Sācies 2019./2020. mācību gads - ANV tiek realizēts karjeras atbalsts projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aizkraukles novada vidusskolā un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā 2018./2019.mācību  gadā realizēti 25 karjeras atbalsta pasākumi, izmantojot projekta finansējumu. Ir notikušas grupu un individuālās karjeras konsultācijas, notikuši informatīvi un izglītojoši pasākumi, mācību ekskursijas, aktivitātēs iesaistīti sadarbības partneri.

Skolā strādā 2 karjeras konsultanti:

Inna Grahovska 

Linda Briška (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā)


“Baltaine” radošā māja Koknesē

10.decembrī Iniciatīvas Skolas soma ietvaros 1. klašu skolēni devās uz Koknesi un darbojās radošajās darbnīcās kopā ar biedrības “Baltaine ” dalībniekiem – veidoja karstās glezniņas ar gludekli un vaska krītiņiem, gatavoja Ziemassvētku rotājumus no salmiem un dzijas, meistaroja Ziemassvētku apsveikumus. Šajā pasākuma bērni tuvāk iepazina Ziemassvētku tradīcijas, paražas un rotaļas.

Bērni priecājās par paveikto darbiņu, par pašdarinātām dāvaniņām un par jauko pirmssvētku noskaņu.     LASĪT VAIRĀK

Inna Grahovska


Darba pasaules iepazīšana (Pārtikas rūpniecība)– “Ražots Latvijā”

            Viena no SIA MALEVSS darbības nozarēm ir piena pārstrāde un siera ražošana. Uzņēmumā ražotie sieri ir atpazīstami ar preču zīmi “SierŠtelle”.

 „SierŠtelles” siera ražotne iemājojusi vēsturiskā, stāstiem apvītā ēkā Ogrē, pie pašas Ogres dzelzceļa stacijas. Ogre 19. gadsimtā bija izdaudzināta kā peldu un gaisa kūrorta vieta. Tieši no Ogres peldu kūrorta īpašajām siera receptēm savienojumā ar mūsdienu modernajām tehnoloģijām ir cēlušies gardie un veselīgie „SierŠtelles” sieri.

4.decembrī 6. m un 7.m klašu skolēni apmeklēja “SierŠtelle” ražotni - iepazina tajā strādājošo darbinieku profesijas, darba vidi un specifiku.  Uzzināja, kur iespējams apgūt šīs profesijas, guva informāciju par uzņēmējdarbības iespējām ražošanā, par nodarbinātību un karjeras iespējām.  Darbojās praktiskā darbnīcā.
Pedagogs karjeras konsultants Inna GragovskaKarjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība zoodārzā”

                    5.novembrī un 7. novembrī 4. un 3. klašu skolēni  piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā - mācību ekskursijā -  “Profesiju daudzveidība zoodārzā”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā esošajām profesijām, darba vidi un specifiku, nodrošinot tikšanos ar dažādu profesiju speciālistiem un skolēnu iesaisti novērojumu veikšanā un diskusijās, sava viedokļa paušanā, kā arī jautājumu un atbilžu sniegšanā.

Lasīt vairāk


Pedagogs karjeras konsultants Inna Gragovska

Elektronikas, elektrotehnikas un programmēšanas izmantošana 21. gadsimta profesijās

     7.novembrī Aizkraukles novada vidusskolas 4. un 7. klases skolēniem tika vadītas nodarbības, kurās tika iepazītas elektronikas, elektrotehnikas un programmēšanas iespējas 21. gadsimta profesijās.

      Skolēniem tika radīts priekšstats par to, ko šie profesiju pārstāvji dara ikdienā. Tika veikti ar profesijām saistīti praktiski uzdevumi.

  7. klašu skolēni   apskatīja mūsdienīgas programmēšanas iespējas, pildīja dažādus praktiskos uzdevumus, kas ļāva atklāt ar programmēšanu saistīto profesiju  piedāvātās nākotnes iespējas.

Karjeras konsultante Linda Briška

  Katrs skolēns veidoja  savu elektrisko ķēdi, uzzināja elektrisko komponenšu izmantošanas iespējas un iepazinās ar elektrotehnikas pamatiem.

Pētniecība – profesijas sastāvdaļa

    Oktobra izskaņā Aizkraukles novada vidusskolā viesojās lektore Sanita Madalāne, lai iepazīstinātu 10. klašu skolēnus ar pētniecības nozīmi karjeras attīstībā.

   Skolēni uzzināja, ka pētniecība var būt viena no profesijas ikdienas darba sastāvdaļām un , nodarbojoties ar pētniecību, ir iespējams profesijā gūt lielākus sasniegumus.

        Nodarbības gaitā tika lauzti stereotipi par pētnieku, tika noskaidrotas atbildes uz jautājumu “Kā pētīt vai kā labāk nepētīt?”,  skolēni mācījās formulēt pētījuma jautājumu vai pētāmo problēmu.  Jaunieši  risināja dažādus radošos uzdevumus un ar praktisku uzdevumu palīdzību iejutās to profesiju pārstāvju lomās, kuru ikdiena saistīta ar pētniecību un datu apstrādi.

Karjeras konsultante Linda Briška

 
 

Lai top filma!

        Pirmais lielākais šī mācību gada karjeras atbalsta pasākums  notika 11.oktobrī, kad pie vidusskolas vecāko klašu skolēniem viesojās operators Raitis Valainis. Viņš pastāstīja, kāds ir bijis viņa ceļš uz profesijas izvēli, kā arī ļāva ielūkoties filmas uzņemšanas aizkulisēs. Jaunieši uzzināja, cik dažādu profesiju pārstāvji strādā pie filmas uzņemšanas, ko filmas veidošanas procesā dara producents, scenārists, režisors, mākslinieks, skaņas režisors, montāžists, operatori, aktieri, grima mākslinieks, komponists, gaismotājs, asistents, kā arī kāda ir brīvprātīgā darba loma karjeras ceļā.

    Skolēni noskaidroja, kur iespējams apgūt profesijas, kas saistītas ar filmu uzņemšanu, kā arī uzzināja daudz aizraujošas informācijas par filmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanu.

Karjeras konsultante Linda Briška

0
Šajā sadaļā

     .