iecerēm. Atmosfēra mājīga un radoša! 

  
  

11. marta darba sanāksme- plānošana un nepieciešamās dokumentācijas apspriešana. 

2022. gadā esam uzsākuši dalību Erasmus+ projektā "Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based Learning”. Rit aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu plānošanas, kā arī mācības Lietuvas un Latvijas Universitātes mācībspēku vadībā. Projektā no mūsu skolas iesaistītas skolotājas Lauma Riekstiņa, Kristīne Balta, Zane Sirmace- Liedskalniņa un Gunita Elksne. Projekta ieguvums- skolēni apgūs jaunas zināšanas un prasmes, izmantojot pētniecisko mācīšanos. 

Pirkumu grozs