Skolā darbojas astoņas pedagogu metodiskā darba kopas šādās mācību jomās :

 • Dabaszinātņu 
 • Iekļaujošās izglītības un atbalsta
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas
 • Matemātikas
 • Sākumskolas
 • Sociālā un pilsoniskā
 • Tehnoloģiju
 • Valodu
 • Veselības un fiziskās aktivitātes

Metodisko komisiju darba kārtība

0
Šajā sadaļā

   .