Sācies 2018./2019. mācību gads - projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek turpināts darbs karjeras atbalsta jomā

Iepriekšējā mācību gadā izdevies realizēt 21 karjeras atbalsta pasākumu Aizkraukles novada vidusskolas un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēniem, izmantojot projekta finansējumu. Ir notikušas grupu un individuālās karjeras konsultācijas, notikuši informatīvi un izglītojoši pasākumi, mācību ekskursijas, aktivitātēs iesaistīti sadarbības partneri.

Skolā strādā 2 karjeras konsultanti:

Inna Grahovska 

Linda Briška (pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot vēstuli e-klases pastā)“Darba pasaules iepazīšana - “Ikdienas spēka un prieka deva”

23. maijā Aizkraukles novada vidusskolas 3. klases skolēniem
Devās uz Madonas novadu un apmeklēja Trīs nodarbības – meistarklases: ZS “Līvi”, A/S „Lazdonas piensaimnieks” un Karameļu darbnīcu Madonas pilsētaā
•    ZS “Līvi” ieguva informāciju par kazkopību, saņems informāciju par piensaimnieka darba specifiku, uzzināja kas ir ganāmpulks ( 300 kazu), uzzināja kā iegūst ekoloģiski tīru pienu, vēroja kā ražo dažāda veida  kazas piena sierus.
•    A/S „Lazdonas piensaimnieks” vēroja pilnu piena pārstrādes ciklu – piena sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu un realizāciju. Iepazina ražoto produktu daudzveidību – piens, krējums, biezpiens un biezpiena izstrādājumi , jogurti, deserti. Guva informāciju ,ka visa produkcija tiek pagatavota no augstas kvalitātes izejvielām – piena, kas tiek iepirkts no 111 zemnieku saimniecībām un 3 kooperatīvām sabiedrībām , redzēja, ka ražojot produkciju tiek ievēroti un uzlaboti visi tehnoloģiskie procesi,
•    karameļu darbnīcā, bija iespēju redzēt kā top karamele, kopā ar meistaru pagatavot savu īpašo karameli un iesaiņot līdzņemšanai savas karameles.
Uzzināja par karjeras iespējām uzņēmumos, par izglītošanās iespējām un darba tirgus pieprasījumu. Izmēģināja savas prasmes, kas nepieciešamas ražotnēs iepazītajās profesijās.
Atpakaļceļā apstājāmies pie Aiviekstes HES
Karjeras pedagogs Inna Grahovska

.
“Darba pasaules iepazīšana - “Lauku sēta”

2019. gada 21. un 23. maijā  1.  – 2. klašu skolēni

devās mācību ekskursijās  pie lauksaimnieka Roberta Jakubovska un bitenieces Guntas Otto.

Iepazina Lauksaimnieka profesijas pamatus - kā strādā lauku saimniecībā, kopj kultūraugus un novāc.

“Lejas bitēnos”  izglītojamie redzēja un uzzināja kā kopj trušus, kazas, ponijus, zirgus un mājputnus, apskatīja zirglietas no sendienām līdz mūsdienām.

Uzzināja, ka strādājot laukos ir daudz jāzina un speciāli jāmācās, saņēma informāciju par lauksaimnieka darba specifiku, par darba tirgus pieprasījumu. Izmēģināja savas prasmes, kas nepieciešamas profesijā, kura saistītā ar lauksaimniecību,

Pie bišu stropiem iepazina Biškopja darbu, uzzināja kā organizē un plāno saimniecības darbu, analizē un attīsta biškopības biznesu, redzēja kā strādā ar biškopja instrumentiem, redzēja biškopja kombinezonu. Uzzināja par darba apstākļiem.

Guva priekšstatu par to, ka lauksaimniecība ir viena no senākajām saimniecības nozarēm,.

Uzzināja par karjeras iespējām  šajā arodā, ka var veikt individuālo komercdarbību, veidoja priekšstatu par mūsdienīgu saimniekošanu laukos.

Pedagogs karjeras konsultants                                                           Inna Gragovska
“Putnu valstības izzinātājs”

13. maijā skolā viesojās ornitologs Dmitrijs Boiko. Tikšanās laikā skolēni no 1. - 3.  m klases

( mazākumtautību) un 2.- 3. kl. skolēni uzzināja: kādās mācību iestādēs var apgūt ornitologa profesiju, ka ornitoloģijā ir nepieciešamas noteiktas personiskās īpašības: uzmanība, neatlaidība, spēja koncentrēties, spēja analizēt.

 Ornitologs pastāstīja, ka  profesija ir ļoti  specifiska, ka jābūt mīlestībai pret dabu un īpaši putniem. Pastāstīja skolēniem , ka ornitoloģijas darbinieki var atrast darbu tādās iestādēs kā: dabas muzejos, zinātniskās pētniecības profila institūtos, lauksaimniecībā, zooloģiskos dārzos, dabas rezervātos, augstskolās, kas specializējas dabaszinātņu studijās.

Skolēni uzzināja daudz interesantu un nedzirdētu faktu par putnu dzīves īpatnībām, ligzdošanu un ieklausījās putnu balsīs. Skolēni uzdeva daudz jautājumu un padalījās ar savu pieredzi putnu novērošanā.

Karjeras pedagogs Inna Grahovska   


Darba pasaules iepazīšana “Dzelzceļš un tvaiks”

  26. aprīlī 4. klašu skolēni devās uz Gulbeni un apmeklēs divus  interaktīvus un izglītojošus centrus “Dzelzceļš un tvaiks” un  šaursliežu vilciena – Bānīša depo , kurā piedalīsies sekojošās aktivitātēs – iepazinās ar dzelzceļu saistītām profesijām, uzzināja kādās mācību iestādēs tās var apgūt, ieguva priekšstatu par  darba vides specifiku.
Bērniem bija dota iespēja iejusties vilciena mašı̄nista lomā, pārslēgt pārmijas, pārbaudīt savas reakcijas spējas un nepieciešamās darba iemaņas šajā jomā.
Ar dažādu interaktīvu ierīču palīdzību iepazina tvaika dzelzceļa vēsturisko aspektu, iepazinās  ar dzelzceļa tehniskajām, inženierzinātņu un komunikāciju jomām.

Darbnīcas un ekskursija bija ļoti interesantas, inovatīvas un atraktīvas.

Karjeras pedagogs Inna Grahovska


 
 

Gūstam pieredzi uzņēmumā! – 2.pasākums

    18. aprīlī   6.- 7. klašu skolēni devās uz uzņēmumu Jūrmalā, kurā tiek realizēti tūrisma un viesmīlības jomas pakalpojumi. Hotel Jūrmala SPA  darbojas vairākos virzienos – tajā atrodas spa un skaistumkopšanas centrs, restorāns, viesnīca, konferenču centrs.

   Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma rašanās vēsturi, izaicinājumiem, kādi var rasties uzņēmuma izveides procesā, uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu dažādību, nodarbināto profesijām un darba pienākumiem.

 Pēc tam skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmumu un tuvāk iepazīt darba pienākumus, kas jāveic uzņēmumā strādājošajiem un tam nepieciešamajām prasmēm.

  Dienas gaitā skolēniem bija iespēja piedalīties arī radošās darbnīcās, kurās tika izmēģinātas prasmes, kas nepieciešamas viesmīlības jomā, piemēram, salvešu locīšana un pareiza  paplātes nešana, apkalpojot klientu.

 Pēc pasākuma skolēni atzina, ka ir ieguvuši daudz jaunas informācijas par iespējām darboties viesmīlības un tūrisma nozarē, kā arī izpratuši, kādas prasmes un īpašības ir nepieciešamas šajās profesijās.

Karjeras konsultante Linda Briška


 
 

Darba pasaules iepazīšana
“Ražots Latvijā” – pasākums 2


22. martā 1.klašu skolēni apmeklēja “Skrīveru Saldumus”.  Ekskursijas vadītāja pastāstīja par uzņēmuma tapšanas vēsturi, darba ikdienu:

- “Mēs ražojam konfektes “Gotiņa” jau trešajā paaudzē. ”Skrīveru Gotiņa” tiek ražota pēc senās receptes no īsta piena un sviesta, saglabājot tradīcijas un kvalitāti nemainīgus gadus. Šī burvīgā konfekte “Gotiņa” būs lieliskas atmiņas par bērnību vai jaunu atmiņu sākums!”

Skatoties filmu - iepazina saldumu ražošanas uzņēmumā strādājošajās profesijas -saldumu ražošanas vadītājs, “Gotiņu ”masas vārītājs, tinējs, fasētājs, pārdevējs, noliktavas pārzinis un noliktavas pārzines palīgs, ekskursiju vadītājs, apkopējs, grāmatvedis, valdes locekļi u.c., kā arī uzzināja par šo profesiju pieprasījumu darba tirgū. Darbnīcā detalizēti iepazina pārtikas tehnologa/konditora profesijas darba pienākumus, praktiski darbojoties, izmēģināja spējas  pašam ietīt savas īpašās konfektes . Darbošanās bija diezgan grūta un sarežģīta, bet ļoti patika. Skolēni secināja, ja garšo saldumi un patīk darīt citiem prieku, tad jāmācās par pārtikas tehnologu!

Karjeras pedagogs Inna Grahovska

Iepazīstam uzņēmumu! – 2. pasākums

     Lai noskaidrotu, kādu profesiju pārstāvji var strādāt zooloģiskajā dārzā,  6.c un 6.d klases skolēni 21. martā devās uz Rīgu. Rīgas Nacionālā zooloģiskā  dārza darbība tiek realizēta vairākās nodaļās, piemēram, dārza un parka nodaļa, autotransporta nodaļa, enerģētiķu nodaļa, apsardzes nodaļa, veterinārais dienests, izglītības un informācijas nodaļa un citas. Tādēļ zooloģiskajā dārzā strādājošo darbinieku  profesiju dažādība ir ļoti plaša. 

    Skolēni uzzināja, ka zooloģiskajā dārzā strādā ne tikai to profesiju pārstāvji, kuru darbs saistīts ar dzīvniekiem, bet arī, piemēram, elektriķis, galdnieks, dārznieks, santehniķis, mārketinga speciālists, jurists, u.c. Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja uzzināt, ko zooloģiskajā dārzā dara katras profesijas pārstāvis, kāda ir ikdiena, darbarīki un nepieciešamā izglītība. Lai būtu iespējas pārbaudīt savas prasmes un erudīciju, skolēniem tika doti arī dažādi uzdevumi.

  Pēc zoodārza apmeklējuma skolēni dalījās savos spilgtākajos iespaidos, veidojot zīmējumus un rakstot atziņas par profesiju izpētes pasākumu.

Spilgtākās atziņas:

 • Zoodārzā ir daudz un dažādu profesiju – tādas, kuras man pat nebija ienākušas prātā;
 •  Es iepazinu daudz jaunu profesiju, par kurām dzirdēju pirmo reizi un uzzināju, kādu darbu viņi veic;
 • Es gribētu strādāt zooloģiskajā dārzā;
 • Domāju, ka zoodārzā strādāt ir ļoti grūti, bet ja patīk to darīt un patīk darbs ar dzīvniekiem, tad tas ir viegli;
 • Es ieguvu zināšanas par to, kā kopj, ārstē un baro dzīvniekus;
 • Man ļoti patika šī ekskursija, mēs uzzinājām, cik liela ir profesiju daudzveidība un cik svarīgs darbs ir zoodārza darbiniekiem.                                                                                   Karjeras konsultante Linda Briška

 

“Ražots Latvijā”

          18. martā Aizkraukles novada vidusskolas2. klašu skolēni apmeklēja siera ražotni “Sierštelle” Ogrē. Šeit mūs sagaidīja siera meistare Ligita. Viņa mūs iepazīstināja ar savu un kolēģu darbu, demonstrēja kā var saražot gardu un smaržīgu sieru. Sieri bija gan sāļi, gan saldi – nogaršojām 8 dažādu sieru garšas. Viesošanās ”Sierštellē” mums ļoti patika.

2.a klases skolnieces A. Neija un E. Laukazīle

I. Grahovska

Uzdrīksties un rīkojies!

   18. martā Aizkraukles novada vidusskolā viesojās skolas absolvente, uzņēmēja Rita Garbuzova, lai 9. klašu skolēniem pastāstītu par individuālo uzņēmējdarbību kā vienu no iespējamām karjeras ceļa izvēlēm.

       Lektore stāstīja, kā viņa ir nonākusi līdz savam biznesam, kādas  grūtības un kādi gandarījuma mirkļi ir bijuši, darbojoties individuālajā uzņēmējdarbībā. Lektore pauda pārliecību par to, cik svarīgi ir uzdrīkstēties realizēt savas idejas, nebaidīties no grūtībām, censties pārkāpt savas komforta robežas.

     Pēc pasākuma skolēni atzina, ka viņiem ļoti noderējusi uzņēmējas pieredze un meistarklase bijusi iedvesmojoša un interesanta. Skolēnu atziņas:

 • Sapratu, ka nevajag darīt to, ko citi uzskata par pareizāku, ka labāk jāizvēlas darīt to, kas patiešām pašam patīk;
 •  Lika aizdomāties par nākotnes iespējām mājražošanas sfērā, kā arī saruna nedaudz iedvesmoja. Bija prieks klausīties;
 •  Es nezināju ko es gribu darīt nākotnē , bet tagad es domāju savu profesiju savienot ar pašnodarbinātību;
 •  Bija superīgi paklausīties. Nekad īsti nebiju interesējusies vai dziļāk skatījusies par individuālo uzņēmumu/ uzņēmējdarbību, bet šis mani ieinteresēja un manuprāt tā pat varētu būt superīga ideja kā varbūt vairot prieku citiem, darot to kas tev patīk;
 •  Ja tu ticēsi sev, tev viss sanāks;
 • Lika padomāt ka uzsākt savu biznesu nav viegli, bet beigās tas ir tā vērts ,jo tev ir darbs kuru tu mīli un dari no sirds;
 • Lektore ieteica, ko un kā darīt pēc 9.klases.Viņa pastāstīja, kā ātrāk tu vari atrast nodarbošanos un darbu kas tev patīk un tu tur gribētu strādāt. Viņa mūs iedrošināja, jo teica tik daudz labus vārdus par to, kas pašam jāsaprot un jāizprot.

Karjeras konsultante Linda Briška


 
 

Skola-2019

         95 skolēniem no Aizkraukles novada vidusskolas 9. un 12. klasēm tika dota iespēja apmeklēt starptautisko izglītības izstādi “Skola-2019”. Iepazīstot vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku piedāvātos stendus, skolēni varēja iegūt informāciju par studiju iespējām, starptautisko eksāmenu kārtošanu, vasaras valodu nometnēm ārzemēs.

Izstādē piedalījās valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri – koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri, u. c.

Skolēniem bija iespējas iegūt visplašāko informāciju par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas programmām un prakses iespējām, sadzīves apstākļiem mācību iestādēs. Augstskolas arī informēja par  jaunajām 2019./2020. mācību gada studiju programmām.

Skolēnu atziņas pēc izstādes apmeklējuma:   

 •  Es sapratu, ka vēlos kļūt par inženieri;
 •  Es uzzināju  to, ka profesiju ir daudz un tās ir dažādas un, ka dažiem cilvēkiem dažas profesijas ir vairāk piemērotas nekā citiem;
 •  Es guvu pieredzi par to , kā iedalās mācības noteiktā profesijā;
 •  Uzzināju, kādu profesiju man vajadzētu izvēlēties, vadoties pēc savas personības;
 •  Noteikti uzzināju, apmēram kurš virziens mani interesē un kuras augstskolas varētu noderēt;
 •  Es uzzināju, kas man ir nepieciešams, lai iekļūtu konkrētā skolā, kam jāpievērš vairāk uzmanības un kam - ne tik daudz.

Karjeras konsultante Linda Briška


  

Lietišķā etiķete – veiksmes atslēga karjerā

Lai dotu iespēju skolēniem nākotnē būt veiksmīgiem, ievērojot lietišķās etiķetes normas karjerā, trīs dienas karjeras mēnesī pie 7. klašu skolēniem viesojās šīs jomas speciāliste Sanita Šiballo.

Skolēni noskaidroja, kas ir etiķete, kādi ir lietišķo attiecību pamatprincipi, kādas lietišķās etiķetes normas ir jāievēro komunikācijā un kā kopumā slikta komunikācija var ietekmēt jebkuru situāciju.

Skolēniem bija iespēja analizēt piemērota un nepiemērota  stila piemērus lietišķajā apģērbā, kā arī piemērotas un nepiemērotas sarakstes piemērus e-pasta saziņā un telefona sarunās.

Skolēni ļoti atzinīgi novērtēja iespēju izprast lietišķās etiķetes lomu veiksmīgas karjeras norisē.

Karjeras konsultante Linda Briška

Gūstam pieredzi uzņēmumā! – 1. pasākums

Viens no interesantākajiem pasākumiem karjeras mēnesī bija 7. klašu brauciens uz Latvijas Radio, kurā tika iepazīts tajā strādājošo cilvēku darbs.

Skolēniem tika dota iespēja iepazīt Latvijas radio kā uzņēmumu, kurā ir nodarbināti vairāk nekā  250 darbinieku dažādās profesijās. Notika iepazīstināšana ar  Latvijas Radio veidotajām  programmām: „Latvijas Radio 1”, „Latvijas Radio 2”, „Latvijas Radio 3 – Klasika”, „Latvijas Radio 4 – Doma laukums”, „Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” un „Latvijas Radio 6 – Radio Naba”.

Skolēni noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji strādā radio, kādi ir viņu darba pienākumi un darba specifika, kāda ir darba vide un iekārtojums, kāda izglītība ir nepieciešama, lai strādātu radio.

Interesanti šķita noskaidrot, ko dara skaņu inženieris, skaņu režisors un skaņu operators, kā arī pašiem izmēģināt savus spēkus balss ieraksta veidošanā.

Spilgtākā no skolēnu atziņām pēc pasākuma: " Man patika aprunāties ar vienu no darbiniecēm, ieinteresēja diktora darbs, patika viss darba process. Pārsteidza tas, cik stundas dienā ir jāstrādā. Es uzzināju to, kā strādā skaņu operators un kāds ir viņa darbs."

Karjeras konsultante Linda Briška

 

 
  

Iepazīstam uzņēmumu! – 1. pasākums

Februāra sākumā 6.a un 6.b klases skolēniem tika dota iespēja tuvāk iepazīt Aizkrauklē esošu uzņēmumu, kura darbība saistīta ar veterinārās medicīnas pakalpojumiem. Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar vetārsta profesijas dažādību, tai nepieciešamo izglītību, labajām lietām un grūtībām, ar ko jāsaskaras profesijā. Bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par profesijām, kas saistītas ar veterināro medicīnu, kā arī padomāt par to,  kam jāpievērš uzmanība jau skolas laikā, lai varētu apgūt ar veterinārmedicīnu saistītas profesijas.

Pēc tam skolēni devās ekskursijā uz veterināro klīniku un aptieku. Ar interesi tika vēroti dažādi rentgena uzņēmumi, kurus apskatot, bija jānoskaidro medicīniskā problēma katram klīnikas pacientam. Tika izmēģināts ultrasonogrāfijas aparāts, iegūtas zināšanas par to, kā sunim atrisināt zobu problēmas un kas tiek darīts, kad dzīvniekam ir kaulu lūzumi.

Skolēniem tika dota arī iespēja pašiem iejusties vetārsta lomā.


Karjeras konsultante Linda Briška

Darba pasaules iepazīšana  „Sierštelle”

      16.janvārī  2.m -4. m klašu skolēni devās uz Ogres uzņēmumu „Sierštelle” , kur galvenās siera ražošanas meistares Ligitas Urbānes stāstījumā un siera gatavošanas demonstrācijā uzzināja, kā top gardais siers, kādos veidos to var pasniegt, kā arī nobaudīja dažus no 33 siera veidiem.

Skolēniem bija iespēja ielūkoties siera meistaru darba ikdienā, uzzināt, kādi darbi veicami siera ražotnē, kas ir gana grūti, jo pēc padarītā darba ražošanas telpa un darba instrumenti ir jāmazgā un jāuztur sanitārā tīrībā. Pēc  stāstītā tapa skaidrs, ka, lai izturētu grūto un fiziski smago darbu, ļoti svarīga ir gaisotne kolektīvā un kolēģu palīdzība.

Skolēniem ļoti garšoja ceptais siers, jo tā garša atgādinot omleti. Daži skolēni uzsvēra, ka grūtākais uzdevums bijis līmēt uzlīmes uz siera iepakojuma.

Ekskursija skolēniem patika, jo redzēja interesantu siera tapšanas procesu un baudīja ražotnes produkciju -  Latvisku, veselīgu, ekoloģisku un fantastiski garšīgu!     FOTO

Karjeras konsultants Inna Grahovska

Darba pasaules iepazīšana “Arodi prasa pacietību”


2018. gada 14. decembrī  5.m un 6. M klašu skolēni apmeklēja "Zelmas maiznīcu"  un Kokapstrādes darbnīcu  ”Liepas”.

Skolēni apmeklējot  divus arodu meistarus, mācību ekskursijās un radošajās  darbnīcās  uzzināja  - arodu tehnoloģiju tradīcijas, redzēja, uzzināja mīklas gatavošanas,  maizes un piparkūku cepšanas procesu, iepazina galdniecības darba procesu.  Uzzināja , kur iespējams apgūt šos arodus –  profesijas - galdniekus, konditorus un  maizes cepējus.

 Darbojoties  praktiskās  darbnīcās izmēģināja  un iepazina profesijas, kurās ir nepieciešamas īpašas aroda iemaņas.  Iepazina arodu darba vidi, aprīkojumus, darba rīkus un darba specifiku. FOTO

Karjeras konsultants Inna Grahovska
Darbs un izglītība transporta nozarē

    Lai iepazītu darba iespējas un uzzinātu, kur jāiegūst izglītība, lai darbotos kādā no transporta nozares uzņēmumiem, 12. klašu skolēni devās  ekskursijā uz starptautisko lidostu Rīga. Tas ir  lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs. 

Karjeras konsultants Linda Briška 

Improvizācija profesijā

         Novembra beigās pie 11. klases skolēniem bija ieradies improvizators, pasākumu vadītājs, izglītojošu nodarbību vadītājs, Krišjānis Berķis, lai visus iepazīstinātu ar improvizācijas mākslu dažādās ar nākotnes karjeru saistītās situācijās.

VAIRĀK

Karjeras konsultants Linda Briška

  “Ražots Latvijā” – pasākums 1

       2018. gada 16. novembrī 1. m klases skolēni apmeklēja SIA „Skrīveru saldumi”  -  saldumu ražošanas uzņēmumu. Iepazina tajā esošās profesijas un darba ikdienu, uzzināja, kur iespējams apgūt šīs profesijas, darbojās praktiskā darbnīcā, kuras laikā izmēģināja profesionālās  iemaņas konfekšu iesaiņošanā. Izdarīja secinājumus, ka darbs ir ļoti grūts un ne visi to var apgūt. Iepazina darba vidi, aprīkojumu, darba specifiku ražotnē.

Karjeras konsultants Inna Grahovska 

Darbs un zinātne mežā

        Lai paplašinātu skolēnu priekšstatu par iespējām strādāt un nodarboties ar pētījumiem meža nozarē, 30. oktobrī skolā ieradās mežsaimniecības nozares speciālists, biedrības “Zaļās mājas” vadītājs, Kristaps Ceplis. 

VAIRĀK

Karjeras konsultants Linda Briška

Vēlos šeit strādāt!

       29. oktobrī 7.m un 8.m klases skolēni devās ekskursijā uz starptautisko lidostu Rīga, lai iepazītu lielu Latvijas uzņēmumu un tā darbību.

VAIRĀK

Karjeras konsultants Linda Briška

0
Šajā sadaļā

   .