Skolā darbojas astoņas pedagogu metodiskā darba kopas šādās mācību jomās :

  • Dabaszinātņu 
  • Iekļaujošās izglītības un atbalsta
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas
  • Matemātikas
  • Sākumskolas
  • Sociālā un pilsoniskā
  • Tehnoloģiju
  • Valodu
  • Veselības un fiziskās aktivitātes

Metodisko komisiju darba kārtība

0
 .