Zaļais karogs un starptautiskais Ekoskolas sertifikāts Lāčplēša ielas Ekopadomei  iegūts 2011. gadā.

 Zaļais karogs un starptautiskais Ekoskolas sertifikāts Rūpniecības ielas Ekopadomei iegūts  2014.gadā

Ziemassvētku laboratorija: 

https://drive.google.com/open?id=1M8E1et9buVgfKdDhelRNas2EgvzKirkK

"Salabo pasauli! ?" - mēs esam klāt!

https://www.facebook.com/watch/?v=2444699912325261

Mēs piedalāmies: 


Rīcības dienas 

·      Akcija «Palīdzi mazajiem kaķīšiem….»(nepieciešamo materiālu vākšana  dzīvnieku patversmei "Felida)

·      Konkurss "Atpazīsti un atrodi" saistībā ar apdraudētiem dzīvniekiem.

·      Konkurss ( 4.11-29.11) par putnu barotavu izgatavošana no otrreizējiem materiāliem.

·      Prezentācijas par Rīcības dienām skolā, klientu apkalpošanas centrā un pilsētas kultūras namā.

·      Aptauja( elektroniska)  par viņu zināšanām un ietekmi uz klimatu.

·      Ekopadomes paplašinātā sēde – 8.11. 15.30

  

Sporto labākai dzīvei! 

Priecājamies par 5.a klases panākumu!

https://www.rimi.lv/sporto-labakai-dzivei?fbclid=IwAR18d9HLRu7fk0r8N-AZpOyAWMwrWVnp8_-RWMZs5EV6Vwjr2WCiDfQH1Bo

Vides reportieru nodarbība  30.oktobrī


Vides  kodekss: 

Septembrī un oktobrī- Vides novērtējums 

Iepazīsties!

https://drive.google.com/file/d/1zvBodwY120kzpq8-x6NWSUmSOtC7xctg/view?usp=sharing novada vidusskola ir EKO skola.


 

Mūsu Annija  Jubase, kas pagājušajā gadā ieguva titulu "Vidusskolas lepnums", arī 2019./2020. mācību gadā vadīs eko padomi! Lai veicas! 


Eko skolas 2019./2020 . mācību gada tēma- bioloģiskā daudzveidība

Vides novērtējums top! Darba plāns arī! - Jā! Gaidām ierosinājumus! Sanāksmes eko padomei notiks otrdienās  15.30 209. kab! Nāc - piedalies, ierosini, atbalsti!

2018./2019. m.g. Eko padomes gada tēma- Mežs

 Ziemas ekoforums Valmierā

Ziemas ekoforums norisinājas no 22.februāra līdz 24.februārim Valmieras sākumskolā. Tā bija lieliskā iespēja pedagogiem un skolēniem no visas Latvijas sanākt kopā, lai apmainītos ar pieredzi un gūtu jaunās zināšanas. Tagad mēs zinām par 50 personībām dabiskās pļavās; kuras zivis drīkst lietot uzturā, kurus - nē un kāpēc; kā pareizi šķirot atkritumus; kā pagatavot veselīgo ēdienu un našķus; kā pareizi uzbūvēt kukaiņiem draudzīgu māju utt. Vēl skolēni izbaudīja ziemas pārgājienu, ballīti, kā arī aktīvi iesaistījās ptotesta akcijā pret klimata pārmaiņām. Visās trījās dienās baudījām veģetāriešu ēdienus! Skolēni apgalvo, ka forums palīdzēja mainīt savu domāšanu un attieksmi par pasaules problēmām un personīgo lomu šo problēmu risināšanā.

   

 Projektu nedēļas tēma "Mežs"

Ekopadome izveidoja izstādi "Lapu koki Aizkraukles novadā"

   

  Rīcības dienas "Nē vienreiz lietojamai plastmasai"

               No 29.oktobra līdz 2.novembrim skolā notika Rīcības dienas. Šogad Rīcības dienu sauklis bija "Nē vienreiz lietojamai plastmasai". Skolā notika ļoti dažādi pasākumi, piemēram, ekopadome veidoja plakātus par plastmasas marķējumu un ietekmi uz vidi, novadīja viktorīnu par plastmasas ietekmi uz vidi pamatskolas skolēniem, sākumskolas skolēniem bija piedāvāta iespēja mācīties šķirot atkritumus (spēle "Atkritumu šķirošanas punkts"), 1.novembrī jebkuršs ieinteresēts varēja piedalīties Daugavas krastmalas tīrradē. Mēs savācām ļoti daudz atkritumus un secinājām, ka mūsu pludmali visvairāk piesārņo stikls, plastmasa un izsmēķi.


   

26. oktobrī pirmā paplašinātā eko padomes sēde. Plānā nopietni jautājumi- Daugavas krasta, dabas takas sakārtošana pilsētā.   Pie eko padomes viesojas Aizkraukles pašvaldības speciāliste I. Kāgane

Veselīgam dzīvesveidam vairāki pasākumi

Vingrinājumu kompleksu rāda ekopadome

Novusa turnīrs


Telpu orientēšanās


Pasaules Lielās talkas dienā 12.a un 10.a klase stāda pilsētā kokus! 

Paldies audzinātājām L. Andžānei un L.Stalidzānei par ieguldīto darbu organizēšanā! 

   

Dzejas dienās radoši izmantojam tuvojos mežus. Dzeja mežā! Meža dzeja! Kāpēc ne? 

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Lolitai Ondzulei par aktīvu darbu! 


   
Rudens ekskursijās izzinām mežu! 

 Klase  datums  Maršruts
 10.b 18.09. Srīveru dendroloģiskais parks
 7.d, 6.d 27.09 Tērvetes dabas takas
 10.a 27.09 Mangaļsala

Esam saņēmuši sertifikātu, kas apliecina- esam starptautiskā Eko skola

14. septembrī  piedal,ijāmies eko skolu apbalvošanas ceremonijā. Satikam vides akt,ivistus no visas pasaules. Mūsu sveiciens šoreiz Slovēnijas delegācijai. 

  


12. septembrī Lāčplšša ielā  nodibināta jaunā eko padome- vadītāja Annija Jubase. 

Veiksmi darbā! 

   
      

EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK- ANV Zaļo karogu saņems 7 .reizi

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas. Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “16 gadu laikā kopš programmas sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus tam, cik vērtīgs ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība ir universāls instruments, kas palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.”

Līdz ar augošo Zaļā karoga saņēmēju skaitu Latvijas skolās, attīstās arī pati programma ar papildinājumiem Ekoskolu tēmās, skolu atbalsta sistēmā un starptautiskas sadarbības iespējās. Ņemot vērā jauno kompetenču pieeju mācību saturā, Vides izglītības fonda nākotnes mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes izmantot Ekoskolu programmu, lai attīstītu skolēnu caurviju prasmes un sasniegtu nepieciešamos mācību jomu rezultātus.


Ekoskolu programma ir plašākā izglītības iestāžu sadarbības programma pasaulē, kurā piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties - to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.


Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau sesto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā" ietvaros. Aktivitātes svaigā gaisā - Gaisa nedēļa un kvests "Aizkraukles pilsētas simboli"

No 7. līdz 11.maijam Draudzības krastmalā notika Gaisa nedēļa. Skolēni tika aicināti nākt uz skolu kājām vai braukt ar velosipēdu. Lielos pārtraukumos skolas pagalmā notika vingrošana ekopadomes vadībā visiem ieinteresētiem! Savukārt 30.maijā 5.-8.klašu skolēniem notika komandas spēle - kvests "Aizkraukles pilsētas simboli". Skolēni, saņemot saiti uz mobilo telefonu, meklēja atbildes uz jautājumiem pilsētas vidē un dabā.

   
   


Eko diena Draudzības krastmalā

9.martā skolā notika izglītojošā Eko diena. Skolēni mācījās šķirot atkritumus, atšifrēt marķējumu uz iepakojuma, pētīja iepirkuma maisiņus. Aptaujas rezultāti liecina, ka, pēc aptaujāto domām, dabai draudzīgākais iepirkuma maisiņš ir auduma maisiņš, jo tas ir daudzreiz lietojams, izturīgs, praktisks, izgatavots no dabiska materiāla - kokvilnas, un tāpēc nav dabai kaitīgs.

   

Projekta nedēļas darbs – Ekopadomes darbnīca «Kartonam otrā dzīve!»

Kopā izveidoti 23 fotorāmīši no kartona kastēm! Fotorāmīšus plānojam uzdāvināt skolotājiem!

  

Informējoši plakāti par atbildīgu pārtikas patēriņu, atkritumu šķirošanu

   

Aptauja par taupību 5.-9.klašu skolēnu vidū (jautājumu piemēri)

  
  

Rīcības dienas Draudzības krastmalā 30.11.-3.12.2017.

•Konkursa “Interesantākā ekokaste” noslēgums
•Klases stundās – eglīšu mantiņas no lietotiem materiāliem (visu nedēļu)
•Veģetārie ēdieni visu nedēļu (salāti, putras, pankūkas)
• Stunda 3.d klasei «Atbildīgs pārtikas patēriņš»

  
  

Cienājamies ar rudens veltēm!

Ekopadomes aicinājumu dalīties ar rudens veltēm ir sadzirdējuši vecāki, skolas darbinieki. Paldies!

  


Mūsu Ekopadome viesojas Zviedrijā un uzsāk jaunu projektu

No 22. līdz 24. septembrim četru Latvijas Ekoskolu delegācijas viesojās Zviedrijas pilsētā Sigtunā, lai tiktos ar kolēģiem no Baltijas valstu un Zviedrijas skolām. Ar šo pieredzes apmaiņas semināru tiek aizsākts Baltic Care projekts, kuru rīko Life-Link organizācija sadarbībā ar Baltijas universitāšu programmu, Vides izglītības fondu un citām organizācijām.

Seminārā piedalījās gan pedagogi gan jaunieši no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, iegūstot iespēju klausīties Upsalas universitātes pasniedzēju un vides zinātnes studentu vadītās nodarbības par ilgtspējas jautājumiem - ekoloģisko pēdu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un mūsu iespējām mainīt pasauli sev apkārt. Nodarbību galvenais mērķis bija palīdzēt izveidot un uzlabot rīcības plānu, ko skolām īstenot nākamā māčibu gada laikā.

Baltic Care projekta mērķis ir popularizēt Ekoskolu programmai radniecīgo Life-Link kustību Baltijas valstīs, veicinot pieredzes apmaiņu starp Ekoskolām un citām izglītības iestādēm ar spēcīgām vides izglītības iniciatīvām. Pirmajā projekta gadā katrā no 16 skolām (4 Zviedrijā, 4 Igaunijā, 4 Latvijā un 4 Lietuvā) tiks īstenota kāda no Life-Link rīcībām apkārtējās sabiedrības labā. Nākamajos gados paredzēts šo pieeju popularizēt arī plašākā lokā, iesaistot daudz vairāk izglītības iestāžu.

Latviju seminārā pārstāvēja Aizkraukles novada vidusskola, Babītes vidusskola, Limbažu 3. vidusskola un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija. Šīs skolas arī darbosies projekta pirmajā gadā īstenojot Life-Link rīcības, kas gan ļoti viegli iekļaujas ikgadējā Ekoskolu Rīcības plānā.

Baltic Care projekts tiek īstenots ar Zviedrijas institūta finansiālu atblastu.

Gada tēma- Atkritumi

  


Zaļais karogs- apliecinājums centīgam darbam.


Vides fonda žūrija cītīgi un ilgi vērtēja Latvijas ekoskolu pagājušā mācību gada( 2016./2017.) darbu, lai Ekoskolu nosaukums un jo īpaši Zaļā karoga balva būtu izcilības simbols vides aizsardzībā, vides izglītībā un ilgtspējīgās attīstības veicināšanai skolā un tuvākā apkārtnē. Lepojamies, ka mēs esam ieguvuši  Zaļā karoga balvu. Apbalvošanas ceremonija notiks 2017. gada  12. septembrī Rīgā Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē! 

Zaļo skolu skaits arvien pieaug

134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 67 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

“Šogad mācību gada sākums iezīmē gan negatīvas, gan ļoti pozitīvas tendences - kamēr skolu skaits Latvijā sarūk, Ekoskolu skaits tikai palielinās. Ir liels prieks, ka aug jauna paaudze, kas tiešām spēs domāt ilgtermiņā un kura spēs arī mainīt nepamatoto priekšstatu, ka vides aizsardzība ir pretrunā ar Latvijas ekonomisko izaugsmi,” stāsta Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir viens no plašākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Esam izraudzīti par dalībniekiem no Latvijas

starptautiskā projektā Baltic Care

Baltic Care projekta atklāšana notiks no 22. līdz 24. septembrim Zviedrijas pilsētā Sigtunā, kurā piedalīsies skolu un citu organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas.
Īsumā  par projekta tēmu:
The Baltic Care project mērķis ir veicināt izglītību par ilgtspējību, par mērķa grupu izvēloties tieši Baltijas jūras reģionu. Šim mērķim ir trīs tālākie virzieni:
 1. skolotāju ieguldījums - ilgtspējīgas attīstības principu iekļaušana mācību praksē
 2. skolu iniciatīvas ar mērķi veicināt to ilgtspējību
 3. skolēnu iepazīšanās ar ilgtspējīgu dzīvesveidu un pakāpeniska tā īstenošana

Uz atklāšanu dosies: Kristiāna Rancāne -11.a klase, skolotājas Inese Keiša un Gunita Elksne


Ekoskolas 2016./2017.m.g. tēma 1.-4.klasēm "Mežs".

   
 •   8.-12.klašu Ekopadome 2016./2017.m.g.

Anete Dūniņa ,Kristīne Galstjana,Ēriks Gavars,Džeina Daniela Kalupniece,Laura Koļesņikova,Megija Laganovska,Paula Laputa,Eirana Ostrovska

Adriana Petrosjana,Kristiāna Rancāne,Matīss Tretjakovs,Paula Kokina,Evelīna Šteinberga,Annija Jubase,Evelīna Jaudzema, Reinis Martinovs, Inna Kozuļina, Jeļena Salomatina, Timurs Revunovs, Vadims Kurganovs.

 • 8.- 12. klašu eko skolas 2016.2017.m.g. gada tēma _ "Ēdam atbildīgi"
 • Lāčplēša ielas skolas  vides novērtējums   https://1drv.ms/w/s!AmosV4MzSQqnk2vNQA8IKDDHwkFz
 • Lāčplēša ielas skolas vides kodekss
 •  Vides  kodekss Gatavojam veselīgu cienastu
  skolotājiem svētkos!
  Gatavojam veselīgu cienastu skolotājiem svētkos.
 • Pasaules Pārtikas diena
   
    
 • Paplašinātā Eko sēde
  Vides erudītu konkurss "Ēdam atbildīgi"
     
     
     

  Gatavojamies Eko skolu Ziemas forumam!  Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notiks Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, un tajā piedalīsies 300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. No mūsu skolas piedalīsies Annija Jubase un Megija Laganovska.


 • Ekopadomes skolēni no Draudzības krastmalas 5 novadīja stundu "Ēd vietējo un sezonālo!" 6.m un 6.b klasei!
 • 9.m klase projektu nedēļas ietvaros  izgatavoja un uzdāvināja visām klasēm ekokastes, kā arī uzzīmēja un izvietoja visā skolā (Draudzības krastmalā 5) ekouzlīmes!
 • Savukārt 6.m klase no makulatūras materiāla izgatavoja jaunu dizaina papīru!
 • Bet 4.m klasē notika matemātikas stunda, veltīta zivju resursiem.
3.vilnis

28.aprīlī Aizkraukles novada vidusskolā norisinājās festivāls Trešais Vilnis! Galvenās festivāla tēmas: Ūdens, Ēdam atbildīgi un Vide draudzīgi! Kopumā iesaistījās vairākas skolas:

Daugmales pamatskola,

Ogresgala pamatskola,

Babītes vidusskola,

Salas vidusskola,

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,

Rīgas Juglas vidusskola,

Rīgas 19. vidusskola,

ANV Eko padome Draudzības krastmalā,

ANV 5.-7.kl. Eko padome,

ANV 5.c klase.

No rīta visi iepazinās viegli grauzdētā reģistrācijā, kurā katrs varēja saņemt "Ūdens vēstis" izdevumu un uzkost pirms visām aktivitātēm. Vēlāk atklāšanas drupačkūkā ar rozīnīti priecēja Adrijas Korsakaites un Paulas Lukašovas dziesmas par ūdeņiem un ēdienu. Katras skolas pārstāvji iepazina citus ar savas apkārtnes ūdeņiem, izmantojot vizuālos materiālus. Priecēja pašgatavotā Trešā Viļņa himna "Aqua amore". Pēc iepazīšanās un himnas nodziedāšanas norita uzkarsēti prāta vingrinājumi. Rūdolfs Sprukulis palīdzēja iesildīt prātus ar brain jym aktivitātēm. Prātus izvingrinot, visi devās uz četrām krāsnī ceptām nodarbībām. 14.00 norisinājās Eko gājiens no ANV līdz Kultūras Namam. Paviesojāmies arī pie ugunsdzēsējiem pirms sākās orientēšanās. Vakars noslēdzās ar zviedru galdu, apbalvošanu un balli, kurā spēlēja "Netīšām Blice". Paldies visiem, kas ieradās! 

Bildes 

0
Šajā sadaļā

   .