Sācies 2017./2018. mācību gads - turpinām darbu karjeras atbalsta jomā

 Pagājušā gada absolventi ir atraduši savu tālāko ceļu izglītībā vai darbā.

 


2017.gada pavasara mēnešos izdevies realizēt 12 karjeras atbalsta pasākumus, izmantojot projekta finansējumu. Ir notikušas grupu un individuālās karjeras konsultācijas, notikuši informatīvi un izglītojoši pasākumi, mācību ekskursijas, aktivitātēs iesaistīti sadarbības partneri.

 Šajā mācību gadā paredzēts realizēt 15 pasākumus Aizkraukles novada vidusskolas un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēniem pilnīgi visās klašu grupās.

Skolā strādā 2 karjeras konsultanti:

Inna Grahovska (1.-4. klases)

Linda Briška (5.- 12. klases - pieteikties uz individuālām konsultācijām iespējams, rakstot vēstuli e-klases pastā)

„Apmeklēt ražošanas uzņēmumu”

            17. novembrī  50 skolēni no 1.klasēm ieradās Skrīveru pārtikas kombinātā - vecākajā konfekšu “Gotiņa” fabrikā Ziemeļeiropā.

 
 

    

Ciemošanās fabrikā deva lielisku iespēja sajust vēstures elpu un bērnības garšu vietā, kur konfektes “Gotiņa” top jau sešdesmit gadus. 

Ekskursijas laikā bija dota iespēja plašās telpās izzināt uzņēmuma vēstures līkločus, apskatīt konfekšu “Gotiņa” papīrīšu kolekcijas un sendienu darbarīkus. Bērni tika cienāti ar ekskluzīvajām “Gotiņām” “kažociņā”' un “Krējuma pagales” bumbām. Kad krietni baudīti saldumi, tieši laikā  bija veldzēties ar lauku dzērienu, kas arī radīts turpat ražotnē.Tika demonstrēts un apmācīts kā ietīt un sasaiņot savas konfektes līdzņemšanai un, kad konfekšu tīšanas prasmes apgūtas, bērni saņēma  sertifikātus, kas to apliecina! 

 
 
 


Skolēni ieguva  informāciju  par uzņēmumu un tā vēsturi, ražošanu mūsdienās, kas balstīts uz sendienu receptēm un procesiem, par iespējām karjeras attīstībā, uzzināja vairāk par pārtikas un saldumu ražošanā iesaistītajām profesijām.

  


Šī ekskursija bija ļoti vērtīga un interesanta, jo deva iespēju izzināt ne tikai profesijas, bet arī aizdomāties par to, kā ir būt uzņēmējam un attīstīt pašam savu biznesu.

Karjeras konsultants Inna Grahovska

Tikšanās- meistarklase Kā gūt panākumus darba tirgū?

   Novembra beigās ANV 11. klašu skolēniem bija iespēja tikties  ar uzņēmēju no SIA “Siguldas saldējums”, lai diskutētu par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Latvijā. Ar piemēriem no SIA “Siguldas saldējums” veidošanas un attīstības, tika runāts par riskiem un kļūdām, kādas iespējamas, veidojot savu uzņēmumu. Jau tikšanās sākumā skolēniem netrūka jautājumu par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem.Diskusijas gaitā uzņēmējs dalījās pieredzē par sava uzņēmuma sākuma periodu, kad liela daļa veiksmes bija iespējama, nebaidoties no riska un kļūdām, kā arī, neapstājoties pie neveiksmēm. 

 Tika runāts par tām rakstura īpašībām un paradumiem, kas veido veiksmīgu uzņēmēju un konkurētspējīgu darbinieku darba tirgū.

  Sarunās tika analizēta saistība starp šī brīža mācībām skolā un veiksmi nākotnes karjeras veidošanā. Kas būtu jādara šobrīd, lai nākotnē varētu realizēt savus mērķus.

Pēc pasākuma lielākā daļa skolēnu atzina, ka tikšanās ar personību, kas ir daudz sasniegusi uzņēmējdarbībā un var dalīties pieredzē, ir labākais veids, kā gūt atbalstu un zināšanas karjeras izvēles jomā.  Skolēnu atziņas, kas gūtas pasākumā:

  • Lai kaut ko iegūtu, ir jāriskē
  •  Ir jāpatīk tam, ko dari
  •  Neatmest ar roku pirmajās grūtībās
  •  Zināšanas par biznesa uzsākšanas procesu
  •  Gūtas idejas sava biznesa uzsākšanai

 Karjeras konsultante Linda Briška

Nesabojā karjeru, pirms tā ir sākusies!

       Bieži vien nākotnes karjera ir atkarīga no lietām, par ko ikdienā pat neaizdomājamies. Par to ANV 7c un 7m klases skolēniem bija iespēja parunāt un padomāt, tiekoties ar lektori Kristīnu Sprūdžu. Lektore ir profesionāle ar lielu starptautisko pieredzi sabiedrisko pasākumu organizācijas, etiķetes, komunikācijas un protokola jautājumos. Ir uzkrāta pieredze darbā Valsts prezidenta kancelejā, Saeimas kancelejā, Aizsardzības, Ārlietu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, NATO samita birojā, LR pārstāvniecībā Briselē, Eiropas Komisijas Sekretariātā Briselē un MBA studijās Moorehead University, ASV, kā arī vadot Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas biroju. 

 

Pasākumā tika runāts par to, kāda nozīme ir pirmajam iespaidam, ko par sevi radām, atrodoties jebkurā situācijā, bet jo īpaši – dodoties uz darba interviju. 
 Minot piemērus no dažādām dzīves situācijām, bija iespēja izprast
tās postošās sekas, ko nākotnes karjerai var nodarīt neapdomīga rīcība interneta vidē. 

 
  

     Tika rastas atbildes uz jautājumiem par to, kā darbinieks, neievērojot elementāras higiēnas prasības ikdienas dzīvē, var apdraudēt savas darbavietas – uzņēmuma prestižu, kādā veidā pieklājība un etiķete var ietekmēt cilvēka iespējas iegūt darbu, kāda veida informāciju par potenciālo darbinieku katrs topošais darba devējs var iegūt internetā, kā skolas laikā izdarītais var ietekmēt karjeras virzību pēc vairākiem gadiem.

Karjeras konsultante Linda Briška

0

     .